2020. április 9., csütörtök

A mély tudás rétegének elérése

Újabb részlet Gregor Maehle Szamádhi-könyvéből:

"Arra használom ezeket a példákat, hogy megmutassam: a szamjama nem valami idegen vagy elérhetetlen dolog, hanem minden emberi lény, a bennszülött sámántól az atomfizikusig rendelkezik a hajlammal, hogy elérje. A szamjama a Taittiríja Upanisadban említett mély tudás (vigjánamaja kósa) rétegének elérésére irányuló módszer. A teremtéssel kapcsolatos összes tudás ebben a rétegben található, és mindenki számára elérhető, akiben van elegendő alázat a kérdezéshez és elegendő csendesség a válasz meghallásához. A jóga csupán egy strukturált módszer annak a képességnek a fejlesztésére, amivel mindig is rendelkeztünk. Nem azt állítom, hogy a tudósok, művészek és a sámánok a szamjamát gyakorolták, hanem azt, hogy az emberi elme rendelkezik a szamjama képességével, azaz intuitív módon bele tud kapcsolódni a valóságnak ebbe a legmélyebb rétegébe. A jógikus szamjama e képesség szisztematikus és tudatos fejlesztése, mely egyébként csak spontán és öntudatlan módon jelentkezik.
Míg a szamjama működött olyan mértékben, hogy megadta nekünk az ősi tudást, sok olyan dolog van, amit a misztikusok és a sámánok nem láttak. Nincs értelme felsorolni a modern tudomány számos eredményét, de hogy egy példát adjak, a misztikusok megleően keveset árultak el az élet természetes evolúciójáról, mely manapság eléggé egyértelmű a régészeti kutatások alapján. Bár azt gondolom, hogy a tudományok, például a matematika számos áttörése inkább a „felismerés felvillanásának” (vagyis a misztikus tudatállapotnak) köszönhető, mint az aprólékos babramunkának (ami inkább as tudomány jellemzője), a modern misztikusoknak (akik gyakran semmibe veszik a mennyiségi kutatást és az adatokkal való bíbelődést) is fontolóra kellene venniük a tudományos módszereket. Jelenleg mindkét oldal mereven elhatárolódik egymástól, ami hátráltatja az emberiség folyamatos evolúcióját.
(Megjegyzés: Gregor Maehle nem egyszer hivatkozik az evolucionista világfelfogásra és az Ősrobbanásra, bár India misztikusai és a természeti népek sámánjai ezzel teljesen ellentétes teremtéstörténeteket hagytak ránk. A mély tudás rétegéből felmerülő információk és hagyományok sokkal inkább egy magasabb, isteni szuperintelligencia és rendezőelv irányítása alatti, a finomabb és tudatosabb szintről a durvább és sűrűbb anyagi szint felé történő inverz evolúciós folyamatot írnak le, mint a káoszból összeálló durva anyag, majd abból az idő és a véletlenszerű kölcsönhatások következtében kialakuló életformák és egyre bonyolultabb organizmusok, bioszférák, valamint tudati jelenségek kialakulását, mely a darwinizmus sajátosan materiális megközelítésű „teremtéstörténete”. A darwini evolucionisták a kialakult rendszereket szabályozó rendező elveket, vagyis a fizikai, kémiai, kvantummechanikai stb törvényszerűségeket is valamiféle evolúciós folyamat, az anyag „tudatosodásának” következményeként könyvelik el, mintsem az anyagi képződményeken túl létező, örök törvényszerűségeknek. Véleményem szerint a szamjama a Világrend örök törvényszerűségeinek felismerését jelenti, melyben semmi sem véletlenül működik és hat úgy, ahogyan; nem pedig véletlenszerű folyamatok összerendeződéséből alakul ki.)

Nincsenek megjegyzések: