2019. augusztus 26., hétfő

A hét maja jövendölés

A Hatodik nap hajnala című bejegyzésemhez kapcsolódóan tekintsük át még egyszer a maják első négy világkorszakának ismertetését a Popol Vuh tanítása alapján:

A legendák arról számolnak be, hogy a világmindenséget Teszkatlipoka és Kecalkoatl (Quetzalkóatl) teremtette, amely azután négy fejlődési korszakon ment keresztül. Az első teremtési ciklusban, a Négy jaguár (Négy ocelot) idejénTeszkatlipoka volt a főisten Nap alakjában. Végül a korszak záróakkordjaként a jaguárok elpusztították a Földet akkor benépesítő óriásokat. A második érában, a Négy szél periódusában Quetzalkóatl lett a Nap. Ez a kor szélviharokkal zárult, minekután az emberek majmokká változtak. A harmadik Nap a Tlalok kor, a „Négy eső” időszaka volt, melynek egy mindent felemésztő tűzvész vetett véget. A negyedik korban („Négy víz”) a vizek istennője, Csalcsivitlikue vált Nappá. Aligha meglepő, hogy ezzel a korszakkal özönvíz végzett, s az emberek hallá változtak. A legutóbbi, ötödik korszak („Négy földrengés”) napistene Tonatiu. A feltevések szerint rettenetes földi kataklizmák okozzák ennek a teremtési ciklusnak a végét. Az azték teremtésmítoszban a világ első korszakában Quetzalkóatl megelégelte Teszkatlipoca hatalmát, ezért letaszította őt az égből. A második periódusban ő lett a Nap, de ezúttal Teszkatlipoca döntötte meg az ő uralmát. A harmadik korszaknak is ő vetett véget, amikor nagy esőt küldött a Földre. Az ötödik korban pedig – miután az istenek megállapodtak és elindították a Napot – ő teremtette meg az embereket a korábbi generációk csontjaiból. Quetzalkóatl állt a Nappal a legközelebbi kapcsolatban. Neki köszönték az aztékok a tudományokat, a jó erkölcsöt és a bölcs törvényeket. Ő nem kívánt emberáldozatokat, oltárára virágokat és gyümölcsöket hordtak. A legenda szerint csodatételei miatt nem fért össze a többi istennel, ezért távoznia kellett közülük, így keletre menekült. Az aztékok sokáig visszavárták, de mivel nem akarták elveszíteni a többi isten kegyeit, inkább nekik hódoltak. A Tollaskígyó tiszteletét elsősorban a kereskedők őrizték meg. Mindebből kitűnik, hogy Quetzalkóatl egy teremtői tulajdonságokkal bíró és a Napistenhez szorosan kapcsolódó, magasabb rendű lény lehetett, akit istenként tiszteltek az ősi népek.

Rábukkantam még néhány Titokzatos maja jóslatra, melyek a 2012-es korszakváltással kapcsolatos időszakra vonatkoznak. Mivel az ötödik Nap alkonya és a hatodik Nap hajnala egyaránt 9 év hosszú, ezért a jóslatok egy része már a 2012-2021 közötti időszakban kezd kibontakozni. A többit meg majd meglátjuk...

AZ ELSŐ JÖVENDÖLÉS SZERINT földi, megszokott életünk bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen a maják azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni azaz a mai északi mágneses sarok fogja a napkeltét mutatni és a déli mágneses sarok a nyugatot.

A MÁSODIK JÖVENDÖLÉS az átmenet idejét írja le, azt, aminek meg kell történni a világegyetem (kozmikus) erőinek változása miatt. Megváltozik a földünk külseje, szigetek, partok tűnnek el, míg a tűzhányók (vulkánikus) ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal.

Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez Földünk siet a segítségünkre, hiszen a rezgése, belső lüktetése meggyorsul, és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átalakítani. Maga a Nap anyagi alakja, vonzereje (magnetikus ereje) is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a testi és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.

A korszak végén minden ember elér a Tükör Szalonjába és saját maga lesz a bírája azon cselekedeteinek, amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez, és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!

A HARMADIK JÖVENDÖLÉS azokat a gyors anyagi változásokat említi meg, melyek eddigi megszokott földi életünket át fogják alakítani. A elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását és a tenger szintjének emelkedését. A föld földtani (geológiai) működése földrengéseket, szökőárakat okoz. A földön az éghajlati változások rekkenő hőséget jósolnak. Ennek az oka a nap működésének meggyorsulása, rezgéseinek hatására sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegő szennyezettsége is hozzájárul, mely a csapadék hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem.

A magas hőmérséklet gyakori, erős széljárást okoz, növekedni fognak a szélvészek is, a föld kiszáradása tüzeket okoz. Mindez a földön élők gazdasági életét zavarja meg, betegségeket, éhséget és népcsoportok elvándorlását fogja kiváltani.

A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS arról beszél, hogy a maják jövendöléseiket csillagászati számításaik alapján készítették el. Ebben fontos szerepet játszott a Vénusz keringési időszaka. A Vénusz keringési ciklusának hossza 584 nap volt, és ebből a számból kiindulva tudták kiszámítani a Napkorszakok hosszát.

A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek. Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin, azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők, és így nagyobb hatással vannak a földi életre is.

AZ ÖTÖDIK JÖVENDÖLÉS az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek időváltozást okoznak testében, lelkében, vagy fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely 
sok-sok időn keresztül az emberiség félelmére építtetett, átváltozik, és egyik percről a másikra megsemmisülhet. A Földanya és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a TEREMTÉS megértéséhez.

A HATODIK JÖVENDÖLÉS megemlíti annak a hullócsillagnak (meteor) a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnő dolog kering a világ minden részén! A hullócsillagok csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja, és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét.

AZ UTOLSÓ, A HETEDIK JÖVENDÖLÉS leírja azt a hatalmas pillanatot amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) HAJNALBA, és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ez ami összhangba hozza földünk minden élőlényét, és akkor már megengedi az emberiség kényszerű átalakítását. Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely szeretetet és békét fog sugározni 
a lelkébe.

Nincsenek megjegyzések: