2021. március 11., csütörtök

Siva titkos tanítása

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

Második Fejezet

A változásoktól mentes Önvaló

ísvara uvácsa

2.1. avácsjam étad vigjánam átma-guhjam szanátanam
jan na dévá vidzsánanti jatantó ‘pi dvidzsátajah

Ó kétszer születettek, ez az örök tudás az én titkom, és ezért nem szabad hangosan kimondani. Még az istenek sem ismerik, bár vágynak rá.”

A dvidzsa kifejezés a kétszer születettekre, vagyis a magasabb kasztok tagjaira utal: bráhmanák (papok), ksatriják (harcosok) és vaisják (kereskedők), bár az erdei bölcsek elsősorban bráhmanák voltak. Siva az általa átadott tudásról azt mondja, hogy átma-guhjam („az én titkom”), de úgy is fordíthatjuk, hogy „Az Önvalóról szóló titkos tudás”. Azt is kijelenti, hogy ez a tudás örök (szanátanam), vagyis nem az átmeneti, teremtett világra vonatkozik. A gjána (tudás) kifejezés helyett a vigjána (tapasztalati tudás) kifejezést használja, hiszen az általa elmondott tanítások csak a gyakorlás által válnak igazán valóságformáló erővé. Ez a tudás avácsjam, vagyis titokban kell kezelni, és nem szabad hangosan hirdetni, illetékteleneknek átadni. Az erdei bölcsek által gyakorolt tudást és szertartásokat a Védákhoz csatolt áranjakák („erdei iratok”) és az upanisadok tartalmazzák. Az upanisad kifejezés azt jelenti, hogy „közel ülni”, mivel a tanító a tanítvány fülébe suttogta a tudást az erdő csendjében, félreeső hajlékán. Siva még a félisteneknél (déváknál) is magasabb spirituális kategóriába helyezi a Naimisáranjánál összegyűlt bölcseket, mivel még a félistenek sem kaphatják meg ezt a tudást, bár vágynak rá. Az erdei bölcsek több tapaszt és öntisztulást hajtottak végre, mint a félistenek tömegei, ezért kiérdemelték Siva titkos tudását.

Nincsenek megjegyzések: