2017. április 6., csütörtök

A csakrák tő-mantrái

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"A bídzsa-mantrák eredete

A Jóga-sikhá Upanisad szerint a Kundaliní mantra formájában fejezi ki magát (2-9). Ennek megértéséhez először meg kell értenünk azt a tényt, hogy az egyes csakrák/lótuszok egy-egy bizonyos bioplazmikus hanghullámból (mantrából) létrejövő energiaközpontok. A mantráknak különböző kategóriái léteznek, de az, amit mi most meg fogunk vizsgálni, a bídzsáksara (mag- vagy gyökér-szótag). A bídzsáksarák olyan hanghullámok, amelyek a természet elemeit és az emberi létezés és tapasztalat szintjeit képviselik.

Ahhoz, hogy megértsük a használatukat, röviden össze kell foglalnunk az eredetüket. A kezdetben, az ősrobbanás előtt, mely az univerzum létrejöttéhez vezetett, csak a mély valóság létezett, melyet a fizikusok az Egyesített Mezőnek neveznek. Az upanisadokban az Egyesített Mezőt a Brahmannak (határtalan tudatnak) nevezik. A határtalan tudat olyan, mint egy tükör, mely mindent visszatükröz, de az ősrobbanás előtt nem volt mit visszatükröznie. Mint ahogyan egy tükörben nem jelenik meg semmi, ha egy üres univerzumban tartózkodik, a Brahman megnyilvánította az univerzumot, hogy kinyilvánítsa visszatükröző vagy tudatosító természetét.

A Brahmant határtalan, korlátlan potenciálként is értelmezhetjük. Bármit képes megnyilvánítani, és meg is teszi. Bármi, ami létrejöhet, létre fog jönni. Így az újabb és újabb univerzumok megnyilvánítása a Brahman határtalan potenciáljának vagy kreativitásának kifejezéseként értelmezhető."

Megjegyzés: Véleményem szerint Maehle szükségtelenül és zavaróan keveri bele az ősrobbanás és az Egyesített Mező elméletét a védikus teremtéselméletbe, melyet a szánkhja és a Védánta filozófia taglal. Az Egyesített Mező az elméleti fizika paramétereivel körülírható, bár többféle megközelítése létezik. Ezzel szemben a Brahman, vagyis a tiszta Tudat semmiféle fizikai jellemzővel nem írható le, sőt, egyáltalában nem rendelkezik tulajdonságokkal. Ilyen formán a szánkhja örök kettősségéből az Egyesített mező sokkal inkább vonatkozhat a prakriti (természet) megnyilvánult vagy ősállapotára, mint a purusára (a Brahmanra). Hogy a prakriti és a purusa egy és ugyanaz, vagy pedig két örök elv, a monista és dualista védikus filozófusok örök vitatémája. Hovatovább, a szánkhja teremtéselméletének leírásakor egy precízen tervezett rendszer alapján nyilvánulnak meg egymásból a teremtés elemei, és nem egy kaotikus ősrobbanás formájában. Az ősrobbanás elve az anyagból véletlenszerű evolúciós folyamat által kialakuló tudat elméletéhez sokkal jobban illeszkedne, mint a mindenható és teljesen tudatos Brahman által indukált teremtési folyamatba.

Nincsenek megjegyzések: