2020. március 2., hétfő

Metara - új kor kapujában

"Egy nagy hajnal küszöbén állunk. Valami mélyen változik az életben. Egy korszak véget ér, és a Teremtés legmélyén valami új születik. Egy hosszú, közös álomból ébredünk fel, egy méhen belüli álomból Földanyánk méhében. Elérkezett a kozmikus kerekek nagy átfordulásának ideje, ami át fogja alakítani a Földünket és gyökeres változást fog beindítani a tudatunkban. A fény galaktikus árhulláma ereszkedik a Földre, mely aktiválja a legmagasabb potenciált, és megemeli a rezgésszintet. 

A Valóság átalakul, újraértelmeződik. Az új idegi hálózatok aktiválódása új észelést, új információt, új benyomásokat és a DNS újrarendeződését fogja elindítani. Nyisd meg magadat e magasabb dimenziójú frekvenciák előtt! Engedd el, amit el kell! Szeressétek egymást az elkövetkező időkben! Legyetek kedvesek egymással! Gyűljetek közösségekbe, osszátok meg magatokat, élj az álmaidnak, élj szívből! Nyílj meg! Nyisd meg magad! Állj készen a küszöbön álló kihívásokra, a káosz és a felfordulás sötét időszakára! A Föld rendszereinek és elektromágneses mezőinek dinamikus áthangolódásának leszünk szemtanúi globális szinten. Légy jelen! Maradj nyugodt és légy a középpontodban! Igyekezz nem ítélkezni afölött, ami történik! Hódolj meg a folyamatnak! Maradj szilárd annak tudásában, ami születni készül!

A szülés folyamata egy bámulatos vállalkozás, és nagy megpróbáltatás, ami néha küzdelmekkel teli. Maradj a szívedben. maradj kapcsolatban a szeretett barátaiddal és a családoddal. Emlékezz: ez is el fog múlni, és egy szükséges tisztulás, mindannak a kiürítése, ami nincs összhangban az újjal, ami bennük születik. Minden csodálatos módon lesz jóvátéve és átalakítva. A káoszból béke lesz, a bánatból pedig öröm. Bízz! Bízz szeretettel! A pillangó varázslatos bizonyítéka a bizalomban és a sebezhetőségben rejlő erőnek, és az átalakulás csodájának. Végső soron - mi más a pillangó, mint a hernyó legvadabb álmait meghaladó kivirágzása? A báb méhéből kiemelkedő pillangó hátrahagyja korlátozó selyemburkát, hogy megkapja a virágok, szellők és napfény varázslatos, új világát. A szabadság, boldogság és isteni természete ünneplésének világát. Amikor először kitárja szárnyait, fogalma sincs róla, hogy tud-e repülni, egyszerűen tkéletes magabiztonsággal széttárja a szárnyait, és erőfeszítés nélkül átadja magát a kecses szárnyalás spirális táncának. 

Ahogy befelé fordítod a fényt, és megismered valódi természetedet, átlátszó tükörré válsz, és túllépsz a hiedelmeken és doktrínákon. A fátylak feloldódásával a forma nélküli alakot ölt. Megyünk vagy jövünk - mindenképpen a megfelelő helyen vagyunk. Ahogy a fátylak felemelkednek, elképzelhetetlen szépségű világokat tapasztalunk meg.  A fény önmagába átalakuló asztrális világai ragyognak lefelé és áthatolnak az anyag sűrűjén, áttetszővé, kevésbé sűrűvé, és a gondolataink, érzéseink számára is áthatolhatóbbá téve azt. A multidimenzionális valóság és minden dolog szerves kapcsolata olyan világos lesz, mint a Nap fénye. És ahogy a napfény sem független a Naptól, vagy a hullám az óceántól, úgy fogjuk megvalósítani a kapcsolatunkat a Forrással és felismerni önmagunkat egymásban, a szeretet és fény hatalmas óceánjában. 

Hadd ismerje fel az isteni az istenit! A fények megtalálják a többi fényt! És ahogy kigyullad benned a szikra, ugyanúgy fog kigyulladni másokban is, a tudatosság pompás ragyogásában, és fenségessége a világot is lángra lobbantja. Új világ születik, félelem nélkül, háború nélkül, mohóság nélkül, egy felébredt faj biztos őrzésében, mely megnyilvánítja a békét szeretettel, fénnyel és ünnepléssel. Bárcsak az isteni Anya megáldaná minden gyermekét, az összes érző lényt! Bárcsak a felemelkedettek megáldanák az Emberiséget! Bárcsak elsöpörné a vallást annak felismerése, hogy kik vagyunk! Bárcsak a Föld gyermekei megértenék, hogy ez az új Emberiség születése lesz! Az új Ember születése, mely teljességgel szakított a múlttal, felszabadult, átalakult, multidimenzionális lénnyé vált, tudatossá, teljessé és szabaddá..."


Nincsenek megjegyzések: