2020. december 1., kedd

Visnu és Siva

Újabb részlet az Ísvara-gítá előszavából:

"Egység és különbözőség az istenek között

Mint ahogy a Bhagavad-gítának is, az Ísvara-gítá másik központi célkitűzése az istenek végső egységének megteremtése. Az Ísvara-gítá elsődlegesen két istennel foglalkozik: Sivával és Nárájanával (aki Visnuként is ismert). Nárájana az Ísvara-gítá legelső fejezetétől jelen van, egyfajta „előjátékot” mutat be, mielőtt Siva megjelenik és elkezdi párbeszédét a bölcsekkel. Siva megérkezése után Nárájana leül Siva mellé, és nagy odaadással hallgatja a tanítását. Az Ísvara-gítá utolsó fejezetének vége felé Siva végül elmagyarázza, hogy ő és Nárájana nem különböznek. Azok számára nem lehetséges a felszabadulás, akik tőle különállónak látják barátját (Ísvara-gítá 11.116-118):

Szörnyű poklokra jutnak azok az emberek, akik másként látnak engem, és azt gondolják, hogy ő és én különböző istenek vagyunk. Bennük nem lakozom.

Felszabadítom azokat, akik menedéket vesznek nálam, az ostobát és a tudóst, a brahmint és a kutyaevőt, de senkit sem szabadítok fel, aki elutasítja Nárájanát.

Ezért, hogy örömöt okozzanak nekem, az én híveimnek dicsőíteniük kell és le kell borulniuk előtte, a Legmagasabb Szellem, A nagy jógí előtt.”

Ezek az utolsó szavak, melyeket Siva mond az Ísvara-gítában. Miután Siva távozik, Nárájana mond néhány szót Siva dicsőítésére, aztán ő is elhagyja a bölcsek körét. Itt látjuk a kísérletet egy másik látszólagos különbség igazolására a Bhagavad-gítához képest: vagyis annak, hogy az Úr Sivát tekintik a legfelsőbbnek, Krisna vagy Visnu helyett. Azáltal, hogy Siva hangsúlyozza: ő és Nárájana egyek, a szöveg igyekszik kivédeni Nárájana imádóinak ellenvetéseit. Ez teljesen más stratégia, mint amit a Bhagavad-gítá követ, mely az összes többi istent alárendeli Krisnának, az istenek istenének (déva-déva). Krisna az összes többi isten áldozatának végső haszonélvezője (Bhagavad-gítá 9.23-24):

Amikor valaki odaadással áldoz egy másik istennek, akkor igazából nekem áldoz, Ardzsuna, ámbár tökéletlenül teszi azt.

Én vagyok az összes áldozat ura és élvezője; de valójában ők nem ismernek engem, így elbuknak.”

Természetesen a Saivák is alkalmazhatják ugyanezt a stratégiát Visnuval és az inkarnációival kapcsolatban. Az Ísvara-gítá 11. fejezete pontosan ezt teszi, a Bhagavad-gítá fenti verseinek nyelvezetéből merítve (Ísvara-gítá 11.89-91):

Azok, akik más istenségeknek áldoznak az örömök élvezete érdekében, az adott istenségnek megfelelő eredményeket kapnak. Ennyit tudni kell.

De hogyha valaki abban a tudatban áldoz egy másik istenségnek, hogy az nem különbözik tőlem, akkor ő is felszabadul.

Tehát ha valaki teljesen feladja más istenek imádatát, aki nem az Úr, és nálam, az Úrnál vesz menedéket, akkor a legmagasabb hajlékra megy.”

Nincsenek megjegyzések: