2018. február 19., hétfő

A Mahá Mritjundzsaja Mantra

A Siva-rátri workshop utolsó mantrája volt ez, melyre már a téli napfordulókor is sort akartunk keríteni, de végül most tudtuk elénekelni 108-szor. 

Mahá-mritjundzsaja Mantra

ÓM TRIJÁMBAKAM JADZSÁMAHÉ SZUGANDHIM PUSTIVARDHANAM
URVÁRUKAM IVA BANDHANÁN MRITJÓR MUKSÍJA MÁMRITÁT


Óm - univerzális hangrezgés; trijámbakam - Ó, Rudra! (hármoszemű); jadzsámahé - áldozunk Neked; szugandhim - illatos; pusti - jólét; vardhanam - aki kiterjeszti; urvárukam - uborkát; iva - mint; bandhanát - kötelékből, mritjoh - a halálnak, muksíja - szabadíts meg, - engem; amritát - halhatatlanságba

Óm, a háromszemű (három anyájú) Istenhez imádkozunk, az erénytől illatozóhoz, a jólét és virágzás adományozójához, bárcsak leválasztana, mint egy érett uborkát, a halál kötelékéről, s helyébe tenné a halhatatlanságot, a végső megszabadulást.

Ez a mantra a Rig-Véda egyik verse, mely a Jadzsur-Védában is megismétlődik. Mritju-szandzsívaní mantrának (a "halálból felélesztő") is nevezik, mivel ez volt az egyik mantra, amit Sukrácsárjának ismételnie kellett, hogy visszatérjen az élők sorába, miután befejezte súlyos lemondását. Rudra mantrának is nevezik, az Úr Siva dühös aspektusára célozva, illetve Trijámbakam matrának, az Úr Siva harmadik szemére utalva, mely az intuíciót, a belső látást képviseli.

Siva követői szerint ennek az erőteljes mantrának az éneklése felébreszti Siva minőségét az élőlényben, és megszünteti a halálfélelmet, valamint kiszabadít a szamszárából (az ismétlődő születés és halál körforgásából), ezért is nevezik "halált legyőző" mantrának. A Gájatrí mantrával együtt a legmagasabb helyen áll az összes szanszkrit mantra közöt, melyeket meditációhoz, imához vagy gyógyításhoz használnak. míg a Gájatrí mantra a spirituális irányítást és tisztulást segíti elő, a Rudra mantra a megfiatalodást, gyógyulást, táplálást. A Mahámritjundzsaja mantrát a Szaturnusz káros asztrológiai hatásainak ellensúlyozására is használják. 

A mantra hatásai

Ha valaki hittel, őszinte szívvel, odaadással és kitartással ismételgeti ezt a mantrát, nem csak a halálfélelmet győzheti le, hanem magát a halált is, a felszabadulás elérésének formájában. A mantra éneklője megszabadul a halálfélelemtől, betegségektől, és a hirtelen halált is elkerülheti. 

A mentális, érzelmi és fizikai egészség szempontjából is nagyon kedvező, ugyanakkor mélyen tisztítja a karmánkat. Emellett erősíti az önbizalmat, fejleszti a kitartást és eltökéltséget. Felébreszti a bennünk rejlő gyógyító erőket, és összekapcsol spirituális lényegünkkel. Segít elkerülni a baleseteket, meggyógyítja a betegségeket és hosszú életet ad, valamint felszabadít a szamszára alól. 

A Mahá Mritjundzsaja Mantrára Risi Márkandéja talált rá, aki legyőzte a halált. Mivel ez egy titkos mantra volt, csak ő ismerte. Daksa király, Barahmá egyik fia egyszer megátkozta a Holdat. Márkandéja azonban Szatínak (később Párvatí), Daksa leányának adta ezt a mantrát, hogy megmentse a Holdat. Egy másik történet szerint az Úr Siva Sukrácsárjának adta ezt a mantrát, aki megtanította Dadicsa Risinek, az pedig Ksuva királynak, és így került bele a mantra a Siva Mahápuránába. Később számos bölcs megtanulta a mantrát, és így túlléptek a halál kötelékén.

Nincsenek megjegyzések: