2014. január 16., csütörtök

Jóga-korunta = Jóga-makaranda?

Újabb részlet a szakdolgozatomból:

"Mark Singleton alaposan körüljárta a kérdést1, és Pattabhi egyes idősebb tanítványaitól még azt az állítást is hallotta, hogy Pattabhi Jois személyesen is jelen volt, amikor guruja a Yoga koruntát megtalálta és tanulmányozta Kalkuttában. Singleton azonban rámutat, hogy a logikus lépés az lett volna, ha vagy Krishnamacharya, vagy Jois lemásolják az egyetlen létező példányt, vagy legalább a Krishnamacharya által a gurujától, Ramamohan Brahmacaritól kapott szóbeli tanításokat papírra vetik. Ez egyébként nem lett volna elképzelhetetlen Krishnamacharya részéről, mivel a később említésre kerülő Yoga rahasya című művel is ezt tette.

Singleton kiemeli azt is, hogy Krishnamacharya meg sem említi a Yoga koruntát azokban a műveiben, amelyeket abban az időben alkotott (Yoga makaranda, 1935 és Yogasanagalu, 1941). De még abban a listában sem sorolja fel, amelyet a Yoga makaranda forráslistájaként megjelöl2. Singleton azzal zárja eszmefuttatását, hogy Jois korai tanítványai szerint maga az “astánga vinyásza” név sem volt használatban egészen addig, amíg az első amerikai tanítványok meg nem érkeztek Mysore-ba. Még ha maga Jois is találta ki ezt a nevet, engedve a nyomásnak, hogy oktatási stílusát megkülönböztesse például más tanítvány-társai (Iyengar, Desikachar) stílusától, szerencsére túl általános nevet választott és nem próbált élete későbbi, világsikerrel övezett éveiben sem jogilag védett márkanevet faragni az általa alkotott jógastílusnak.

Srivatsa Ramaswami, aki Joissal ellentétben több, mint 30 évig tanult Krishnamacharya vezetése alatt, a következőképpen jellemezte Pattabhi Jois astánga rendszerét3: szerinte Jois Krishnamacharya Yoga makarandájára alapozva állította össze a sorozatokat, amely azonban csupán a töredéke volt annak, amit Krishnamacharya a mesterétől megtanult és az élete során átadott a tanítványoknak. Való igaz, hogy az astánga jóga hat sorozata, bár közönséges földi halandók számára egyáltalán nem olyan könnyen elsajátítható még egy egész életen át tartó gyakorlás során sem, csupán mindössze körülbelül 200 ászanát tartalmaz. Ramaswami azt mondja, hogy Krishnamacharya mintegy 700 ászanát tanult a mesterétől4, míg Desikachar szerint Ramamohan több, mint hétezer ászanát ismert, és Krishnamacharya legalább háromezret megtanult tőle. Maga Desikachar, Krishnamacharya fia harminc évnyi tanulás után körülbelül ötszáz ászanát sajátított el apjától5.

Ezek után érdemes megvizsgálni a Yoga makarandában ismertetett ászanákat, melynek címe egyébként kísértetiesen összecseng a misztikus Yoga koruntáéval6. Az ászanák mindegyike megtalálható az astánga vinyásza rendszer első négy sorozatának valamelyikében, bár a ma oktatott sorozatok más ászanákat is tartalmaznak azokon kívül, amiket Krishnamacharya felsorolt. A gyakorlatok sorrendje is más, mint a ma ismert sorozatokban. Mindazonáltal elképzelhető, hogy a könyvben található gyakorlatokat Pattabhi Jois kiegészítette azokkal, amiket Krishnamacharyától személyesen tanult, illetve a gurujával közösen összeállított sorozatokat adta tovább tanítványainak. Az egyes ászanák kivitelezésének leírásánál Krishnamacharya is az astánga rendszerben használatos vinyásza módszert követi. Az valószínűsíthető, hogy Jois nem vett be más, külső elemeket az oktatásába, vagyis az általa oktatott sorozatok minden eleme Krishnamacharyától származik. Emellett természetesen elképzelhető az, hogy ő csak azt az oktatási stílust vitte tovább, amit Krishnamacharya Mysore-ban kéviselt, és a fenntarthatóság és megjegyezhetőség érdekében rögzítette a gyakorlásra ajánlott ászanák sorrendjét és körét. Ezt a lépést több iskola is megteszi manapság, nevezetesen fix gyakorlatsorokat oktatnak például a Bikram, Sivananda, Synergy, Anusara stb. jógairányzatok mesterei."

1vö. Singleton 2010: 184-186. old.
2A lista a következő műveket tartalmazza: Hatha-jóga Pradípiká, Rádzsa-jóga-ratnakára, Jóga-tárávalí, Jóga-phala-pradípiká, Rávana-nádí, Bhairava-kalpa, Srí Tattva-nidhi, Jóga-ratnakaranda, Mahánárájaníja, Rudra-jámala, Brahma-jámala, Atharvana-rahaszja, Pátandzsála-jógadarsana, Kapila-szútra, Jóga-jágjavalkja, Gheranda-szamhitá, Nárada-pancsarátra-szamhitá, Szattva-szamhitá, Szúta-szamhitá, Dhjánabindúpanisad, Sándiljópanisad, Jóga-síkhopanisad, Jóga-kundaljupanisad, Ahirbudhnya-szamhitá, Nádabindúpanisad, Amritabindúpanisad, Garbhopanisad. Singleton 2010: 222. old.
3Ramaswami 2005: Preface XIV. old.
4Ramaswami 2005: Introduction XVII old.
5Desikachar 1998: 43. old.
6vö. Krishnamacharya 2006: 51-151. old.

Nincsenek megjegyzések: