2015. december 19., szombat

Az Astávakrászana mitológiája

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Astávakrászana (Astávakra Risi póza)

Ezt a pózt Astávakráról, a Rámájanában és a Mahábháratában is említett bölcsről nevezték el. A teste nyolc helyen el volt torzulva (a két lába, a két térde, a két keze, a mellkasa és a feje). A neve is erre utal (asta – nyolc; ávakra – elferdült – „nyolc helyen elferdült testű”). Ő az Astávakra Gítá vagy Astávakra Szamhitá szerzője, melyben Dzsanaka királyt tanítja az önvaló tudományára. Astávakra leghíresebb tanítványai Dzsanaka király és Jágjavalkja Risi voltak.

Astávakra születése

Sok-sok ezer évvel ezelőtt élt egy tanult bölcs, Uddalaka, aki híres volt a Védákban és a szentírásokban szerzett jártasságáról. Számos tanítványa közül Kahoda volt az egyik, aki rendkívül elégedetté tette guruját odaadásával. Uddalaka annyira elégedett volt, hogy amikor Kahoda befejezte tanulmányait, hozzáadta egyetlen lányát, Szudzsátát. A fiatal pár a házasságkötés után is Uddalaka hajlékában maradt, ahol Kahoda segített apósának a tanításban.

Bizonyos idő múlva Szudzsátá terhes lett. Az volt a szokása, hogy a férje és az apja mellett ült, amikor azok tanítottak. A fia már születése előtt a Védák mestere lett, ahogy hallgatta a nagyapja előadásait. Kahoda azonban nem volt ugyanolyan ügyes, mint a guruja, és vétett néhány hibát, miközben az írásokat szavalta. Mivel a gyermek képtelen volt elviselni az apja hibázásait, elkezdte kijavítani az apját az anyja méhéből!

Mivel így megalázta a tanítványai előtt az apját, Kahoda a következőképpen átkozta meg a fiát: „Mivel megsértetted az apádat, szüless meg nyolc torzulással a testedben!” Az átok be is teljesült, a gyermek nyolc helyen eltorzult testtel született meg, és Astávakrának nevezték el.


Egyszer egy sásztra-párbajt rendeztek Dzsanaka király palotájában, amire Kohada Muni is elment. Egy bráhmin, aki Varunalókáról, egy magasabb bolygóról érkezett, kihívást intézett a királyhoz, és azt mondta, hogy bárkivel vitázik Dzsanaka királyságából, de ha az ellenfél nem győzi le, akkor vele kell mennie Varunalókára. Persze mindenkit legyőzött a brahmin, aki kiállt vitázni vele. Kohada, aki meg volt győződve róla, hogy mindig helyesen érvel, szintén kiállt vele vitázni, de a brahmin ugyanazokat a hibákat fedte fel az érvelésében, amiket az anyaméhben lévő fia is észrevett. Mivel Kohada nem hallgatott a fiára, ő is vereséget szenvedett a vitában.

Nincsenek megjegyzések: