2017. január 8., vasárnap

Karna temetése

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Karna temetése

A kuruksétrai háború végzetével temetési szertartást tartottak az összes elesett számára. Ekkor Kuntí azt kérte, hogy a fiai mutassák be Karna halotti rítusát, és elárulta nekik Karna születésének titkát. A testvérek megdöbbenve jöttek rá, hogy testvérgyilkosságot követtek el. Különösen Judhisthira volt dühös az anyjára, és kimondott egy átkot, melynek következtében a nők képtelenek titkot tartani. Egyes változatok szerint Kuntí közvetlenül Karna halála után felfedte a titkát a fiai és a világ előtt, ahogy ígérte Karnának. Judhisthira odament Durjódhanához, és azt mondta neki, hogy mivel ő a legidősebb testvér, csak neki van joga elhamvasztani Karnát. Durjódhana azonban tiltakozott, és Krisna is alátámasztotta, hogy neki van a legtöbb joga Karnát elhamvasztani. Így végül Karna gyász-szertartását Durjódhana mutatta be, a Pándavák csak nézők lehettek. Karna felesége, Vrisálí önként a halotti máglyába lépett Karna után. Később Ardzsuna megépítette az Aranmula Parthasarathy templomot, mellyel a legenda szerint azt a bűnt akarta levezekelni, hogy fegyvertelenül ölte meg Karnát. A Mahábhárata szerint Karna lelke a halála után a Szúrjalókára (a Nap bolygóra) emelkedett, és a fiaival együtt félistenné váltak.

Egy történet szerint miközben Karna a harcmezőn haldoklott, az apja, Szúrja és Ardzsuna apja, Indra vitázni kezdtek azon, hogy melyikük fia magasabb rendű. Úgy döntöttek, hogy próbára teszik Karna nagylelkűségét, és kolduló bráhmanaként jelentek meg előtte. Karna azt mondta, hogy nincs semmije, amit odaadhatna nekik, de az egyi, bráhmana megjegyezte, hogy van egy kis arany a fogai között. Ekkor Karna fogott egy követ, kitörte a fogait és odaadta őket a bráhmanáknak, így bebizonyítva magasabbrendűségét.

Az eposz másik változatában, amikor Ardzsuna az andzsalika fegyvert használta a fegyvertelen Karna ellen, Krisna észrevette, hogy Karna még életben van, bár súlyosan sebesült. Krisna árjött, hogy Dharma-dévata, a vallásos elveket védelmező istennő megvédte Karnát a haláltól és minden nyílnak ellenállt, melyeket Ardzsuna kilőtt. Krisna elmagyarázta Ardzsunának, hogy maga a Dharma-dévata védelmezte Karnát a haláltól a sok jámbor karma miatt, amire Karna úgy tett szert, hogy egész életében adakozott. Krisna azt mondta, hogy ahol jelen van a Dharma, ott van a győzelem is, és ez alkalommal a Dharma Karna oldalán állt. Így Krisna leszállt a szekeréről, és bráhmanaként jelent meg előtte, hogy elkérje Karna jámbor visszahatásait. Karna minden jámborságát adományba adta a bráhmanának a vére formájában, Krisna pedig az univerzális formájának látványával jutalmazta meg. Krisna azt mondta, hogy csak így lehet megölni Karnát, és amikor Karna odaadta a jámborságát, a Dharma-dévata eltűnt. Karna pedig azt kérte, hogy Krisna egy olyan földön szórja szét a hamvait, amit ember még nem látott. Ekkor Krisna visszament a szekerére, és megkérte Ardzsunát, hogy lője ki halálos nyilát Karnára. Később Krisna saját maga szórta szét Karna hamvait Karnaprajágnál.

Nincsenek megjegyzések: