2017. november 18., szombat

Misztikus erő a számkhjában és a buddhizmusban

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

A számkhja-jóga sziddhijei

A jóga-darsanával közeli rokonságban álló számkhja filozófia alapítója, Kapila a Tattva-szamászában szintén nyolc sziddhiről, azaz misztikus képességről beszél, melyek elérése által a gyakorló megszabadul a tudatlanság fájdalmától, tudásra tesz szert, és megtapasztalja a boldogságot. A Számkhja-káriká 51. versében a következőképpen vannak ismertetve ezek a sziddhik:

1. Úha – az előző születések szamszkárái alapján a gyakorló eléri a létezés huszonnégy tattvájáról (eleméről) szóló tudást, miután megvizsgálta a teremtés tudatos és nem-tudatos, meghatározható és meghatározhatatlan összetevőit.
2. Sabda – a megvilágosodott személytől hallás útján kapott tudás (guru-upadésa).
3. Addhjána – a Védák és a kiegészítő szövegek tanulmányozása által nyert tudás.
4. Szuhrit-prápti – A jószívű személyektől nyert tudás, akik együttérzésből terjesztik azt.
5. Dána – az a tudás, melyet a saját szükségleteinktől függetlenül nyerünk, miközben a legmagasabb tudást keresőket segítjük.
6. Adhjátmika-duhkha-hán – megszabadulás a fájdalomtól, csalódástól, stb., melyek a spirituális, metafizikai, vagy misztikus tudás és tapasztalat hiányából fakadnak.
7. Adhibhautika duhkha-hán – megszabadulás attól a fájdalomtól, mely a különböző anyagi nyereségek iránti ragaszkodásból fakad.
8. Adhidavika duhkha-hán – megszabadulás attól a fájdalomtól, ami a sorsból vagy a sorsra való hagyatkozásból fakad.

Aki eléri ezt a nyolc sziddhit, az megszabadul a tudatlanság fájdalmas állapotától, és eléri a legnagyobb tudást és boldogságot. A szánkhja célja az, hogy a gyakorló megszüntesse a fizikai és mentális fájdalom minden fajtáját, és elérje a felszabadulást.

Naropa hat jógája

A vadzsrájána buddhizmusban Naropa hat jógájaként vagy hat dharmájaként ismert az az egymást követkő meditációs gyakorlatokból álló rendszer, melynek lépcsőfokait elvégezve a gyakorló különböző rendkívüli képességekre tesz szert. A hat gyakorlat a következő:

tummo (csandálí) – a belső hő jógája
gyulü (májákája) – az illuzórikus test jógája
ősel (prabhászvara) – a ragyogó fény jógája
milam (szvapnadarsana) – az álom jógája
bardó (antarábhava) – a köztes lét jógája
phowa (szankránti) – a tudat átlépése a Buddha-létbe

A tummo (belső hő fejlesztése) gyakorlásának eredményeképpen a gyakorlók a hidegben is folytatni tudják a meditációt, mert a testük nem hűl ki. E gyakorlat kiterjesztése a karmamúdrá, mely egy női gyakorlóval történő valós vagy képzelt szexuális egyesülést foglal magába. Mindkettőben a légzőgyakorlatok, az energiacsatornákon történő meditáció és a Kundaliní energia felemelése játssza a főszerepet.

A hat lépés végső soron a test elhagyására és az újjászületés ciklusából való kilépésre készíti fel a gyakorlót, amit tekinthetünk misztikus képességnek, de ugyanakkor a buddhista gyakorló végcélja is egyben. A phowa gyakorlásának egyik válfaja az, amikor a gyakorló egy frissen meghalt ember testébe juttatja a tudatát. Egy másik élő ember elméjének irányítása szintén a phowa, ösel és gyulü gyakorlatok kombinációjaként válik lehetségessé.

Nincsenek megjegyzések: