2020. december 15., kedd

Az Ísvara-gítá versei

 Ísvara-gítá

Az Úr Siva dala

Első fejezet: Az istenek érkezése

risaja úcsuh

1.1. bhavatá kathitah szamjak szargah szvájambhuvasz tatah
brahmándaszjászja visztáró manvantara-viniscsajah

A bölcsek így szóltak:

Ó Szúta! Helyesen szóltál az első ember (Szvájambhuva Manu) teremtéséről, a kozmosz kiterjedéséről és a világkorszakok (manvantarák) sorrendjéről.”

Az Ísvara-gítá elbeszélése azzal kezdődik, hogy a Naimisáranjánál összegyűlt bölcsek megszólítják az elbeszélőt, Szútát (akinek a neve nem szerepel a versben). Miután a Kúrma Purána előző fejezeteiben Lomaharsana Szúta ismertette az első emberős teremtését, az univerzum benépesítését és a világkorszakok váltakozását, most új témába kezd. A legelső világkorszakot benépesítő első embert Szvájambhuva Manunak nevezik a Puránákban, és Brahmá, a teremtő istenség közvetlen fiának tekintik. Brahmá egyik neve az, hogy Szvájam-bhú, vagyis „önmagától született”, mivel neki nem volt apja és anyja, hanem az Úr Visnu köldökéből sarjadó lótuszból született. A manvantarák olyan világkorszakokat jelölnek, melyek végén a Földet árvíz árasztja el, és az új manvantara elején egy újabb ősnemző (Manu) népesíti be a Földet. Egy manvantara 306,720,000 napév hosszúságú, és Szvájambhuva Manu korszaka volt az első Brahmá jelenlegi napjának elején. Pillanatnyilag a hetedik manvantara korszakban járunk, Vaivaszvata Manu uralkodása alatt. Brahmá egy napja 4.32 milliárd év hosszú, ennek a közepén járunk. Brahmá napjának végén az univerzum bolygói víz alá kerülnek, és Brahmá ugyanilyen hosszú éjszakája alatt nincs rajtuk élet. Brahmá egy napja alatt tehát tizennégy manvantara váltja egymást, melyek során különböző nevű Manuk uralkodnak:

1. Szvájambhúva Manu
2. Szvárócsisa Manu
3. Uttama Manu
4. Tápasza/Támasza Manu
5. Raivata Manu
6. Csáksusa Manu
7. Vaivaszvata Manu (jelenlegi)
8. Szávarni Manu
9. Daksa Szávarni Manu
10. Brahma Szávarni Manu
11. Dharma Szávarni Manu
12. Rudra Szávarni Manu
13. Raucsja vagy Déva Szávarni Manu
14. Indra Szávarni Manu

Nincsenek megjegyzések: