2018. június 26., kedd

A valódi tudás

Újabb részlet a Krishnamacharya-könyvből:

"Egyesek azzal érvelnek, hogy a gjánam (tudás) útja által is elérhető az átma-darsanam (az Önvaló megpillantása), a felszabadulás és a prapancsa szukham (a békés elme), és ezért vitatják, hogy miért kellene követni a jóga-sásztra útját. Válaszoljuk most meg ezt az elsőrendű kérdést megfelelő módon! Igaz, hogy megölhetjük az ellenségünket egy késsel. De ha háborúba akarunk menni és hősiesen meg akarjuk semmisíteni az ellenséget a csatatéren, akkor nagyon erős harcosnak kell lennünk. Egy szál kés egy gyenge harcos kezében nem fogja elhozni a győzelmet. Hasonlóképpen, csakis a jóga által elérhető erő és önbizalom erejének köszönhetően tapasztalhatjuk meg a gjánam valódi boldogságát. Enélkül nem lesz ilyen boldogságban részünk. Ezen túlmenően, csak a jóga erejét nevezhetjük gjánamnak, és semmi mást. A jógától különválasztva nem létezik gjánam. Helytelen dolog, ha bármi mást egyáltalán kapcsolatba hozunk a gjánammal. 

A négy tulajdonság elérését nevezzük gjánamnak. Az, aki e tulajdonságok nélkül éri el a gjánamot, idézheti a könyvekben olvasott állításokat, de csak tudatlanságra tesz szert. A jóga szádhana megtapasztalása elengedhetetlen ehhez.”

(A négy tulajdonság a megkülönböztető képesség, elkülönülés, belső vagyon és a felszabadulás utáni vágy. A négy tulajdonságot megfelelően kell megérteni a spirituális fejlődés tekintetében. A megkülönböztető képesség azt jelenti, hogy világosan látjuk a különbséget az örök és átmeneti, az igaz és hamis, valamint a lélek és anyag között. Az elkülönülés azt jelenti, hogy a jógi megszabadul a ragaszkodás és ellenszenv kettősségétől, és közömbössé válik az anyagi világ megnyilvánulásai, a szenvedés és öröm, fájdalom és élvezet, a különböző érzéktárgyak vagy erők, anyagi képességek iránt. A belső vagyon a felhalmozott tudást és megélt spirituális élményeket jelenti, amelyeket a jógi nem gyűjtöget, hanem annak gyümölcseit szétosztja másoknak. De ha nem élte meg és valósította meg az általa kapott tudást, akkor valójában nem rendelkezik belső vagyonnal, bármennyire tanult is. A felszabadulás utáni vágy a megvilágosodás, a spirituális tökéletesség iránti vágyat jelenti, és nem feltétlenül azt a vágyat, hogy a karmikus kötöttségeinkből és a reinkarnációs körforgásból fakadó szenvedésnek véget vessünk. A jógi hajlandó szenvedést vállalni azért, hogy másokat is elvihessen a felszabadulás felé.)

Nincsenek megjegyzések: