2014. szeptember 7., vasárnap

A matszjászana szimbolikája

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

A Bhágavata Purána egy másik indokot is megemlít, amiért Visnu Matszja formájában megjelent. A kalpa (világkorszak) végén egy Hajagríva nevű dánava (démon) ellopja a Védák szent szövegeit, amint azok megnyilvánulnak Brahmá szájából, ahogy az éjszakája kezdetén ásít, belefáradva az univerzum teremtésébe. Közben Szatjavrata, aki Vaivaszvata Manuként is ismert, és Dravida (Dél-India) királya volt, komoly lemondásokat végzett, és csak vízen élt. Egyszer, amikor vizet ajánlott fel a Kritamálá folyóban, egy parányi shaparí hal akadt két összetett keze közé. Amikor el akarta dobni a halat, a hal kérlelte, hogy ne dobja a vízbe, ahol a nagyobb halak megennék. A király biztosította védelméről, és egy kis edénybe helyzete, majd magával vitte. De a hal egyre nagyobb lett és több helyet igényelt, így a király egy medencébe tette. Amikor azt is kinőtte, akkor egy tóba, majd végül az óceánba helyzete. De a hal azt mondta Szatjavratának, hogy fél az óceán nagy ragadozóitól. A szavaitól megzavarodva, a király megkérte a halat, hogy nyilvánítsa meg valódi azonosságát, és rájött, hogy Matszja nem más, mint az Úr Visnu. A történet az előzőekben leírtak szerint folytatódott, amíg el nem kezdtek hajózni a Himalája csúcsai felé. Miközben Matszja az árvízen keresztül húzta a hajót, különböző témákról beszélt a királlyal és felfedte előtte a Védák, Puránák, Szamhiták tudását és a Legfelsőbb Igazságot. Miután az árvíz elvonult, Matszja megölte Hajagríva démont, és megmentette a Védákat, majd átadta Brahmának, aki felébredt az éjszakája után.

A nagy árvíz mítosza sok civilizációban megtalálható a világban. Sokszor a bibliai Teremtés könyvében említett özönvízzel és Noé bárkájával hozzák kapcsolatba. A hal-motívum és a szentírások megmentése a démonoktól csak a hindu mitológiában jelenik meg. Hasonló özönvíz-mondák vannak a régi sumér és babilóniai, görög, maja és az afrikai joruba kultúrákban is. Úgy tartják, hogy Matszja az evolúció első állomását képviseli, mivel a vízi élőlények jelentek meg először földünkön. Matszja meséjét éppen ezért teremtésmítosznak is tekinthetjük, melyben Manu újrateremti a világ élőlényeit és az embereket, miután az özönvízben elpusztultak, bár a teremtés soha nem volt központi eleme ennek a mítosznak. Egyes szerzők nem is özönvíz-legendának tekintik, hanem szimbolikus értelemmel ruházzák fel. Manu hajója a móksát (felszabadulást) jelképezi, ami segít bennünket átkelni az anyagi világon. A Himaláját tekintik a földi lét és az azon túl található felszabadulás földje közötti határvonalnak. Isten a hal formájában vezet el a felszabaduláshoz. A hal szarva az „áldozati értékek” szimbóluma. A hal motívuma az indiai „halak törvénye” vagy „dzsungel törvénye” nevű erkölcsi tantételre utal, amikor egy hal menedéket keres, hogy egy nagyobb hal meg ne egye. Ez a mese arra utal, hogy a jó királynak meg kell védenie a gyengéket az erősektől, megfordítva a „halak törvényét”, és fenn kell tartania a vallásos elveket. Manu, az emberiség atyja és főleg a két királyi dinasztia (Nap- és Hold-dinasztia) ősnemzője ezáltal válik ideális királlyá. Amikor Hajagríva, a démon ellopja a Védákat, akkor a dharma veszélybe kerül, és Visnu, az Isteni megmentő, földi képviselője, Manu, a király segítségével megmenti a dharmát.


Nincsenek megjegyzések: