2014. január 9., csütörtök

A titokzatos Jóga-korunta

Újabb részlet a szakdolgozatomból:

"5. fejezet

Vamana Rishi és a Yoga korunta

A fejezet címében említett titokzatos jógaírással és még titokzatosabb szerzőjével kapcsolatban a következő “hivatalos verziót” olvashatjuk Eddie Stern tollából Pattabhi Jois Yoga malájának előszavában:

Jois gyakran beszélt egy Yoga korunta nevű szövegről, ami az astánga jóga ősi kézirata, és amely azoknak a gyakorlati leckéknek az alapjául szolgált, amelyeket Krishnamacharya tanított neki. A Vamanának tulajdonított írás azon számos szöveg egyike volt, amiket Krishnamacharya hallás útján tanult meg kívülről azalatt a hét és fél év alatt, amit a tanárával, Rama Mohan Brahmacarival élve töltött. A “korunta” kifejezés csoportokat jelent, és a szöveg állítólag sok különböző csoportba rendezett ászanát tartalmazott, valamint eredeti tanításokat a vinyásza, dristi, bandhák, mudrák és a filozófia témaköreiben. Mielőtt Krishnamacharya búcsút intett gurujának 1924 körül, mestere azt mondta neki, hogy ha szeretné megtalálni ezt a szöveget, akkor a kalkuttai egyetem könyvtárában keresse. Jois szerint, aki sohasem látta a szöveget, és kétségbe vonja, hogy még mindig létezik, Krishnamacharya egyszer egy évet töltött Kalkuttában a könyv tanulmányozásával, ami nagyon rossz állapotban volt, és sok rész hiányzott belőle. A fennmaradó részeket átírta, és ezek tartalmazták a ma ismert kezdő, középhaladó és haladó ászanák csoportjait. Amikor Jois megkezdte tanulmányait Krishnamacharyával 1927-ben, akkor a Yoga koruntában található módszereket tanulta meg. Bár a könyv hitelességét ma már rendkívül nehéz lenne, ha nem lehetetlen igazolni, általában elfogadott tény, hogy ez az astánga jóga forrása, ahogy Pattabhi Jois tanította.”1

A kérdés elsősorban nem az, hogy létezik-e még fennmaradt példánya ennek a rejtélyes jógaírásnak, hanem inkább az, hogy eleve létezett-e ez az írás, a szerzőjével együtt, annál is inkább, mert Krishnamacharya és Pattabhi Jois erre alapozva vezették be a napüdvözlet elemeire építkező dinamikus vinyászákat a jóga-gyakorlásba, ami előtte egyetlen iskolában sem volt bevett szokás, hiszen a tradicionális hatha-jóga iskolákban általában a pózok statikus kitartását részesítik előnyben. Egyelőre nézzük a “hívők” további kijelentéseit a Yoga korunta legendájával kapcsolatban, utána pedig áttekintjük a kételkedő szakértők álláspontját.

Ronald Steiner azzal a népszerű anekdotával egészíti ki a hivatalos álláspontot, hogy miután Krishnamacharya felkutatta a kézirat egyetlen fennmaradt példányát a kalkuttai egyetem könyvtárában, nem sokkal később a hangyák olyan mértékben elpusztították a pálmalevelekre írott művet, hogy lehetetlen volt megmenteni az utókor számára. Steiner hozzáteszi, hogy a mű minden információt tartalmazott a vinyászákról, bandháról, dristiről, és a hat sorozat ászanáiról, ahogyan azt ma is oktatják2. Itt megjegyezném, hogy Manju Jois, Pattabhi Jois legidősebb fia azt mondta egy személyes beszélgetés során, hogy ha lett volna ilyen könyv, akár eredeti, akár másolt formában, akkor ő biztosan látta volna az apjánál, de nem látta. Emellett azt is kijelentette, hogy ő gyerekkorában összesen három sorozatot tanult az apjától, és ennyi volt a teljes astánga rendszer, vagyis igazából nagyon érdekes lenne megvizsgálni, hogy pontosan mit is tartalmazott ez a legendás írás."

1Jois 2003 Foreword, XV-XVI. old.
2http://www.ashtangayoga.info/practice/tradition/traditionsroots/

Nincsenek megjegyzések: