2021. március 7., vasárnap

A kilencedik csakra - a Nagy Szellem

A kilencedik csakra – a Nagy Szellem

Míg a nyolcadik csakra jobban megfeleltethető az egyéni lélekről alkotott felfogásnak a kereszténységen vagy a hinduizmuson belül, vagyis a nyolcadik csakra a személyes és különálló tudatosságot képviseli, addig a kilencedik csakra, mely a nyolcadik forrása, a személytelen és határtalan Nagy Szellemet képviseli. Jobb elnevezés híján illetjük csak a „csakra” névvel. A valóságban a Nagy Szellem „tartózkodási helye”, mely mindent magában foglal az univerzumon belül.

A kilencedik csakra az Önvaló, mely soha nem született, és sohasem fog meghalni. Ez az Önvaló az idő előtt is létezett, és sohasem kerül bele az idő folyamába. Az űrnél is korábbi, és már az univerzum megnyilvánulása előtt is létezett. Az idő az inka hagyomány szerint férfi-princípium, míg a tér női. Ez az Önvaló sohasem hagyta el az Édenkertet.

A kilencedik csakra az LEF-en kívül létezik, az univerzum szívében. Kiterjed a tér teljes széltébe-hosszába és multidimenzionalitásába, és egy fénylő energiaszál, az aranyfonál köti össze a nyolcadik csakrával. A sámán ennek az aranyfonálnak a segítségével tud utazni a világok között és megtapasztalni a Teremtés multiverzumait. Don Antonio szerint a nyolcadik csakra az, amelyben Isten lakik bennünk, míg a kilencedik csakra azon részünk, mely a Teremtőben él.

A kilencedik csakra folyamata a titoktartási képesség, még önmagunk előtt is. A titok az, hogy nagyon hosszú idővel ezelőtt az a mérhetetlen erő, melyet Istenként ismerünk, eldöntötte a megnyilvánulatlan SEMMI-ben, hogy megtapasztalja önmagát. Így tizenkét milliárd évvel ezelőtt megnyilvánult a szingularitásként, melyből létrejött az univerzumunk összes anyaga. Ez a mérhetetlen erő az összes létformán keresztül folytatta a tapasztalást: szöcskeként, bálnaként, a bolgykókként, holdakként. De mivel a mérhetetlen erő mindenhol jelenlévő és mindentudó volt, minden egyes megnyilvánulása is rendelkezett ezekkel a képességekkel. Ezárt még önmaga előtt is titokban kellett tartania önnön természetét, hogy megismerhesse magát sok ezer formáján keresztül. Amikor sikerül aktiválnunk ezt az energiaközpontot, mély, mennydörgő nevetést hallunk, melyet visszhangoznak a hegyek, és végigsöpör az égen. 

Nincsenek megjegyzések: