2017. november 12., vasárnap

A misztikus képességek

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Ahogy a belső Istennő, a Kundaliní elér egy bizonyos csakrát, az a csakra intenzíven vibrálni kezd. Amikor pedig továbbhalad, a gyakorló a mély üresség állapotát éli meg az adott csakrában, ami később tiszta tudatossággá alakul át. A Kundaliní ugyanis megtisztítja és felemeli az adott energiaközpont rezgését, mintegy összhangba hozza a kozmikus természettel (a prakritivel), és így a csakra rezgése és az általa uralt elem elmerül az univerzális Tudat végtelen szövedékében, legalábbis addig, amíg a Kundaliní ébren marad. A gyakorlás során megtapasztaljuk, hogy Pakrití Déví, (vagyis a Kundaliní) felül tud emelkedni az egyes központokon, de ugyanakkor meg is szilárdul bennük. Felemelkedik, hogy egyesüljön Sivával, a Purusával a szahszrárában, és utána alászáll, kiterjesztve az univerzális tudatosságot az alsóbb szintekre. Az "aranytest", vagy dzsívanmukti szamádhi állapota azon ritka lelkekre jellemző, akik szilárdan állnak az átmeneti szinten, de egyidejűleg transzcendensek is hozzá képest. Ez azt is jelenti, hogy a fizikai testük halhatatlanná vélik, egy olyan, fizikai dimenziókkal is rendelkező fénytestté, melyre nem a szokásos módon érvényesek a természet törvényei.

A krijá-jóga azon technikáit, melyekkel ez az állapot elérhető, az elmerülés jógájának (laja-jóga) nevezik, és az ősi bölcsek nagy becsben tartották. A Kulárnava-tantra (9.36) szerint:

"Tízmillió rituális imádat egyenlő egy himnusszal, tízmillió himnusz egyenlő egy mantra eléneklésével, tízmillió mantra egyenlő egy meditációval, és tízmillió meditáció egyenlő egy elmerüléssel (lajával)."

Amikor a jóginak sikerül megtisztítania és az irányítása alá vonnia az öt őselemet, akkor olyan misztikus képességekre tehet szert, mint a távolbalátás, távolbahallás, telepátia és csalhatatlan intuíció. A Gheranda szamhitá szerint: " Ha a föld elemre koncentráljuk a pránát, akkor elérjük az elme szilárdságát; ha a víz elemre, akkor elviselhetetlen szenvedésektől és bűnös visszahatásoktól szabadulunk meg; ha a tűz elemre, akkor megszabadulunk a halálfélelemtől; ha a levegő elemre, akkor képesek leszünk repülve közlekedni; ha pedig az éter elemre, az megnyitja a felszabadulás kapuit."

A misztikus képességek kategóriái

A Puránákban és számos más írásban is megtalálhatjuk a különböző misztikus képességek felsorolását. Az asta-sziddhi, vagyis a nyolc elsődleges sziddhi a következő: animá (a test méretének lecsökkentése egy atom méretére); mahimá (a test máretének növelése az univerzum határáig); garimá (a test súlyának végtelen növelése); laghimá (a test súlytalanná tétele); prápti (korlátlan helyváltoztatás képessége); prákámja (a vágyaink beteljesítésének képessége); ísitvá ( uralkodás a természet elemei felett); vasitvá (felülemelkedés a gunákon - az anyagi minőségeken); káma-avasájitá (bármilyen tárgy megszerzése bárhonnan).

A Bhágavata Purána szerint a jóga és a meditáció gyakorlása által még öt misztikus képességet lehet elérni. Ezeket a harcosok sziddhijeinek is nevezik: trikálagjatvam (a múlt, jelen és jövő ismerete); advandvam (közömbösség a hideg-meleg és más kettősségek iránt); para-csitta-ádi-abhigjatá (mások elméjének és gondolatainak ismerete); agni-arka-ambu-visa-ádínám pratisztambhah (ellenállás a tűz, nap, víz, méreg és egyéb elemek hatásainak); aparádzsajah (legyőzhetetlenség).

A Bhágavata Puránában Krisna tíz másodlagos sziddhit is felsorol: anúrmimattvam (közömbösség az éhséggel, szomjúsággal és egyéb testi késztetésekkel szemben); dúrasravana (távoli dolgok hallása); dúradarsanam (távoli dolgok látása); manódzsavah (helyváltoztatás az elme erejével és sebességével); kámarúpam (a test formájának tetszőleges megváltoztatása); parakája pravésanam (belépés mások testébe); szvaccshanda mritjuh (a halál időpontjának tetszőleges megválasztása); dévánám szaha-krídá-anudarsanam (a félistenek játékainak megpillantása és részvétel bennük); jathá szankalpah szamsziddhih (amit elhatároz, az beteljesül); ágjápratihatá gatih (az általa kiadott parancs beteljesül).

Nincsenek megjegyzések: