2021. március 16., kedd

Az Önvaló titkos tudása

Újabb részlet az Ísvara-gítából:

2.3. guhjád guhjatamam száksád gópaníjam prajatnatah
vaksjé bhakti-matám adja jusmákam brahma-vádinám

Ez a legnagyobb titok az összes közül, ezért nagy erőkkel kell őrizni. Most közvetlenül elmondom nektek, a brahman híveinek, akik telve vannak odaadással.”

A brahmanról szóló tudást nem csak azért tartják titokban, mert a legmagasabb boldogsághoz vezető utat jelenti, és sokan nem képesítettek arra, hogy megfelelően befogadják és alkalmazzák, hanem azért is, mert ha illetéktelen személyek kezébe jut, akkor a spirituális fejlődés helyett az egó és a hatalom erősítését eredményezheti. Az összegyűlt bölcsek azonban nem csak brahma-vádík voltak (a brahman hívei, vagy szószólói), hanem kiváló bhakták is, vagyis nagy odaadással viseltettek az Úr Siva iránt. A bhakti az az erő, mely által a hívő alárendeli magát istennek, és ez Úr menedéke megvédi az egó túlkapásaitól. Ha a bölcsek nem lettek volna bhakták is egyben, hanem csak száraz brahma-vádík, akkor veszélyes lett volna átadni nekik ezt a bizalmas tudást.

2.4. átmájah kévalah szvaszthah sántah szúksmah szanátanah
aszti szarvántarah száksács csinmátrasz tamaszah parah

Az Önvaló, mely egyedülálló, önmagában nyugvó, békés, finom és örök; minden lényen belül van, maga a tiszta tudatosság, és felette áll a sötétségnek.”

Siva itt már ténylegesen belekezd az Önvalóról szóló tanításába. Ebben a versben felsorolja az átman jellemzőit: kévala (egyedülálló, vagyis felette áll a dualizmusnak); szva-sztha (önmagában nyugvó, önnön természetében megállapodott); sánta (békés, mivel a kettősségek felett áll); szúksma (finom minőségű, mivel túl van az anyagon); szanátana (örök, nem teremtett és elpusztíthatatlan); szarva-antara aszti (mindenen belül létezik; száksát csinmátra (maga a tiszta tudatosság); tamaszah parah (felette áll a sötétségnek, mivel transzcendens. Minden anyagi megnyilvánulás a három guna (kötőerő) kombinációiból jönnek létre: szattva – jóság, harmónia; radzsasz (szenvedély) és tamasz (tudatlanság). Ez utóbbit néha sötétségnek is fordítják. Siva felette áll a tamasznak, annak ellenére, hogy a trimúrtin belül ő a tamasz irányító istensége.

Nincsenek megjegyzések: