2018. január 11., csütörtök

A Brahman és az isteni formák

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"Csak a Brahmant lásd minden isteni formában!

Mielőtt azonban továbbmennénk, tekintsük át gyorsan annak a fontosságát, hogy minden isteni formában a személytelen Abszolút, a határtalan tudat vagy a mély valóság hiteles kifejeződését lássuk. Ahogy mindannyian tudjuk, a vallások története meglehetősen fájdalmasan alakult az elmúlt néhány évezred alatt. Egyértelmű, hogy a vallásalapítók Isten hiteles küldöttei voltak, de azóta a legtöbb vallást olyan vezetők vették át, akiket nem annyira az alapítók lényegi üzenete érdekelt, mint a befolyásuk fenntartása vagy növelése. Sok modern ember szemében ez ellenszenvessé tette a vallást és a spiritualitást, vagy még Isten bizonyos formáit is, de ez a torzító hatás, amin a vallások keresztülmentek, nem az ő hibájuk, hanem a korrupt vezetőké. Megfigyelhetjük, hogy ugyanakkor a kormányok, a társadalmi mozgalmak, a tudomány és az üzleti élet is ki van téve ennek a korrupciónak. A jóga-meditáció céljából szeretnék ismét megkérni minden keresőt, hogy még egyszer próbáljanak részrehajlás nélkül tekinteni a spiritualitásra és a az isteni formákra, félretéve mindazokat a fölösleges és értéktelen dolgokat, melyeket az emberek évezredeken keresztül rávetítettek.

Patandzsalí azt mondja a Jóga-szútrában, hogy a szamádhit elérhetjük az Isten iránti odaadás által (2.45). A szamádhi elérésének többi módja fáradalmasabb; az odaadás a legközvetlenebb. Ezt azzal támasztja alá, hogy négy alkalommal is ajánlja az odaadás (ísvara-pranidhána) gyakorlását a Jóga-szútrában. Az első fejezetben kijelenti, hogy az Isten iránti odaadás a szamádhi elérésének útja (1.23). A második fejezet elején az odaadást ajánlja a kezdő jóginak (krijá-jóginak, 2.1). Ezt a tanácsot megismétli a második fejezet közepén, amikor a középszintű jógiról (ashtanga-jógiról) beszél (2.32). Végül a 2.45-ös szútrában a jóga mesteri szintű gyakorlójához (szamádhi-jógihoz) szól. Az odaadás nem csak egy érzelem, hanem be kell építeni azt a gyakorlásunk struktúrájába. Például az isteni formára irányított trátaka felébreszti az odaadást a szívünkben. További módszerek lehetnek Isten vizualizációja a kumbhaka (légzésvisszatartás) közben, vagy a koronacsakrában meditáció közben. Ha már kialakult a kapcsolat az ísta-dévatával, akkor keresni fogjuk a kapcsolódás ilyen lehetőségeit.

A jóga előírásai (jama és nijama) közül az egyik a brahmacsarja (Jóga-szútra 2.30), mely eredeti értelmében azt jelenti, hogy a Brahmant (a határtalan tudatot) látjuk minden élőlényben. Mivel ez kizárta azt, hogy a fizikai formájukra és a szexuális vonzerejükre korlátozzunk másokat, később a brahmacsarja alatt a szexuális önmegtartóztatást is kezdték érteni. Részletesen dokumentált az az irányelv, hogy a jóginak minden egyént a határtalan tudat megnyilvánulásának kell tekintenie. Sokkal kevésbé van hangsúlyozva, de ugyanolyan fontos az is, hogy minden isteni formát nem csak korlátozott istenségként, hanem a határtalan tudat, a Brahman kifejeződéseként, megnyilvánulásaként, és a hozzá vezető kapuként lássunk."

Nincsenek megjegyzések: