2021. március 22., hétfő

Kapcsolódás az Alsó Világ energiáihoz

7. Gyakorlat – Ukhu Pacha – kapcsolódás az Alsó Világ energiáihoz

A q'ero sámánok nagyon ritkán dolgoznak kifejezetten az Alsó Világgal, mivel ők az összes természeti szellemet a Középső Világ részének tekintik. Hosszabb gyakorlás után azonban mi is felismerhetjük, hogy ugyanúgy, ahogy a Nap, Hold és a csillagok esszenciái messze a magasabb dimenziókhoz kapcsolnak bennünket, az Alsó Világ is egy olyan szellemi dimenzió, melyben a Természet szellemeinek archetipikus ős-formái élnek és működnek. Például a négy őselem (Föld, Víz, Tűz, Levegő) istenségei, melyek nem csak a Földön, hanem az univerzum számos bolygóján megnyilvánulnak a Középső Világban, eredeti archetipikus formájukban az Alsó Világban érhetők el. A Növények Népe, Állatok Népe és a Kövek Népe szintén az Alsó Világban lakik. Például összekapcsolódhatunk egy bizonyos állat számijával, amely a Középső Világban lakik, mondjuk egy pumával, akit látunk az erdőben. De Ha a puma faj Felsőlelkét hívjuk az Alsó Világból, mely minden földi pumában megnyilvánul, akkor sokkal erősebb szellemi lényhez tudunk kapcsolódni. Az erőállat tehát egy faj Felsőlelke, közös szelleme, és az Alsó Világban lakik. Ugyanezt a helyzet a növény-fajokkal vagy a különböző kőzetekkel. Az Ősök szellemei is részint az Alsó, részint a Felső Világban érhetők el, a minőségüknek vagy szerepüknek megfelelően, amit betöltenek. Ha még bizonytalanok vagyunk az Alsó Világot illetően, akkor ne gyakoroljuk a szamincsakujnak ezt a formáját. De ha szeretnénk elkezdeni a gyakorlást, akkor ajánlott a Földanyával (Pacsamamával) kezdeni, és utána utazni lefelé, a különböző szellemekhez:

1. Menjünk ki a Természetbe, és ha lehet, akkor mezítláb kapcsolódjunk a Földanyához.

2. Csendesítsük el, ürítsük ki az elménket, majd kezdjünk el gyökereket növeszteni a Földanyába, minél lejjebb, egészen Földanya szívéig és az Alsó Világig! Fogadjuk be a számít a talpainkon keresztül, és hangolódjunk rá a minőségére! Kérjünk gyógyítást és tanítást is Pacsamamától!

3. Legalább 20 percig végezzük a gyakorlatot csukott szemekkel, és figyeljük meg, milyen energiával tölti fel a poqpo-nkat? A gyakorlatot addig ismételhetjük, amíg nem érezzük azt, hogy megerősödött a kapcsolatunk az adott szellemi erővel, és hatékonyan tudunk „dolgozni” vele, vagyis például mások gyógyításakor hívni. Az Alsó Világhoz tehát nem a qosqo-n, hanem a talp- és gátcsakránkon keresztül kapcsolódunk. A Munay Ki fekete öve a gát és a medence körül pontosan ehhez az Alsó Világbeli, fekete teremtőerőhöz kapcsol, melyet könnyű összetéveszteni az emberek által létrehozott hucsával, mégis inkább a számí jellegével bír, annak ellenére, hogy sűrű és nehéz.

Ha szeretnénk tovább dolgozni az Alsó Világ szellemeivel, akiket esetleg érzékelünk e gyakorlat során, akkor válasszuk az „Utazás az Alsó Világba” gyakorlatot. A q'ero sámánok általában nem végeznek lélekutazást, hanem a fényszálakon keresztül kapcsolódnak az adott energiához, vagy „hívják be” a poqpo-jukba. Ez is magyarázhatja azt, hogy miért inkább a Középső Világon keresztül kapcsolódnak a természeti megnyilvánulásokhoz és a Felső Világ esszenciáihoz.

Nincsenek megjegyzések: