2013. november 19., kedd

A mag nélküli szamádhi

Újabb részlet Gregor Maehle Jóga-szútra magyarázataiból:

"4.30. tatah klésa-karma-nivrittih 

t
atah – ezután; klésa – szenvedés; karma – tettek; nivrittih – megszűnés.

Abban a szamádhiban a szenvedés okai és a karma megszűnnek.

Vjásza megerősíti, hogy a jellemzők felhőjét eloszlató szamádhi által (dharma-mégha-szamádhi) még ebben a testünkben elérhetjük a felszabadulás állapotát. Más szavakkal a jellemzők felhőjét eloszlató szamádhi (dharma-mégha-szamádhi) mag nélküli (nirbídzsa) és tárgy nélküli (aszampragjáta) szamádhi. Csak ez a második, magasabb típusú szamádhi képes felszabadulást adni. Egyes szerzők helytelenül úgy értelmezték, hogy a jellemzők felhőjét eloszlató szamádhi az objektív szamádhi egy másik formája.

Vjásza azt állítja, hogy ez a felszabadító szamádhi végső soron megsemmisíti a tudatlanságot (avidjá) és a tudatlanságból fakadó szenvedés (klésák) összes módozatát. Ezen kívül, a tárházban (karmásaja) összegyűlt karmák, az erényesek és a bűnösek is, megsemmisülnek, a helytelen tudással (viparjaja) együtt. A helytelen tudás megsemmisülésével, amely az újjászületés oka és magja, nem szükséges több feltételekhez kötött megtestesülés – sőt, nem is lehetséges.

Ezt a szamádhit mag nélkülinek nevezik, mert a jövőbeni újraszületés magját, a tudatlanságot és a szenvedést is megsemmisíti. Azt is tisztán kijelenti ez a szútra, hogy csak ez, az összes szamádhi leghatalmasabbika tudja csírátlanítani ezeket a magokat, és nem a gyengébb objektív (szampragjáta) szamádhi, ahogy egyes modern írók megint csak kijelentik. Fontos megjegyezni ezt a pontot. Ha helytelenül ilyen elvárásokat támasztunk az objektív szamádhival szemben, akkor nem fogjuk észlelni, amikor elérjük az objektív szamádhit, és túl sokat fogunk elvárni azoktól is, akik megtapasztalták.

Csak a kiterjedt tárgy nélküli szamádhi által fogja az elme (csitta) megszokni a felfüggesztett (niródha) állapotot, ami azt jelenti, hogy visszaáramlik a prakritibe. Ha e pont után a jóginak szüksége van elmére, akkor csak a szükséges pillanatokban vetíti ki (nirmána csitta). Az időközökben, amikor nincs szükség elmére, visszatér a határtalan niródhába, vagyis a tudatba. Ez azt jelenti, hogy az ilyen jógi a szívében lakozik, a természetes állapotában van, és maradandóan megállapodott saját valódi természetében.
Ebből az okból kifolyólag, csak egy niródhin tanításai és állításai kötelező érvényűek. Az ilyen tanítások példái az upanisadok. Az upanisadikus bölcsek a niródha állapotában voltak, és leláttak a szívük mélyéig. Az ő tanításaikat ezért srutinak nevezik – az, ami hallva van. Mivel az elméjük csendes volt, szabadon hallhatták a szívük szent bölcsességét. A „szív” itt a tudat metaforája, és a hallott bölcsesség benne foglaltatik a szent Óm szótagban, amelyet a Brahman hoz létre.

Ismét nagyon fontos, hogy megértsük a különbséget. A dharma-mégha-szamádhi előtt a jógi elméje csak egy pontra szegezett (ékágra). A kezdő szempontjából ez egy hihetetlen eredmény, de tanítóként az ékágrin - vagyis az egy pontra szegezett elméjű – még nem szent autoritás. Az állításai bizonyára nagyon mélyek és jelentőségteljesek, de egy emberi elméből származnak, és nem a szív legmélyéről. Az egy pontra szegezett elméjű tanítók hihetetlen tudástárat hagytak ránk, amelyet szmritinek neveznek. A szmriti azt jelenti, amit megjegyeztünk, és ez a hagyományra utaló szó. Az összes szmritit emberi eredetűnek tekintik, míg a srutit isteni eredetűnek."

Nincsenek megjegyzések: