2018. június 15., péntek

Hét szintű energetika

A holisztikus gyógyítás mindig az ember egészéből indul ki, ezért fontos, hogy milyen Én-képre alapoz. A védikus filozófia különböző szintekre osztja az ember vagyis az élőlény személyiségét, nézzünk most egy lehetséges felosztást: 

1. szint - szthúla-saríra - fizikai test

A fizikai test a négy vagy öt őselemből (föld, víz, tűz, levegő és éter) összeálló, a fizikai térben és időben körülhatárolt megnyilvánulása az egyénnek. Természetesen minden mindennel összefügg, így például a fizikai test különálló gyógyításának nincs igazán értelme, de vannak olyan terápiák, amelyek dominánsan a fizikai szinten keresztül fejtik ki a hatásukat.

2. szint - linga-saríra - asztrális test

Ez a test tulajdonképpen a fizikai test árnyéka, egyrészt irányítja is annak működését, másrészt a fizikai test állapotváltozásainak megfelelően változik. Tekinthetjük úgy is, hogy az aura legalsó rétegéről van szó. 

3. szint - prána - életerő

A prána már a finomfizikai énünk része, akaratunkkal  tudjuk irányítani ide vagy oda, és biztosítja a kommunikációt az elme és a fizikai, valamint asztrális test között. A prána a tudatosság elemeit is hordozza, például információkat, érzelmeket, erőt tárol. A prána a fő központokban, a csakrákban és a nádík csatornahálózatában kering, de mezőket is alkot az aurán belül és kívül. Amíg a prána nyalábja összeköti a lelket a testtel, addig a test nem hal meg, még akkor sem, ha a lélek a testen kívül tartózkodik (például álom, transz vagy kóma esetében).

4. szint - káma - a vágyak

A vágyak és érzelmek az elme tudatalatti működésének, megéléseinek és az érzékszerveken keresztül beáramló benyomások feldolgozásának médiumai. A durva és finom test különböző elemeivel a vágyak hatására azonosítja magát a lélek, és a vágyak miatt alakulnak ki a ragaszkodások, kötődések és az ellenszenv.

5. szint - manasz - elme

Az elme tudatalatti megélésein és az ott tárolt információkon túl az elménk tudatos működése, az emlékképek felidézése, a benyomások értékelése, tárolása és feldolgozása alkotja a finom énünk harmadik aspektusát az életerő és a vágyak mellett.

6. szint - buddhi - értelem

Ez az elem már képes transzperszonális funkcióra és kapcsolódásra, mert az értelem működése sokszor túlmutat az egyéni benyomásokon és tapasztalatokon, egyetemes összefüggésekre és értékrendekre alapoz. Az első hat szint ugyanakkor az ahankára (hamis én) különböző aspektusait is jelenti, vagyis bármelyik szinttel kialakulhat a téves azonosítás. 

7. szint - átman - lélek, tudat

A hetedik elem az az oszthatatlan, tudatossággal rendelkező lélekszikra, mely a felszabadulás, megvilágosodás elérésekor megszabadul az átmeneti, feltételekhez kötött test alsó hat rétegétől. A jóga gyakorlásának a célja a lélek eredeti tudatosságának felébresztése.

8. szint - paramátmá - Isten, a transzcendens

A Paramátmá az egyéni létezőn túlmutató Univerzális Létező, minden forrása és irányítója, Isten az ő végtelen számú különböző formájában és megtestesülésében. Az egyéni lélek evolúciójának a célja a Paramátmá-tudatosság teljes kifejlesztése, melyben vagy feloldódik, vagy szerves kapcsolatba kerül vele, miközben saját azonosságát is megtartja, de nem elszigetelt módon. A gyógyításnak is a fenti hét szintre kell kiterjednie, de erről majd egy következő bejegyzésben fogok írni. 

Nincsenek megjegyzések: