2018. január 22., hétfő

A Múla Mantra jelentése

A Hét Csakra workshop utolsó mantrája a múla-mantra volt.

Múla-mantra

Óm Szaccsidánanda Parabrahma Purusóttama Paramát(a)ma
Srí Bhagavatí Szaméta Srí Bhagavaté NamahaÓm – az Univerzum legősibb hangja; Szat – az Abszolút Igazság megnyilvánulatlan aspektusa, az Öröklét minősége; Csit – az univerzum tiszta tudatossága, ami végtelen és mindenütt jelenlévő erő, a Mindentudás minősége; Ánanda – tiszta gyönyör, szeretet, az univerzum jóindulata, transzcendentális boldogság; Parabrahma – a Legfelsőbb Lény, a legfelsőbb teremtő; Purusóttama – a Legfelsőbb Személy, aki számtalan avatár formájában inkarnálódik, hogy segítse és vezesse az emberiséget egyre közelebb a Teremtő szeretetéhez; Paramátmá – a legfelsőbb belső energia, amely elválaszthatatlan minden teremtményben, akár élő, akár élettelen – a belső vezető, a Felsőlélek; Srí Bahagavatí – a teremtés női aspektusa, a legfelsőbb szintű női erő (Shakti), Földanyaként és Isteni Anyaként is utalnak rá; Szamétha – együtt, egységben; Srí Bhagavaté – a teremtés férfi aspektusa, ami állandó és változatlan; Namaha – üdvözlet és hódolat felajánlása.

“Ó, isteni erő, minden teremtés szelleme, legfelsőbb lény, isteni jelenlét – kérlek, tölts el minden élő lényt! Meghajlok a legnagyobb alázattal a Legfelsőbb Lélek előtt, aki az Isteni Anyában és Isteni Atyában öltött testet.”

Ezzel a mantrával a Legfelsőbb Lelket, azaz Istent szólítjuk meg, védelmet és mentességet kérve minden szenvedéstől és bánattól. Ezzel az imával a nagy Teremtőt és a felszabadulás Urát tiszteljük, aki szeretetből és együttérzésből megnyilvánul, hogy vezesse és védelmezze az anyagi világba került lelkeket. A múla-mantra ereje képes eljuttatni az elménket az indokolatlan szeretet és határtalan boldogság állapotába. Azt a nyugalmat, amit e mantra ad, nem lehet leírni, csak megtapasztalni. Ez a mantra a kulcs a spirituális kincsek tárházának ajtajához. Képes minden vágyat beteljesíteni és mindne betegségből kigyógítani, és a felszabaduláshoz juttatni a gyakorlóját. 


Ha anélkül énekeljük a múla-mantrát, hogy értenénk a jelentését, akkor is nagy potenciával rendelkezik. De ha értjük a jelentését és odaadással énekeljük, akkor a hatása sok milliószoros. A mantra éneklése olyan, mint amikor a nevén szólítjuk istent. A legfelsőbb energiája azonnal megnyilvánul bennünk és körülöttünk. 

Az alábbiakban a szavak részletes magyarázata következik:

Óm: az Univerzális hangvibráció, a Logosz, Isten hanginkarnációja.

Szat: Isten mindent átható jelenléte, mely forma és tulajdonságok nélküli, mindenhol jelenlévő, és megnyilvánulatlan. Azt is mondhatjuk, hogy ez az Univerzum mozdulatlan alapja. Minden, amit érzékelni tudunk, és ami tulajdonságokkal, formával rendelkezik. belőle áradt ki. Minden érzékelésen túl van, és csak akkor tudjuk érzékelni, amikor felveszi a megnyilvánult állapotot. Benne vagyunk az Univerzumban, az Univerzum pedig bennünk van. Az Univerzum az ok, mi vagyunk a hatás, és az ok okozatként nyilvánul meg.


Csit: az univerzum tiszta tudatossága, amely határtalan, mindenütt jelenlévő, és erejével áthatja az Univerzumot. Ebből fejlődött ki minden, amit erőnek vagy dinamikus energiának nevezünk. A mozgás, gravitáció, mágnesesség, és minden más erő formájában megnyilvánuló tudat, a Legfelsőbb Lélek, mely a test működésében és a gondolatok erejében is megnyilvánul.

Ánanda: az Univerzum gyönyör, szeretet és barátság-természetének megnyilvánulása. Miután megtapasztaltuk a személytelen Legfelsőbb energiát (Szat) és eggyé váltunk a Tiszta Tudatossággal (Csit), akkor elérjük az isteni gyönyör és örök boldogság állapotát (Ánanda). Ez az Univerzum elsődleges jellemzője, ami az eksztázis legmagasabb és legmélyebb állapota, amit megtapasztalhatunk, amikor kapcsolatba lépünk a magasabb Tudattal.

Parabrahma: A Legfelsőbb Lény abszolút, mindent átható aspektusa, aki túl van a téren és az időn. A formával rendelkező és forma nélküli univerzum lényege, a Legfelsőbb Teremtő.

Purusóttama: A Legfelsőbb Lélek, vagy Legfelsőbb Személy, aki különböző avatárok formájában inkarnálódik az anyagi világban, hogy vezesse az elesett lelkeket.

Paramátmá: A Legfelsőb Belső Energia, amely minden élőlényben és teremtett tárgyban is jelen van. Ő a szívben lakozó Antarjámí, azaz Felsőlélek, akit forma nélkül vagy formával is felfoghatunk. A Felsőlélek az az isteni Erő, amely mindig jelen van, bárhol és bármikor akarjuk is megkapni az irányítását.

Srí Bhagavatí: A Legfelsőbb női aspektusa, aki a legfelsőbb intelligencia és az Erő (Sakti) formájában is megnyilvánul. A teremtés Anyaistennőjeként is szokták tisztelni.


Szamétha: Együtt, egyesülve.

Srí Bhagavaté: A teremtés férfi aspektusa, mely változatlan és örök.

Nincsenek megjegyzések: