2014. február 4., kedd

Jóga és gimnasztika

Újabb részlet a szakdolgozatomból:

"Singleton két példát is említ arra, hogy a korabeli gimnasztikai iskolák milyen módon szivároghattak be Krishnamacharya jóga-rendszerébe, ily módon kialakítva a későbbiekben astánga vinyászának nevezett dinamikus és atletikus jógastílust. Az egyik példa, amit említ, Dane Niels Bukh „Primitive Gymnastics” rendszere, amelyben legalább huszonnyolc olyan gyakorlat van, amelyik megszólalásig hasonlít Iyengar vagy Jois ászanáihoz. Ugyanakkor Bukh is hat sorozatba rendezte a gyakorlatait, és a vinyászákhoz hasonló összekötő mozdulatokkal kapcsolta őket össze.1

A másik példa, amihez Krishnamacharyának közvetlen hozzáférése is volt, a Kuvalayananda által kidolgozott Yaugik Sangh Vyayam (Jógikus csoportgyakorlatok) című szövegkönyv volt, amelyben egy jóga-alapú torna-rendszert dolgozott ki, számos olyan elemmel, amelyek megszólalásig hasonlítanak az astánga jóga egyes ászanáihoz. Bár Kuvalayananda rendszerében viszonylag egyszerű gyakorlatok voltak, ő is minden pózt álló helyzetből kezdett, majd a csaturanga-dandászanába (fekvőtámasz) való hátraugrás után jöttek a danda-gyakorlatok (vagyis olyan pózok, ahol csak a tenyerek és a lábujjak vannak a talajon, például a csaturanga-dandászana, úrdhvamukha- és adhómukha-svánászana), végül a gyakorló előreugrott ülő helyzetbe a következő ászanához.2

Érdekes módon Singleton megjegyzi, hogy míg Pattabhi Jois kifejezetten a fent leírt mozdulatsort érti a „vinyásza” kifejezés alatt, Krishnamacharya ezzel szemben, főleg későbbi éveiben a „vinyásza” kifejezés alatt olyan szisztematikus lépések (krama) sorozatát értette, amelyekkel egy bizonyos ászanát megközelítünk, vagyis nem az astánga-jógában ismert fix mozdulatsort.3 Mindenesetre az nyilvánvalónak látszik, hogy Krishnamacharya, és kora több oktatója is (részben a brit jelenlétből fakadó kulturális nyomásra) a jógát a testedzés egy formájának tekintette, ebből kifolyólag szívesen kombinálták azokkal a gimnasztika-gyakorlatokkal, amelyek részint nyugatról kerültek bele az indiai oktatásba és testkultúrába."

1Singleton 2010: 199-201. old.
2Singleton 2010: 204. old.
3Singleton 2010: 190. old.

Nincsenek megjegyzések: