2013. december 5., csütörtök

Az Astánga vinyásza jóga történelmi gyökerei

A Jóga-szútra kommentárok végére érvén, új sorozat indul a Hotashtanga blogban, melyben a 2012-ben a Bhaktivedanta Hittudomániy Főiskola Jógamester-szakára írt szakdolgozatomat fogom közölni. A szakdolgozat címe: "Az Astánga vinyásza jóga történemi gyökerei". Következzék akkor az első rész:

"Bevezetés

Jóga régen és ma

A jóga fogalma majdnem olyan nehezen meghatározható, mint például a vallás fogalma. Ebből adódóan a különböző jógahagyományok és irányzatok kategorizálása sem könnyű feladat, hiszen ezek a jógaiskolák, bár földrajzilag és történelmileg is jóval könnyebben körülhatárolhatók, mint a vallás különféle megnyilvánulásai, mégis tükrözik az emberi tudat sokszínűségéből eredő különböző megközelítéseket, amelyek a jógát és irányzatait is egy színes, sok esetben látványos kavalkáddá teszik. Induljunk ki Mircea Eliade meglehetősen szabadelvű definíciójából, ami azonban valahol érzékelteti a téma nehezen megfogható voltát is: “bármilyen aszketikus technika vagy bármilyen meditáció”1. Ez tulajdonképpen összegzi azt a fajta felosztást is, amit a jóga nyolc fokozatával kapcsolatban alkalmaznak általában, ahol is az első négy lépcsőfok a bahiranga-szádhana (külső gyakorlatok), míg a magasabb négy lépcsőfok az antaranga-szádhana (belső gyakrolatok) kategóriájába tartozik2. Sríla Prabhupáda is két szintet említ a jóga gyakorlásán belül, nevezetesen a jógáruruksu és a jógárúdha szintet, melyek szintén a nyolcfokú jóga kezdőbb és magasabb szintű gyakorlatait jelentik3. Van-e azonban tágabb kategória, amelybe a Patandzsali-féle nyolcfokú jógarendszer, vagyis a jóga-darsana4, besorolható?

Ha a vaisnavizmus hagyományának szemszögéből szeretnénk vizsgálni a kérdést, akkor a Bhagavad-gítában említett négy jógatípusból indulhatunk ki. Ezek a karma-jóga (a tettek jógája), dzsnyána-jóga (a tudás jógája), a dhjána (vagy astánga) jóga, illetve a bhakti-jóga (az odaadás jógája). Azoknak az iskoláknak a java része, amelyeket ma tradicionális jógaiskolákként ismerünk, tulajdonképpen a dhjána (meditáció) vagy astánga-jóga különböző válfajait képviselik, bár a többi három jógafolyamat bizonyos aspektusai is kétségtelenül megjelennek a tanításainkban és a gyakorlataikban. A továbbiakban maradjunk annál, hogy a “jóga” kifejezést elsődlegesen a Patandzsali nyomdokaiban járó, vagy az általa rendszerbe foglalt nyolc lépcsőfok egy vagy több elemét gyakorló és tanító irányzatokra fogjuk érteni, illetve ezeken belül próbálunk különböző kategóriákat elkülöníteni.

Ian Whicher definíciója szerint: “Erős és komplex evolúciója során a jógát egy nagy léptékű tradíciónak tekinthetjük (vagy inkább több tradíciónak egy tradíción belül), amely a hinduizmuson belüli és valójában más vallásos hagyományokból származó tanítások változatos és széles sorát fogadta magába több évszázadon keresztül.”5 A kutatók azóta is több kísérletet tettek arra, hogy ezt a történelmileg és filozófiailag is sokszínű jelenséget kategóriákra bontsák."

1http://www.inforefuge.com/patanjali-yoga-darsana-hatha-yoga
2Az első négy lépcsőfok a jama, nijama, ászana és a pránájáma, a második négy a pratjáhára, dháraná, dhjána és a szamádhi. vö. Iyengar 2001: 15. old.
3Bhagavad-gítá, 6.3., 286. old.
4A hatféle tradicionális ind filozófiai iskola közül a jóga-darsana létrehozójának Patandzsalit tartják, akinek életét a Kr.e. 4. - Kr.u. 6. század közötti időszakra teszik. Az általa létrehozott jógarendszert nyolcfokú (astánga) jógának is nevezik, mivel nyolc lépcsőfokra osztotta a folyamatot: jama (tiltások), nijama (előírások), ászana (ülőhelyzetek), pránájáma (légzőgyakorlatok), pratjáhára (befelé fordulás) dháraná (összpontosítás), dhjána (meditáció) és szamádhi (elmerülés).

5http://www.inforefuge.com/patanjali-yoga-darsana-hatha-yoga

Nincsenek megjegyzések: