2020. november 9., hétfő

Az Erő övei - gyakorlás

Az "Erő övei" a Munay-ki rítusok második beavatása. Ha sorrendben haladunk, akkor már megkaptuk az elsőt, a Gyógyítók rítusát, és az Erő öveit. Mindkét beavatással kapcsolatabna érdemes minél több időt fordítani a gyakorlásra, de legalább egy hónapot. Az alább javasolt gyakorlatokat egymás után is elvégezhetjük, de ha először csak az első rítusra szeretnénk koncentrálni, akkor végezzük egy hónapig az első gyakorlatot, és utána a másodikat. 

A Gyógyítók rítusa - gyakorlás

1. Nyissuk meg a szakrális teret. Ezt minden rítussal való munka vagy gyógyítás előtt ajánlott végrehajtani.

2. A tér megnyitása után maradhatunk ülve vagy le is fekhetünk. Használhatunk csörgőt vagy dobot, vagy le is játszhatunk iylen zenét. Hívjuk az Apukat, Pacsamamát és a Gyógyítók láncolatát. Első körben kérjünk gyógyítást és tanítást a gyógyítóktól. Én mindig fénylények köreként szoktam látni őket, melynek a közepén én vagyok, vagy én, és az, akit kezelek. De megtörténhet, hogy egy fénylény kilép a körből, és belép a testünkbe. Ekkor érezhetjük a személyes energiáját, minőségét. Ha a tenyereinket oda helyezzük, ahol a beteg energia pangását észleljük (akár a saját, akár másik személy testén), akkor a fény-gyógyító saját maga kezdi el a gyógyító munkát a mi tenyerünkőn keresztül. Ismerkedjünk meg minél jobban a gyógyító szellemekkel, és kérjük, hogy tanítsanak bennünket. Ennek sokféle személyes módja történhet meg. Egy idő múlva megtanuljuk megkülönböztetni a gyógyító szellemeket az alakjuk, szimbólumaik, minőségük és nevük alapján, és meg fogják mondani azt is, hogy melyik szellem miben tud segíteni. 

3. Hívjuk az Apukat is, és igyekezzünk kapcsolatot teremteni valamelyik hegy szellemével (ez lehet az Andok vagy a Himalája egyik hegycsúcsa, vagy bármelyik másik, akár hazai hegycsúcs is. Az Apuk, a hegyek szellemei maszkulin ménőséget képviselnek, és a tudás, a bölcsesség, az erkölcsi rend letéteményesei, őrzői és tanítói. Ha egy Apu megjelenik előttünk, akkor kérjük, hogy fogadjon a szolgálatába, és adjon feladatot, illetve kérdezzük meg, hogyan erősíthetjük a kapcsolatot vele. 

4. A Pacsamamával való kapcsolatot erősíthetjük az Erő öveinél közölt lélekutazás segítségével is, de az Erő öveivel történő munka (lásd lejjebb) szintén elősegíti a kapcsolatunk mélyülését a Földanyával, hiszen az Őselemek szellemei a Földanya méhében laknak.

Az Erő öveinek erősítése

1. Jelenítsük meg vizuálisan az egyes öveket az auránk körül, kezdve a feketével, majd a vörös, arany, ezüst és végül a fehér övet vizualizálva a megfelelő helyen.

2. Terjesszük ki az öveket egyenként. Ne feledjük, hogy az egyes övek arra szolgálnak, hogy a hozzájuk kapcsolódó hucsát (nehéz-kaotikus energiát) átalakítsák számivá (könnyű fény-energiává). Amikor vizualizáljuk az övet és a benne megjelenő képeket, először a saját mikrokozmoszunkon belül dolgozunk a kaotikus energia transzformációján, feldolgozva az elakadásokat, a tudatalattiban eltemetett traumákat, érzelmeket, fájdalmakat. Amikor elkezdjük kitágítani az övet, akkor ebbe az energiaáramlatba fokozatosan belekerül a közvetlen környezetünk, a családtagjaink, a hozzánk közelebb, majd távolabb álló ismerőseink, a városunk, hazánk, kontinensünk, és végül az egész Föld, majd a galaxis, az univerzum összes érző lénye. Ne feledjük, hogy az Alsó és Felső Világban harmónia uralkodik, a hucsa csak a Középső Világ felkavarodásából keletkezik. Ahogy a kör tágul, úgy ezeknek a lényeknek is békét és harmóniát kívánunk, gyógyítjuk őket. Végül az egyes övek kitágítása után mi is érezni foguk, ahogy az energiamezőnk megnyílik az Alsó és Felső Világ harmonikus minősége felé. Most kezdjük el fentről lefelé összehúzni az öveket, ismét a "legkényelmesebb" méretre hozva őket, hogy védjék az auránkat, a mikrokozmoszunkat. 

3. A harmadik lehetőség az övek erősítésére az, amikor a vizualizációt, illetve az övek kitágítását hangokkal kötjük össze, méghozzá hosszasan zengetett magánhangzókkal. A fekete övtől kezdve haladunk felfelé, egyre magasabb frekvenciájú és egyre nyitottabb réshangokat képezve:

Fekete öv - Úúúúúú

Vörös öv - Óóóóóóó

Arany öv - Ááááááá

Ezüst öv - Ééééééé

Fehér öv - Íííííííííííí

Az övek visszahúzásánál szintén rezgethetjük ezeket a hangokat az Í-től az Ú-ig. Kísérleterzzünk az egyes hangokkal, és érzékeljük, hogyan rezegtetik meg az energiamezőnk adott tartományát, ahol a hozzá kapcsolódó öv található!

Az Erő öveinek alkalmazása

Ahhoz, hogy az Erő övei rítust sikeresen át tudjuk adni másoknak (ezt önmagában is megtehetjük a védelem érdekében, nem kell mint a kilenc rítust feltétlenül egyben átadni), illetve gyógyítás során sikeresen tudjuk alkalmazni, először legalább egy hónapig fejlesztenünk kell a saját öveinket a beavatás után. Mások gyógyítása érdekében alkalmazhatjuk úgy is, hogy átadjuk nekik a rítust, ezzel aktiválva az öveket az ő energiamezejükben, illetve azáltal, hogy amikor ott ül/fekszik előttünk az illető (vagy esetleg haladóbb szinten már nincs is fizikailag jelen, csak a távolból kapcsolódunk rá), kiterjesztjük az öveinket az ő aurájára is, és ezáltal az ő energiamezejében is elindul a hucsa transzformációja, a blokkok, traumák, szennyezett energia oldása. Az öveket nem csak egyénekre (emberekre vagy állatokra), hanem közösségekre, épületekre, intézményekre, országokra stb. is ki lehet terjeszteni, hiszen a paqo mindenki jóléte érdekében dolgozik. Természetesen kezdeti szinten egyéneknél fogunk tudni érezhető hatást kifejteni, sok-sok gyakorlással.

Nincsenek megjegyzések: