2016. november 13., vasárnap

A buddhászana mitológiája

Újabb részlet az Ashtanga könyvből:

Buddhászana (a Megvilágosult póza)

A buddha szó jelentése „a felébredt” vagy „a megvilágosodott”. Nagy kezdőbetűs alakja a történelmi Buddhára vonatkozik, vagyis Gautama Sziddhárta hercegre, aki a hagyományos számítás szerint Kr.e. 563 és Kr.e. 483 között élt, bár az újabb kutatások kissé későbbre teszik működését.

A Himalája déli előhegységeiben élt a közép-ázsiai eredetű szkíták Sákja nemzetsége. 2500 évvel ezelőtt élt királyuk, Suddhódana Gautama, Kapilavasztut tette meg székvárosának, ahol hatalmas palotát építtetett; béke és boldogság kísérte uralkodását. Felesége, Májádéví királyné a király nagybátyjának volt a leánya, aki a Szkíta nemzetség szomszédos ága felett uralkodott.

Házasságuk gyermektelen maradt húsz esztendeig. Ám egyszer a királyné különös álmot látott – egy fehér elefánt hatolt be méhébe testének jobb oldala felől – és az éjszaka áldott állapotba került. A király és a nép boldog várakozással tekintett a királyi gyermek születése elé. A királyné a szülés közeledtével a szokásnak megfelelően elindult szülei otthonába. Gyönyörű tavaszi napfény ragyogta be a vidéket, és útközben a menet megállott pihenni a Lumbini ligetben.

Mindenütt asóka virágok pompáztak, a királyné gyönyörködve nyújtotta kezét egy ág után, és az üde ligetben egy fiúgyermeket hozott a világra. Ég és Föld megörvendeztek, az egész mindenség gyönyörködött a királyné és az ifjú herceg dicsőségében. Ez a nevezetes nap a holdév negyedik hónapjának nyolcadik napja volt. A király öröme nem ismert határokat. A gyermeket elnevezte Sziddhártának, aminek jelentése: Minden kívánságot beteljesítő.

Ám az örömet hamarosan szomorúság követte a királyi palotában. Alig néhány nappal a szülés után, a jóságos Májádéví királyné hirtelen meghalt. A gyermeket a királynő húga, Mahapradzsápati fogadta magához.

A közeli hegyekben élt Aszita, a nagytiszteletű remete. Felfigyelt a királyfiból áradó ragyogásra, és eljött, hogy láthassa a gyermeket. Megpillantván a következőt mondotta: "Ez a gyermek, ha felnő, és a palotát választja, hatalmas király lesz, és leigázza a világot. De ha lemond az udvar örömeiről és a belső ösvényre tér, Buddha lesz, és megszabadítja az összes lényt."

A király szívét kezdetben örömmel töltötte el a jövendölés. De az idő múltával egyre erősödött benne az aggodalom, félt, hogy fia a palota pompája helyett a hontalan remeteséget választja.

A herceget hétéves korában tanítani kezdték a polgári és katonai művészetekre, de őt gondolatai más irányba vonzották. Egy tavaszi napon apjával kisétáltak a palotából, és együtt figyeltek egy földművest, amint a földjét szántotta. Az ekevas kifordított a földből egy gilisztát, amit egy madár azonnal magával ragadott. Az ifjú herceg elgondolkodva ült le egy fa árnyékába, és döbbenten suttogta maga elé: "Ó, hát minden élőlény egymás életére tör?" A herceget, aki születése után oly hamar elveszítette édesanyját, mélyen megrendítette ezeknek a parányi lényeknek a tragédiája. Ahogy növekedett, a seb úgy mélyült napról-napra szívében, mint egy forradás a fiatal fán. Az emberi élet szenvedése egyre mélyebben és mélyebben vésődött elméjébe.

Nem feledvén a remete jóslatát, a király az idő múltával egyre jobban aggódott fiáért. Megtett mindent, hogy vidámnak lássa, és gondolatait más irányba terelje. Végül, fia életének tizenkilencedik esztendejében feleségül kérte számára Szupprabuddhának, Májádéví királyné bátyjának, Dévadaha uralkodójának leányát, Jasódara hercegnőt.
A herceg a palotában a tavasz, az ősz és az esős évszak különféle pavilonjaiban belemerült a zene, a tánc és egyéb érzéki gyönyörök élvezetébe. Így telt el tíz esztendő. A palota fényűző gondtalansága azonban nem adott neki lelki békét. Kíváncsiságtól hajtva a falakon kívüli világra, négy alkalommal kilovagolt, és szembesült az öregség, betegség és halál elkerülhetetlenségével, valamint a belső ösvény lehetőségével. Hazatérve, gondolatai újra és újra visszatértek az emberi élet igazi értelmének kérdéséhez.

"A palota minden kincse, a test egészsége, az ifjúság virága – mit érnek számomra mindezek?" – gondolkodott el. – "A fiatalság tovaröppen, a testet betegség béklyózza, a halál elől nincs menekvés. Az ifjúság gőgje, az egészség gőgje, a lét gőgje – el kell vetnünk mindezeket."

"Állandó küzdelemben a létért, természetszerűleg próbálunk megragadni valamely magasabb rendű értéket. Elismerjük, hogy az öregedés, a betegség és a halál elkerülhetetlen, és mégis a hasonlóan üres és mulandó dolgok között kereskedünk. Ám ekkor rossz úton járunk."


"Az élet értelme túlmutat minden emberi szenvedésen. Aki ezt felismeri, az jár a helyes úton. A gyönyörökkel terhes udvari életben én, úgy látszik, rossz úton próbálkozom."

Nincsenek megjegyzések: