2017. augusztus 17., csütörtök

A rádzsa-jóga hatalma

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"A magasabb rádzsa-jóga útján olyan mértékben megtisztítjuk az elménket, hogy hatalmas nagyítóként működjön. Éppen ezért meg kell tisztítani azt minden benne található szemléletbeli részrehajlástól, melyeket a tudatalatti benyomások (szamszkára) és a feltételekhez kötöttség (vászaná) okoz (Jóga-szútra 1.50-51). Mert csak akkor történik meg az, Patandzsalí szerint, hogy „A szamádhiban csak a tárgy ragyog fel, anélkül, hogy az elme bármiképpen módosítaná azt.” (Jóga-szútra 3.3).

Az elme tisztítása, vagyis a kristály polírozása Patandzsalí szerint a komoly pránájáma-gyakorlat és ez ebben a szövegben részletezett jógikus meditáció által történik. Amikor ez sikeres, az elménket különböző tárgyakra irányíthatjuk, hogy felfedjük azok titkait. Patandzsalí a Jóga-szútra teljes harmadik fejezetét annak szentelte, hogy felsorolja a különböző meditációs tárgyakat és azt a tudást, melyet megkaphatunk, ha „letöltjük” azok lényegét (dharma). Bár a szöveg ezen részét vibhúti-pádának („Az erőkről szóló fejezet”-nek) nevezik, nem az volt a célja, hogy a jógí azt gondolja magáról: „Milyen erős vagyok!”. Ezeket az erőket meg kell zabolázni és a közjó, a tudomány érdekében kell használni. A „tudomány” kifejezést azonban itt nem a nyugati tudományra utalva használjuk. Az angol „science” szó a latin scientia, vagyis tudás szóból származik, maga a latin szó pedig a szanszkrit eredetiből, a csinta (gondolat) szóból.

Az ősidőkben a tudományt nem kísérletek, hibák, tagadás vagy statisztikák alapján alkották, hanem minőségi módszerekkel. A risik leültek, és a jóga módszerei segítségével addig fényesítették az elméjüket, amíg olyanná nem vált, mint a tiszta kristály. Amikor az elméjüket bizonyos tárgyakra irányították, mint a lézert, az elme beléjük tudott hatolni, és így hozták létre az ősi tudást. Pontosan ugyanígy alkotta meg Patandzsalí is a Jóga-szútrát (Jóga-szútra 3.34), az orvoslásról szóló művét (Jóga-szútra 3.29), és a szanszkrit nyelvtant. A rádzsa-jógí tudományos eredményekkel járul hozzá az emberiséghez. Azért tudja ezt megtenni, mert látta a világ és az összes tárgy lényegi valóságát az objektív szamádhiban. Ebben a tekintetben a rádzsa-jógí nagyon eltér Sankarától és az advaita-védántinoktól, akik abban hisznek, hogy a világ illúzió. Sankara azt mondja, hogy a világot olyan érdeklődéssel kell szemlélni, mint a varjú ürülékét (Aparóksánubhútí, 4. vers). Patandzsalí nem ért egyet ezzel az állásponttal. Az elme kristályának kipolírozása után megláthatjuk e világ szent rendjét (Jóga-szútra 1.48). Csak akkor láthatjuk meg a tárgyakat, ahogyan valójában vannak, és nem úgy, ahogyan mi szeretnénk látni őket (Jóga-szútra 1.49). Ekkor ismerjük fel, hogy a világ nem illúzió, hanem lélegzetelállítóan valóságos."

Nincsenek megjegyzések: