2018. szeptember 5., szerda

Siva, a Táncosok Királya

Mivel közeledik Siva Nataraja murtijának beavatása az Atma Centerben, gondoltam, hogy megosztok néhány ismeretet Sivának erről a számomra rendkívül vonzó formájáról. Natarádzsa (a "Tánc Ura") formájában szintetizálja a hinduizmus és a védikus tradíció legfontosabb aspektusait. Ananda K. Coomaraswamy szerint Nataraja "isten cselekvésének legtisztább ábrázolása, amit bármilyen művészet vagy vallás valaha megfogalmazott ...ritkán látni ennél áramlóbb és energetikusabb ábrázolását egy mozgó testnek, mint a táncoló Sivát."

A Nataraja forma eredete

Siva ezen ábrázolását a Chola időszak (Kr.u. 880-1279) alatt fejlesztették ki dél-indiai művészek, és a 12. századra a hinduizmus kanonizált Siva-ábrázolásává és Indai művészetének leghíresebb példájává vált.

Siva formájának szimbolizmusa

Nataraja formája egyszerre egyesíti magában az élet ritmusát és harmóniáját. Négy karja a négy fő irányt képviseli. Táncoló alakjának bal lába a levegőben van, a jobbal pedig egy fekvő törpe-alakon áll, az Apaszmara Purusán, aki a feltételekhez kötött lélek illúzióját, tudatlanságát és arroganciáját képviseli, és akit Siva legyőz. Bal felső tenyerében a tudást és megvilágosodást képviselő lángot tart, bal alsó karja pedig a törpére mutat, aki egy kobrát tart. Jobb felső kezében a kétfenekű damaru dob van, mely a férfi/női elv egységét és kettősségét képviseli, az alsó pedig a bíztató abhaja-múdrában (a félelemnélküliség gesztusában) van.

A karjairól, lábairól, és a hajáról kígyók tekerednek le, melyek az egoizmust képviselik. A haja rasta tincsekbe van fonva és ékszerek díszítik. Jobbra, balra repülnek a tincsi, miközben egy láng-kerékben táncol, mely a születés és halál végtelen körforgását ábrázolja. Gangá Déví (a Gangesz istensége) és a félhold is ott található Siva fején, valamint egy koponya, amely azt szimbolizálja, hogy Siva legyőzte a halált. Siva harmadik szeme a mindentudást, a belső látást és a megvilágosodást szimbolizálja. Siva murtija egy lótusz-szirmokkal díszített emelvényen áll, mely az univerzum teremtő erőit képviseli.

Siva kozmikus tánca

Siva táncát Ánandatándavának (örömtáncnak) nevezik, és a teremtés, fenntartás, pusztulás kozmikus ciklusait, valamint a születés és halál napi ritmusát képviseli. Siva tánca az örök energia ötféle megnyilvánulását képviseli: teremtés (szristi), fenntartás (szthiti), pusztítás (szamhára), illúzió (tiróbhava), és a felszabadulás kegye (anugraha). Az egész bárázolás egyesíti magában Siva paradoxikus belső békéjét és külső aktivitását.

Siva tánca és a tudomány

Fritjof Capra a következő módon hasonlítja Siva táncát a modern atomfizika kutatási eredményeihez: "Minden szubatomikus részecske nem csak táncol az energiától, hanem maga is az energia tánca, a teremtés és pusztítás vég nélküli, pulzáló folyamata... a modern fizikusok számára Siva tánca nem más, mint az atomot alkotó részecskék tánca. A hindu mitológia szerint ez a teremtés és pusztítás folyamatos tánca, amiben az egész kozmosz részt vesz; ez minden létezés és természeti jelenség alapja."

2004-ben Siva Nataraja két méteres szobrát avatták fel a CERN-ben, a genfi részecskekutató intézetben. A szobor melletti feliraton ez áll: "Sok évszázaddal ezelőtt az indiai művészek elkészítették bronzból a táncoló Siva alakját. A mi időnkben a fizikusok a legfejletteb technológia segítségévelírták le e kozmikus tánc folyamatát. A kozmikus tánc metaforája tehát egyesíti az ősi mitológiát, a vallásos művészetet és a modern fizikát."

Ruth Peel a következőképpen fogalmazta meg Siva táncának jelentőségét:

"Siva tánca
Minden mozdulat forrása
Az univerzum lüktetése
Siva táncol a bűnös helyeken
A szent helyeken
Teremt és megóv
Pusztít és felszabadít

E tánc részei vagyunk
Örök a ritmus
Jaj nekünk, ha illúziónk elvakít
És elválunk a táncoló kozmosztól
az Univerzum harmóniájától
"

Nincsenek megjegyzések: