2018. január 8., hétfő

Bídzsa-mantrák

A hét csakra-workshop első mantrájaként a legfontosabb bídzsa-mantrákat (mag- vagy tő-mantrákat) gyűjtöttük csokorba. Ezek az egyszótagú mantrák különböző isteni minőségeket és energiákat tartalmaznak kódolt formában, melyeket az ismételgetésükkel tudunk aktiválni. Ezek a következők voltak:

Bídzsa mantrák


Óm Hrím Krím Srím Húm


Óm - Univerzális hangrezgés, a teremtés oka. Rezgése összegyűjti a pránát az univerzumból, felfelé és kifelé irányítja azt. Az elfogadás mantrája, segít elfogadni magasabb rendű énünket és megszünteti az akadályokat az energia áramlásának útjából. Összegyűjti a belső energiát és felkészíti a felemelkedésre. A Brahman és bármelyik Istenforma bídzsa-mantrája. A legtöbb mantra az Ómmal kezdődik, mely az összes mantra közül a legáltalánosabb és a legfontosabb. Az Óm Isten hangformája, a határtalan és örök hangrezgés, a kozmikus guru, mely megvilágítja az intelligenciánkat, és magának a tudatnak a természetes rezgése, vagyis az átmanból, az önvalóból ered. Az anáhata-náda, vagyis a szívben keletkező belső hang nem más, mint az Óm rezgése, mely a lélekből árad. Az A hangot a torkunkban hozzuk létre, az O hangot (átmenet az A és az U között) a szájüregben és a koponyában rezegtetjük, míg az U hangot az ajkaink közötti réssel hozzuk létre. Az M (anuszvára) akkor jön létre, amikor bezárjuk a szánkat, és a rezgést az orrüregünkbe emeljük (az orrüreg teteje az agyalapi mirigyet magába foglaló agyi kamrához ér, és ez a szóma-csakra, illetve az amrita (a halhatatlanság és tudás nektárja) képződésének helye. Az M fölötti pont (bindu) az Óm mantrát követő csendet képviseli, ami maga a koncentrált tudat és tudatosság, mely a teljesen lecsendesült és felfüggesztett elme tükrén keresztül nyilvánul meg. Az Óm kiejtésével tehát minden hangot létrehozunk. Az Óm egy felfelé emelkedő hangvibráció, és felemeli magával az elmét is. A jóváhagyás mantrája is egyben. Mindent megerősít és lehetővé teszi azt, hogy békében és harmóniában legyünk minden létezővel. Az Óm megtisztítja és energetizálja az elmét minden más mantra számára, ami előtt áll. Önmagában kiejtve űrt, fényt és tisztaságot hoz létre, eltörli a feltételekhez kötöttség mintázatait, és az elménkben fennálló korlátokat. Az Óm minden magánhangzót és minden színt képvisel, bár alapvetően a fehér színnel rezonál, ugyanúgy, mint a koronacsakra (szahaszrára).

Hrím - kreativitás és gyógyító erő, felébreszti az együttérzést és megtisztítja a szívet. Mahámájá vagy Bhuvanésvarí bídzsa-mantrája, mely fellibbenti az illúzió fátylát a tudatunkról. Ez a mantra hatalmat és vezetői státuszt képes adni, valamint biztosítja a szükségelteinket. 
 A Hrím az Istennő, azaz Siva Saktija, Párvatí vagy Umá bídzsa-mantrája, különösen Tripuraszundaríként, azaz a szépség és gyönyör istennőjeként ezzel a mantrával imádják. A Hrím mantra örömöt, eksztázist és boldogságot ad. Ezen kívül erősíti a szemérmesség, ártatlanság és szégyenlősség (hrí) tulajdonságait, mert ezek nélkül nem tudjuk értékelni az örömöt az életünkben. Aranyszínű, fényt és meleget sugároz. A Ha szótag Sivára utal, a Ra a praktirire (anyagi természetre), az Í pedig Mahámájára. A náda (M) az univerzum anyjára utal, a bindu (a pont az m felett) pedig megszünteti a bánatot.

Krím - felébreszti az alsó csakrákat és megtisztítja a fizikai testet. Kálí bídzsa-mantrája, az idő és a cselekvés potenciáját hordozza. Egészséget, erőt, és sikert biztosít mindenben, valamint védelmez a negatív erőktől. A Krím a munka vagy cselekvés (karma) mantrája, és megadja a képességet az elkötelezett és céltudatos cselekvéshez, a szolgálathoz és az áldozathoz. Elősegíti az elme vonzódását Istenhez és az egó megsemmisülését, valamint az illúzió és a ragaszkodások elvágását. A tudat transzformációs folyamatainak katalizátora. A Ká Kálí istennőre vonatkozik, a Ra a Brahmanra, az Í pedig Mahámájára. A náda (M) az univerzum anyjára utal, a bindu (a pont az m felett) pedig megszünteti a bánatot.

Srím - a szív és a harmadik szem aktivációját okozza, testi és lelki egészséget, szépséget, örömöt ad. Laksmí (a szerencse istennője) bídzsa-mantrája. Vagyont, anyagi nyereséget, üzleti vagy karrierbeli sikereket ad, valamint megszünteti a betegségeket, aggodalmakat, védelmez, elősegíti a boldog partnerkapcsolatot és a sikereket az élet minden területén. A Sa Mahálaksmíra vonatkozik, a Ra pedig a vagyonra. Az Í az elégedettséget jelöli, a náda (M) az univerzum anyjára utal, a bindu (a pont az m felett) pedig megszünteti a bánatot. Egy másik értelmezés szerint A Sa a békére (sánti) utal, a Ri pedig a világosságra és a rendre. Szépséget, ragyogást, termékenységet, örömöt és kreativitást biztosít. Éppen ezért Laksmí, a szerelem és szerencse istennőjének mantrája, aki minden jó dolgot biztosít az életünkben. A Srím az Isteni Anya, az univerzum Ú
rnőjének mantrája, hold-minőségű és fehér színű. Fényt ad, de nem hevít túl. A Srím ismétlése növelheti a spirituális vagy anyagi bőséget és jólétet az életünkben. Ez a mantra beteljesíti a szív összes igaz vágyát.

Húm - megsemmisíti a negatív érzelmeket és energiákat, pozitív energiával és vitalitással tölt fel. Védelmező bídzsa-mantra. A Húm a tűz (Agni) mantrája, mely fellobbantja a tudatosságunk és törekvésünk belső lángját. A Húm Siva, az isteni háromság pusztító aspektusának mantrája. Az isteni harag, igazságszolgáltatás, megtisztulás és transzformáció mantrája. Ezért a Húm mantrát alkalmazhatjuk a negatív pszichikai hatások távol tartására, beleértve a zavaró gondolatokat és érzelmeket is. A Húm megvéd a manipulálásunkra tett külső próbálkozásoktól, és energetikailag megtisztítja a teret körülöttünk. Hevítő természetű, és sötétkék színű, mint a láng legmelegebb része. A szúfi hagyomány központi mantrája a Hú, a hindu hagyomány Óm-jához hasonló szerepet tölt be. A tibeti buddhizmusban szintén fontos a Húm bídza-mantra, mint a szív és a megvilágosodott elme mantrája.

Forrás: http://www.wisdomblow.com/?p=1968

Nincsenek megjegyzések: