2020. április 17., péntek

Lélekfelfogás az északi sámánságban 3. rész

A cikksorozat első és második része után itt következik a befejezés, mellyel mind a tizenhét lélekrész ismertetésre került:

11. Kinfylgja (ősök) – kapcsolat az ősökkel, vérvonallal, hagyományokkal. A lelkünknek ez a része azt mutatja, hogy mielyn módon és mértékben jelenik meg bennünk az őseink bölcsessége és ereje, és milyen a spirituális kapcsolatunk velük. Egyes emberek erős kapcsolatot éreznek az őseik szellemével és a vérvonalukhoz kapcsolódó hagyományokkal, mások vizsont nem annyira rézik erősnek ezt a kapcsolatot, vagy valamilyen oknál fogva egészen más kutúrkörhöz kezdenek el vonzódni, mint ahová aszrámazásuk kapcsolná őket. 

12. Maegen (megbecsültség) – ez az a becsület és tisztelet, amit kivívtunk magunknak a fogadalmak stb. betartása, példamutatás által. Minden ilyen tett növeli a becsületünket, míg a fogadalmak be nem tartása, megbízhatatlanság, etikátlan vagy másokat bántó viselkedés által csökken. A maegen nem csak a társadalmi befolyás mutatója, nem csak egy kifelé közvetített érték. A szavunk megtartásából fakadó erő belső erővé válik, ami nem máso véleményétől függ. Ha eszerint élünk, akkor ez a belső erő támogatja a vili-t, vagyis akaraterőt. Ezt az erőt méások is érzik, és könnyebben megbíznak bennünk. EZ több, mint csak a hírnév, ez egy tényleges, a lélekhez kapcsolódó erő, amit érezni és használni lehet.

13. Hamingja (megszolgált szerencse) – szívességbank, mások jóindulatának kiérdemlése, közkedveltség. Ez egy olyan szerencse vagy siker, ami nem véletlen, vagy a semmiből jön, hanem személyekhez és tárgyakhoz kapcsolódik, és az akaratunkkal adhatjuk át másoknak. Ezt nevezték a régi kultúrákban áldásnak, vagy a tárgyat, amit ajándékoztak, erőtárgynak, merg szerencsét hoz. Például, ha ajándékba kapunk valamint, annak több, a hamingjája, mint ha mewgvesszük, mert az ajándékozó szeretete van benne. Ha ő sokat használta azt a tárgyat, akkor még erősebb. Ha nemzedékek óta öröklődik, akkor még erősebb, stb. A gyerekek által készített és önként másnak adott ajándékok is sok hamingját tartalmaznak. A menyasszony sok hamingját hoz a családba, a feleség pedig a hamingja őrzője a családon belül. A hamingja a társadalmi kapcsolatokon fejlődik, például amikor szívességet teszünk másoknak, vagy az egész közösséget szolgáljuk. Ha az emberek értékesnek tartanak, azzal növekszik a szerencsénk.

14. Vé (pszi-képesség) – szellemi vagy asztrális erő, érzékelésre, befolyásolásra, szellemi vagy mágikus munkára. Odin egyik testvéréánek a neve. A pszichikus képesség születési vagy karmikus adottságként jelentkezik, egyik embernek jobban van, a másiknak kevésbé.

15. Wod (médiumi képesség) – kapcsolódás az isteni erőkhöz, szellemvilághoz, sámáni képesség a révült állapotok elérésére. A Wod Odin (Woden) nevének első szótagja. Bár minden korszak misztikusai vágynak erre az erőre, tudják, hogy ez Isten akaratátó is függ, és hogy nem lehet folyamatosan fenntartani ezt a tudatállapotot. Ha folyamatosan transzállapotban vagyunk, akkor a lélek és a lich (fizikai test) kapcsolata felllazul, ami végül halállal végződik. 

16. Orlog (karma) – személyes karmikus tárház, az előző döntéseink összességéből alakul ki. Néha összetévesztik a Wirdddel, de van közöttük különbség. Az orlog a saját egyéni karmikus utunk, táncunk, a szabad akaratunk színpada. Benne van minden, amit út közben nyertünk vagy elveszítettünk, bármi is legyen az, függetlenül attól, hogy közelítette vagy távolította az egyéni sorsunkat az Isteni Akarathoz. 


17. Wyrd (sors) – a sors nagyobb kontextusban, determinista vonásokkal együtt, a helyünk a rendszerben, életfeladatunk, egy magasabb igazság/kötelesség felismerése. A determinizmus és a szabad akarat közötti viszony shoasem lett teljesen letisztázva, és ebben az északi hagyomány sem hoz végső döntést, bár ők inkább a determinizmus felé hajlanak, mínt sok ókori kultúra. A Wyrd az óészaki Urd szóból jön, ami az első norna (sorsistennő) neve. Mondjhatjuk azt is, hogy a világ kétféle emberből tevődik össze: az első csoportnak az élete nagyjából előre meg van írva, és aszerint kell élniük, és ha megpróbálnak eltérni tőle, akkor kapják a pofonokat az élettől. A második csoport esetében úgy tűnik, mintha nem lenne semmilyen előre megírt forgatókönyv, éeltfeladat, és minden nagyrészt a szabad akaratuktól függ. Az első csoport általában a szabad akarat hiánya miatt panaszkodik, a második (létszámban nagyobb) csoport pedig amiatt panaszkodik, hogy nem tudják, mihez kezdjenek az életükkel.

A wyrd az a belső sugallat, amire a Felső Énünk hallgat, és ha hagyjuk, akkor gyekszik azon az úton járni. Lehet, hogy ez nem az a dolog lesz, amire gyermekkorunkban vagy az életünk előző szakaszában neveltek, felkészítettek minket, iszen sok olyan kapott értékrenddel rendelkezünk, melyek nem szólnak igazán a lelkünkhöz. Nem mindenki fog rátalálni az élete során egy markáns életfeladatra, sokunk számára az egész élet egy tanulópálya, melyen sokféle módon és sok esemény által tanulunk, jutunk tapasztalatokhoz. 

Nincsenek megjegyzések: