2020. szeptember 27., vasárnap

A belsőn túli gyakorlás

Újabb részlet a Krishnamacharya-könyvből:

" E hét csakrát (nádí granthit) a három nádí, vagyis az ávritti, parivritti és a szamvritti veszi körül. E csakrákat a pránájáma és a récsakák, púrakák és kumbhakák változatainak nagy ereje által tudjuk mozgásba hozni.

Megjegyzés: az ávritti és parivritti a test mentén elől lefelé, (áróhí) és hátul fölfelé (avaróhí) keringő pránára vonatkozik, mely a szusumnában kiegyenlítődik (szamavritti), tehát a lefelé és felfelé irányuló mozgás kiegyenlíti egymást. Így a csakrák is két irányba (előre és hátrafelé) nyitottak. Egyes tanítások szerint az elülső (leszálló) aspektus az érzelmi (befogadó), míg a hátulsó (felszálló) aspektus az akarati (kiáramló).

Ezek mellett, az antaránga szádhana gyakorlatai a dháraná, dhjána és a szamádhi, melyek stabilizálják az elme vándorlását, sodródását és csapongását, megszüntetik a mentális betegségeket és aggodalmakat, növelik a várható élethosszt, az intellektuális képességeket és megnyitják az elmét az új gondolatok felé.

Ezek mellett, a szamjama nevű antaránga szádhana gyakorlása által a jóga-gyakorlók olyan finom dolgokat tanulnak meg érzékelni, melyek puszta szemmel nem láthatók (és modern eszközökkel sem), és így megismerhetik az igazságot. Ezt a szamjamát antardristinek, divja-dristinek vagy jóga-dristinek nevezik. Ennek részleteit megtanulhatjuk a Jóga-szútrából:

nábhi-csakré kája-vjúha-gjánam

A köldökcsakrára irányított szamjama által az orvostudomány ismeretére tehetünk szert. (3.30)

Ki a dzsívátmá? Ki a paramátmá? Mi a kapcsolat a kettő között? Ezen elvek közül számosat megérthetünk a nirvikalpa szamádhi gyakorlása által, mely paramántaránga szádhanaként is ismert."

Megjegyzés: a nirvikalpa, vagyis nirbídzsa (mag nélküli), vagy aszampragjáta (tárgy nélküli) szamádhi a szamádhik legfelsőbb foka, mivel itt már nem választunk semmilyen tárgyat az elme számára, melyre a figyelmét koncentrálja. Az elme itt niródha (felfüggesztett) állapotba kerül, a tudat pedig önnön természetében állapodik meg. Mind a dzsívátmá (egyéni tudat), mind a Paramátmá (Legfelsőbb tudat) ugyanannak a Brahmannak (Egyetemes tudatmező) a különböző megnyilvánulásai.

Nincsenek megjegyzések: