2020. április 1., szerda

A szív hajnala

Egy újabb üzenetet szeretnék lefordítani, amit Darpan fogalmazott meg. Az előző üzenetet itt olvashatjátok.

"Rendkívüli időket élünk. A világ olyan gyorsan változik, hogy hamarosan felismerhetetlenné válhat mindannyiunk számára, akik most életben vagyunk. Úgy tűnik, hogy nincs lineáris megoldás azokra az erkölcsi, pénzügyi és környezeti krízisekre, melyekkel szembekerültünk. Minden törekvés, hogy a régi gondolkodásmóddal oldjuk meg ezeket a problémákat, szánalmas és elhúzódó kudarcra van ítélve. 

Bármennyire is furcsának tűnhet, igazából ez egy nagyon jó hír. Ezek a körülmények ideálisak ahhoz az egy elemhez, mely dinamikus megoldást ígér a bolygón terjedő leküzdhetetlen problémákra. A tudat radikális átalakulása: ez az ütőkártya a pakliban. Ezek a körülmények a lehető legjobb feltételeket teremtik elő a radikális átalakuláshoz. Az emberi tudat hajlamos a szunnyadásra, amikor a dolgok kényelmesek, kiszámíthatóak és biztonságosak. Az ősi beavatási rítusokban mindig benne volt a szembenézés az ismeretlennel és a megsemmisülés nagyon is valószerű lehetősége. 

Az emberi tudat evolúciójának kivételes pontjához érkeztünk, a példa nélküli változás és átalakulás viharos idejéhez. Amire szükség lesz, az az új látásmód - melyben az együttélés és együtt teremtés kerül előtérbe az uralkodás és kizsákmányolás helyett - ez egy kvantum-ugrás lesz az önmagunkról alkotott képben. Ahogy megéljük a régi rend feloldódását, nyilvánvaló, hogy világszerte sokan megtapasztalják az erő érzését, mely a béke és az összes élőlény iránt érzett tisztelet vágyát erősíti. Sok millióan tapasztalják meg a kapcsolódás és egyesülés érzését. Ez az átmenet a bolygó számára. Egy új föld születik, egy olyan világ, mely a szerető kedvességben, igazságban, békében és az egység érzésében nyugszik - a tudat egységében. Ahogy ez az új föld születőfélben van, az ezt kísérő káosz és zűrzavar nagy kihívásokat fog eredményezni.

Egy időben azonban csodálatos új tapasztalatok is várnak ránk. Az embereket fokozatosan eltölti az ébredés, öröm és a szabadság érzése.

Egyre több és több lesz a szinkronicitás az életünkben. A mély boldogság túl fog áradni az életünkben a legfurcsább időkben. Az édes béke látszólag ok nélkül fog elönteni bennünket ahogy érezzük a fenséges, isteni Én jelenlétét önmagunkon belül. Egy nagyon gyors spirituális ébredés folyamatában vagyunk. Ezt a tudati átalakulás a világban és a személyes életünkben hosszú ideje jósolják a látnokok, vizionáriusok, spirituális tanítók, asztrológusok, és a világ bennszülött hagyományainak öregjei.

A Föld a galaxis új részére érkezik, a Tejút közepére, ahová 26 ezer évente egyszer szokott visszatérni. A galaxisnak ezen a részén nagyon magas frekvenciák vannak, és ezek átjárják az anyag világát, loyan vibrációs változást katalizálva, melynek hatására minden lény nagyon gyorsan fejlődik. A Nap és erőteljes változásokon megy keresztül.
Példátlan korona-kisülések, magas frekvenciájú nap-mágneses szelek kerülnek ki az űrbe és érik el a Földet. A Föld elektromágneses mezejének átrendeződése mély változásokat fog elindítani az életünkben. Ez a bizonytalanság, zavar és félelem érzéseit idézheti elő, ahogy a negativitás és korlátozottság régi mintáit elengedjük és új, magasabb energiákat fogadunk be. Úgy tűnik, hogy e tranzíciós időszak könnyedebb és kiegyensúlyozottabb átélésének módja az, ha spirituálisan, mentálisan, érzelmileg és fizikailag felkészülünk azza, hogy tiszták, szilárdak és éberek maradjunk.

Sokan éreznek hívást, hogy segítsék az emberi élet eme új, átalakulási időszakának kibontakozását. Ez nem kevesebb, mint egy dimenzionális váltás az egyik tudatállapotból a másikba, melynek során a magasabb frekvenciák tudatosan belépnek a háromdimenziós valóságba. Egy új világ felé mozgunk, a valóság új szintje felé, melyben a szeretet, béke és spirituális tudás állapota fog uralkodni. Ha megtanuljuk befogadni ezeket a magasabb frekvenciákat, az eredmény egy új Föld együttes megteremtése lesz, melyben békében és harmóniában fogunk élni, melyben megtapasztaljuk a mindent átható egységet az élet teljességével, melyben az összes érző lényt tiszteljük, ahol magát a Földet az anyánknak tekintjük.

A félelem, éhezés, szegénység és a bűnözés megszűnik, és természetes születési jogunk lesz az egyenlőség, igazság, tisztelet és bőség mindenki számára. Minden lény rá fog ébredni fenséges, isteni, multidimenzionális mivoltára. Hallgass az intuíciódra, ahogy nyílnak a szemeid..."

Nincsenek megjegyzések: