2014. január 14., kedd

Ki volt Vamana Rishi?

Újabb részlet a szakdolgozatomból:

"K. Desikachar is azt állítja nagyapja, Krishnamacharya életrajzában, hogy Ramamohan Brahmacari szóbeli formában megtanította Krishnamacharyának a Yoga koruntát és még sok más jógaírást. Ő azonban kételkedik abban, hogy a Yoga korunta lenne az astánga vinyásza rendszer „forgatókönyve”:

Krishnamacharya tanulmányainak időtartama tanárával hét és fél év volt. Rama Mohana Brahmacari kívülről megtanultatta vele az egész Jóga-szútrát, Yoga koruntát (egy nepáli nyelvű szöveget) és más fontos jógaírásokat. Krishnamacharya szerint a Yoga korunta az információk kincsesbányája volt, beleértve azt, hogy az ászanákat és a pránájámát hogyan kell különböző személyek igényeihez igazítva módosítani, és hogyan kell különböző segédeszközöket használni a gyógyulás folyamatának elősegítésére. Krishnamacharya ezt saját maga írta erről a szövegről, amely azóta elveszett, és a szavai ellentmondanak annak a népszerű elképzelésnek, hogy a Yoga korunta volt az astánga vinyásza jóga alapja.”1

Maehle szinén Krishnamacharya életrajzára hivatkozva egyenesen azt állítja, hogy a Yoga korunta nem csak a vinyászák csoportjait tartalmazta, hanem a Jóga-szútrákat is, a Jóga-bhásja kommentárral együtt, amit Vjásza írt. Mindezek a művek egy kötegben voltak abban a példányban, amit Krishnamacharya a könyvtárban talált. Ebből azt a következtetést vonja le, hogy Patandzsali astánga-jógája és Vamana astánga vinyásza rendszere ugyanannak az éremnek a két oldala – elmélet és gyakorlat tökéletes kombinációja2. Maehle azt is kiemeli, hogy az astánga vinyásza rendszer kifejezetten családos emberek számára lett megalkotva, így lehetővé téve a Jóga-szútra tanításainak gyakorlását azok számára is, akik nem élnek szerzetesi vagy remete-életet3.

Maehle indiai mestereinek kijelentéseire hivatkozva kb 4000 évvel ezelőttre teszi a Yoga korunta állítólagos szerzőjének, Vamana Rishinek korát. Ez azonban némi következetlenségre utal, mert ebben az esetben Vamana nem adhatott egy olyan rendszert, ami a majdnem 2000 évvel később élt Patandzsali Jóga-szútráinak gyakorlatba ültetését megkönnyítette volna az elfoglalt családos emberek számára. Természetesen minden, indiai történelemmel kapcsolatos datálási kísérletet fenntartásokkal fogad a történettudomány, úgyhogy talán el is tekinthetünk a két szerző időrendi sorrendbe állítására tett kísérletektől, annál is inkább, mert Vamana személyazonossága erősen vitatott. A legrészletesebb információ Vamana Rishiről szintén Steinertől származik:

Azt mondják, hogy Vamana Rishi akkor született, amikor az astánga jóga majdnem a feledés homályába merült, és egy bölcs kellett hozzá, hogy visszaadja azt az emberiségnek. Vamana Rishi kifejezetten ebből a célból inkarnálódott. Mivel már az anyja méhében volt, neki saját magának nem volt fogalma az astánga jógáról. Ezért Visnun meditált, hogy segítséget kapjon tőle. Így az történt, hogy Visnu megtanította neki az astánga jóga rendszert az anyaméhben. Miután a kilenc hónap eltelt, Vamana még nem végzett a tanulmányaival. A legenda szerint nem volt hajlandó addig megszületni, amíg be nem fejezte az astánga jóga tanulmányozását.”4

Az anekdota forrása természetesen ismeretlen, de az ilyesféle történetek nem ritkák az indiai bölcsekkel kapcsolatban. Az első kérdés, ami azonnal felvetődik, hogy fellelhető-e más, a konkrét astánga-tradíción kívülről jövő utalás Vamana Rishi személyiségére vonatkozólag. A hindu hagyomány nem tart számon Vamana nevű bölcset, csupán Visnu avatáráját, Vamanát, a törpe bráhmanát, aki a Trétá-júgában jelent meg5. Feuerstein datálásában valahol Kr.e. 3300 körülre teszi Kasjapa Muni, Vamana apja létezését6, persze a tradíció szerint a Trétá korszak sokkal korábban volt. A szerző kiléte tehát még nagyobb talány, mint magának a műnek a létezése, ugyanis Vamana avatárának semmilyen írásművet nem tulajdonít a hagyomány. Most azonban lássuk, miként vélekednek a Yoga korunta létezését kétségbe vonó kutatók!"

1Desikachar 2005: 58-59. old. Desikachar a “Yoga Kuranta” átírást alkalmazza, de valószínűleg ugyanarra a műre utal.
2Maehle 2006: 1. old.
3Maehle 2006: 2. old.
4http://www.ashtangayoga.info/practice/tradition/traditionsroots/
5http://en.wikipedia.org/wiki/Vamana
6Feuerstein 2001: 258. old.

Nincsenek megjegyzések: