2013. november 12., kedd

A szamszkárák megszüntetése

Újabb részlet Gregor Maehle Jóga-szútra magyarázataiból:

"4.28. hánam-ésám klésavad-uktam 

hánam – megsemmisülés; ésám – ezeknek; klésavat – mint a klésák; uktam - mondva van.

A tudatalatti benyomásokat (szamszkárákat) ugyanazzal a folyamattal lehet megszüntetni, mint a szenvedés forrásait (a klésákat).

A Jóga-szútra második fejezete leírta azt a folyamatot, ami által az öt szenvedés-forrást le kell csökkenteni. Hasonló folyamatot kell használni a tudatalatti benyomások (szamszkárák) lecsökkentésére, amelyek az ellentmondó gondolatokat létrehozzák. Emlékezzünk azonban vissza, hogy a 2.10. szútra szerint a szenvedések finom vagy mag-állapota csak akkor semmisül meg, amikor a támaszuk, vagyis az elme feloszlik a forrásában. Az elme forrása azonban a prakriti – vagyis a természet teremtő ereje. Felszabaduláskor az elme elkülönül és feloldódik a prakritiben. A Katha Upanisad ezt költőibb módon „az elme feloldása a szívben” kifejezéssel illeti.

Egy másik fontos szútra, amit vissza kell idézni ezzel kapcsolatban, az 1.50-es, amelyben az áll, hogy tudás (pragjá) tudatalatti benyomását használjuk az elme hullámzásából fakadó tudatalatti benyomás törlésére, amely szenvedést okoz. A 3.9. szútrában Patandzsali azt mondja, hogy az elme hullámzásából származó tudatalatti benyomásokat felül lehet írni a csendesség tudatalatti benyomásaival, a feltételekhez kötöttség feloldásának lassú folyamatára utalva ezzel.

Míg az alkommentátorok egyetértenek a szútra interpretálásában, eltérnek annak a pontnak a meghatározásában, amikor a kötöttség feloldása ténylegesen megtörténik. Vigjánabhiksu azt mondja, hogy a belső látás (pragjá) tüze fokozatosan megsemmisíti a szamszkárákat. A gyorsabb eredmény érdekében azonban a tárgy nélküli szamádhit ajánlja. Vacsaszpati Mishra szerint csak a diszkriminatív tudás érettségének kérdése az egész. Azt mondja: „Annak az esetében, akiben a diszkriminatív tudás megérett, a tudatalatti benyomások (szamszkárák) elfonnyadnak és nem képesek más gondolatokat létrehozni.” H. Aranja is úgy véli, hogy a belső látás (pragjá) tudatalatti benyomásai elegendőek ahhoz, hogy az elme hullámzásából fakadó tudatalatti benyomásokat hatástalanítsa."

Nincsenek megjegyzések: