2020. december 10., csütörtök

Az Ísvara-gítá fordítása

Az Ísvara-gítá bevezetőjének befejező része következik:

"Próbáltam következetes maradni a szanszkrit filozófiai és vallási terminusok lefordításával, anélkül, hogy túl mechanikusan csinálnám. Bizonyos szanszkrit szavak azonban, például a dharma vagy a jóga, túl bonyolultak és és sokjelentésűek ahhoz, hogy megtaláljuk a helyes fordításukat. Ezeket a szavakat meghagytam a szanszkrit formájukban, általában egy megjegyzéssel a kommentárban, mely segíti a kifejezés értelmezését az adott kontextusban. A pasupata szekta számára a jóga legfontosabb jelentése az önvaló „egyesülése” az Úr Sivával. Mindazonáltal az Ísvara-gítá sok más értelemben is használja a jóga szót. Például négy különböző jógát (spirituális ösvényt) sorol fel: bhakti-jóga (az odaadás jógája), karma-jóga (a cselekvés jógája), gjána-jóga (a bölcsesség jógája), és dhjána-jóga (a mentális koncentráció jógája). Azt a döntést hoztam, hogy nem fogok végig következetesen semleges nemet használni ebben a fordításban. Néhány kivétellel a premodern India szanszkrit szövegeit férfiak írták, és főként a szemük és fülük számára íródtak. Alapvetően a jóga gyakorlói a Kr. u. 8. században férfiak voltak, viszont a Pasupata-szútrákkal ellentétben az Ísvara-gítá sehol sem tiltja meg kifejezetten a nőknek a jóga gyakorlását.

Az Ísvara-gítá verseinek fordításai után ebben a könyvben megtaláljuk a kommentárokat, melyek sok vers fogalmait és nyelvezetét magyarázzál; majd megtaláljuk az Ísvara-gítá szanszkrit szövegeinek átírását, az egybeesések listáját, mely a párhuzamos verseket mutatja meg a Bhagavad-gítából és az Upanisadokból; valamint a szanszkrit kifejezések és szabályos igék listáját is. A szanszkrit szöveg-változat az All-India Kashiraj Trust által kiadott kritikai kiadáson alapul, kisebb módosításokkal. Bármi is legyen az olvasó motivációja azzal kapcsolatban, hogy a kezébe vegye ezt a könyvet, legyen akár az inspiráció, akár a spirituális megvilágosodás, akár az intellektuális kíváncsiság, vagy valami teljesen más, remélem, hogy mindenki megtalálja az Ísvara-gítában, az Úr Siva dalában azt, amit keres."

Itt ér véget Andrew J Nicholson bevezetője az Ísvara-gítához. A továbbiakban is az ő angol fordításából és jegyzeteiből fogok kiindulni az egyes szanszkrit versek átültetésénél magyar nyelvre. Viszont a kommentárokban a saját megközelítésemből, a sámáni világképből merítve fogom interpretálni az egyes versek és az Ísvara-gítá filozófiájának alkalmazhatóságát a modern spirituális kontextusban. Nicholson először a teljes mű összes versének fordítását közli, majd a kommentárokat, végül pedig a szanszkrit eredetiket. Én először a szanszkrit verset fogom közölni, fonetikus átírással, majd a fordítást, és végül a hozzá fűzött magyarázataimat, minden egyes vers után.


Nincsenek megjegyzések: