2020. január 13., hétfő

Térkép-szimbólum

Újabb szimbólumot kaptam Odintól, ez már a huszonkettedik. Gyógyítás közben a gongra fel szoktam rajzolni az összes szimbólumot, amit eddig kaptam, és néha ott már jön a következő, amit szintén felrajzolok. Ezt a szimbólumot azonban a múltkori dobkörön kaptam, de akkor nem volt világos a jelentése, így egy újabb lélekutazást kellett szentelni a témának, hogy kiderítsem a pontos részelteket. A szimbólum egy keresztre hasonlít, melynek mind a négy ágán van még egy keresztvonal, és a hosszanti ágakon még egy-egy a középső és a két szélső keresztvonal között. Az általam ismert kereszt-szimbólumok között nem találtam olyat, ami pontosan megegyezik vele, talán ami a legjobban hasonlít rá, az a Pálos-kőn található kereszt-ábrázolás a fenti képen. Alul látható a szimbólum, amit kaptam.

 Amikor megérkeztem Odinhoz, akkor azt mondta, hogy ez egy térkép-szimbólum, mely segít eligazodni a tizennégy világ között. "Tizennégy?"- kérdeztem, hiszen az északi mitológiában csak kilenc világról beszéltek a vikingek. "Igen."-volt a válasz - "Amikor a lélek keresi az útját, vagy szeretne eljutni egy másik világba a lélekutazás vagy a gyógyítás során, akkor ezt a szimbólumot alkalmazhatod, hogy ne tévedjen el, és vissza is tudjon jönni a középső Világba a csomópontok mentén." Korábban már kaptam egy Életfa-szimbólumot, de az inkább az Életfa mindent összekapcsoló tudatosságát és életerejét képviseli, míg ez valóban egyfajta térkép, mely segíti a tájékozódást. Ugyanakkor a Bifröstre, a szivárványhídra is asszociáltam, amin keresztül fel szoktunk emelkedni a Valhallába, de Odin arra célzott, hogy az majd egy másik szimbólum lesz.

Még eszembe jutott közben az is, hogy a hinduk és más kultúrák tagjai is beszélnek tizennégy világról (hét fölfelé és hét lefelé), illetve Tom Kenyon könyveiben tizenkét dimenzióról olvashatunk. Egy távoli link lehet a tizenkét beavatás (melyből hetet érhet el földi testben lévő ember, mivel az idegrendszere nagyjából a három dimenzióra korlátozza). Tehát ha tizenkét dimenzió van, akkor miért jelenik meg itt a tizennégyes szám? "Azért, mert a három irány (föl-le, jobbra-balra, előre-hátra), amit te érzékelsz a földi, háromdimenziós világban, a magasabb dimenziókban is jelen van, csak ott minden sokkal magasabb rezgésszintű, és finomabb szerkezetű, nem olyan nehézkes, mint itt a Földön". Bár nem teljesen értettem ezt a dolgot, és valószínű, hogy a tizenkét dimenzióról alkotott elképzeléseimmel kapcsolatban még lesz tisztáznivaló, megköszöntem a magyarázatot. Odin egy fekete rúnakövet nyújtott felém, melyre arany színnel volt rávésve a szimbólum, majd nagyon kis méretben a harmadik szememre, vagy inkább a tobozmirigyemre rajzolta a szimbólumot, bizonyára azért, mert ez az a szervünk, mely képessé tehet a magasabb dimenziók és világok észlelésére, ha a megfelelő transzállapotba kerülünk. 

Amikor visszatértem az utazásból, igyekeztem utánanézni, hogy valóban fellelhető-e tizennégy világ vagy régió az északi mitológiában, és végülis nagyjából sikerült összeszedni. Nézzük akkor, mit is találtam: 

1. Muspelheim - a tűz birodalma, melyet a Surt nevű óriás őriz egy lángoló karddal. Muspelheimből jött a tűz, mely találkozott a jéggel Nifheimből, és létrehozta Hímirt, az első óriást, akinek a testéből az egész világ keletkezett.

Amikor létrejött az Yggdrasil, a Világfa, akkor a kilenc világ három régióba rendeződve helyezkedett el az ágain.

Felső világ 

2. Asgard - az Áz istenek mennyei birodalma. Itt lakuk Odin, Thor, Frigg, Tyr, Loki, Baldur, Heimdall, Idun és Bragi. Ide kerül a csatában elesett harcosok fele.

3. Vanaheim - a ván istenek birodalma. Itt lakik Freya, Freyr, Njord, Neythus stb. 

4. Alfheim - a fény-álfok birodalma. Ezek tündérszerű lények, a vezetőjük szintén Freyr.

5. Folkvang - Freya birodalma, ide kerül a csatában elesett harcosok másik fele.

Középső világ

6. Midgard - Ez a középső világ, amiben a földi emberek élnek. Egy fal választja el az óriások birodalmától. 

7. Nidavellir - a törpék birodalma, akik barlangokban és a föld üregeiben, a hegyekben laknak. Nagyon ügyes szerkezeteket tudnak készíteni.

8. Svartalfheim - a sötét álfok birodalma. Ők az árnyékban élnek, sokan a törpékkel azonosítják őket, de megfoghatatlanabb árnyékbirodalomnak tűnik. A középső világ "negyedik", szellemlények lakta dimenziójáról lehet itt szó.

9. Jotunheim - a jég- vagy kő-óriások birodalma, Ura Thrym. Az óriások birodalmát az Iving folyó választja el Asgardtól. Hatalmul Asgardot és Midgardot is fenyegeti.

10. Utgard - tulajdonképpen szintén Jotunheim része, de vannak, akik a kozmikus erők, a természeti elemek otthonának tekintik. Ura Utgard-Loki.

Alsó világ

11. Helheim - Hél, a halál úrnőjének birodalma, ahová egyes halottak lelke kerül a fizikai haláluk után. A Hellvegr, vagyis a Hél birodalmába tett utazás hasonlatos a sámán utazásához, aki a halott lelkét kísári oda, vagy kommunikál a halottakkal. 

12. Niflheim - a köd, sötétség és hideg otthona, Niflhelnek is nevezik. Északra teszik, illetve az Yggdrasil kőrisfa gyökere alá, ahol a Hvergelmir forrás ered, mely számos folyó eredete. Muspelheim, vagyis a tűz és a fény birodalmának ellenpólusa.

13. Nastrond - a "Hullák partja" - tulajdonképpen Helheim egyik régiója, ahol a Nidhögg nevű óriás kígyó lakik, aki a halottak tetemeivel táplálkozik, és az Ygdrasil gyökereit rágja. A Ragnarök, vagyis az Istenek végzete után egyes bűnös lelkek ide kerülnek.

14. Ginnungagap - és végül essen szó a feneketlen mélységről, mely a skandináv mitológia szerint az a hely, ami a teremtés előtt létezett, ahonnan keletkezett az egész világ, és ahová ismét be fog zuhanni a Ragnarök után. Ez a Semmi, amiből a Minden létrejött.

Az északi mitológia ilyen jellegű kategorizálása is bizonyos archetipikus struktúrát sejtet, amiről azonban meglehetősen hiányos információk maradtak fenn. Ennek fényében érdekes lesz majd a mikrokozmikus felosztás, amit Raven Kaldera például így fogalmaz meg az északi hagyományokra támaszkodva: őszerinte a lélek tizenhét funkcionális részből áll, és ezen részek egymáshoz viszonyított állapota, kapcsolata mutatja meg azt, hogy mennyire tudunk teljes egészként funkcionálni:

1. Hame (asztráltest)
 2. Litr (kundalini)
 3. Lich (fizikai test)
 4. Vili (akarat)
 5.Mod (érzelmek)
 6. Ond (életerő)
 7. Hyge (gondolkodás)
 8. Mynd (memória)
 9. Godhi (self)
10. Fylgja (totemállat)
11. Kinfylgja (ősök)
12. Maegen (megbecsültség)
13. Hamingja (megszolgált szerencse)
14. Ve (pszi-képesség)
15. Wod (médiumi képesség)
16. Orlog (karma)
17. Wyrd (sors)

1 megjegyzés:

Kulcsmester írta...

https://www.facebook.com/groups/1711716762468233/permalink/1806975552942353/