2019. augusztus 28., szerda

A maja naptár titkai

Ha már szó esett a maja naptárszámításról, a hatodik Napról és a maja jóslatokról, érdemes belepillantani ebbe a rejtélyesen fejlett csillagászati ismerteken alapuló naptárszámítási rendszerbe, amit a maják nagyon fontosnak tartottak a mindennapi életükben és a spirituális gyakorlataikban is.

A maja naptár
A maják rendkívül pontos naptárt állítottak össze. Sokkal korábban fejlesztették ki, mint ahogyan a Julianus vagy a Gergely-naptár létezett. A maja naptár a természetesen előforduló energiaciklusokon alapul és szoros kapcsolatban áll a Föld Anyával, a Nappal és a Fiastyúkkal. A maják tudtak sok olyan ciklusról, amely a Földön előfordul. Felismerték az energia 13-napos ciklusát, amely a galaktikus forrásokból származik; és ismerték a 20-napos energia-ciklust, ami pedig a Napból származik.

Naptáruk ennek megfelelően 2 féle volt.

A Haab 365 napos, amely 18-szor 20 napos hónapokból állt, kiegészítve 5 nappal. Ennyi idő kell a Földnek, hogy megkerülje a Napot. Ehhez kapcsolódik a fizikai sík.

A Tzolkin naptáruk 260 napos, 13-szor 20 napos hónap, amelyet szent kör néven említettek. Ez párhuzamosan számlál a teljes évvel. 260 nap alatt kerüli meg a Vénusz a Földet. Ehhez a lelki sík tartozik.

A legmagasabb szinten (szellemi sík) volt egy, ”hosszú számítás” elnevezésű, időszámítási rendszerük is: a Nagy Ciklus, ami kb. 26.000 évet tartalmaz, amíg a naprendszerünk megkerüli Alcyone-t, a Fiastyúk/Plejádok központi napját.

A maja naptárban 52 év = 73 tzolkin = 18 980 nap. A szökőnapok betoldása ekkor történhet meg. Általában 13 szökőnap van 52 évente. Az időszámlálást a Nagy kör szerint kb. 5125 évente újból kezdik és korszakokként számolják. Az új időszámítási kezdet (új kor) 2012. december 22-én kezdődik a majáknál.

13 – tónus, holdhónap/állat, ízület - 13 x 28 napos = 654 nap + 1 „Időn kívüli”
20 – csillagjegy, ujj
28 – holdciklus, bioritmus

A maja asztrológia

Találtam az interneten egy Maja naptár dekódert, melybe belehet írni a születésnapodat vagy bármilyen fontos dátumot, és megkapod azokat az értékeket, minőségeket, kifejtéseket, melyekkel az az időpont rendelkezett. Miután évekig foglalkoztam a védikus asztrológiával, kíváncsi lettem, hogy egy ilyen általános időpont megadása (hiszen a pontoshoz szükség volna az óra-percre és a koordinátákra is, mivel így az egyes asztrológiai időszakok határvonalai nem állapíthatóak meg pontosan) milyen eredményeket ad. Nos, bemásolom ide azt, amit az én születési dátumomra kiad (1971.01.09), minden esetre elgondolkodtató a dolog. Próbáljátok ki ti is!

1971 Január 09:   A hatodik, Ritmikus egyenlőség holdhónap 28. napja.
Kin - Szoláris jel:   A Tzolkin 236. napja, Sárga Harcos
Galaktikus ciklus:  Kék Sas hullám 2. napja, Lunáris tónus.
Az intelligencia ereje,   Félelemnélküliség - elemezni
Tűz,   Dél
Galaktikus tónus
Szoláris jel
Lunáris Sárga Harcos
Felveszem személyi erőm botját.
Megosztok, hogy kérdezzek
Megszilárdítva a rettenthetetlenséget
Lepecsételem az értelem kiáramlását
A kihívás Lunáris tónusával
Engem a finom elegancia vezet utamon
Sárga Harcos kin
Fényoldal
Az intuíció és a ráció harmóniája, egyesített működése, misztikus intelligencia, a kozmikus intelligenciával való egyesülés, a szellem közvetlen csatornája, galaktikus vezető, a vezettetésbe vetett, átfogó bizalom, kegyelem, a felsőbb tudatossággal való kapcsolat
Árnyékoldal
A belső tudásban való bizalom hiánya, a szellemi vezetés képességének a hiánya, az értelem uralma, szívtelenség, hataloméhség, intellektuális arrogancia
Lunáris tónus
Tükörkép, ikerkapcsolat, a magnetikus tónus visszhangja, dualitás, a polaritás egysége (magnetikus=férfi pólus, lunáris=női pólus), ying-yang póluspár, a valóság szerkezete, a polarizált részek együttműködése, ?Én, egy másik Te vagyok?
Sárga szín
Ez a déli irány és a tűz elem. A sárga napok általában nagyon kellemesek és a befejezés érzetével járnak.
A 20 Szoláris jegy
Maja kinek táblázata
Hullám energiája
Kék Sas
Reményekkel és látomásokkal telve táncolok és énekelek itt és most az egy szívhez.
Fényoldal
Morfikus teljesség, planetáris tudatosság, kollektív szellem és tudás, vizionárius és látomásszerű perspektívák, hiedelemmentes, sima, zavartalan és szüntelen áramlás, önmagunkba vetett mély hit, önmagunk önálló irányítása, együtt érző szolgálat
Árnyékoldal
Segítőszindróma ? mások megmentéséhez való ragaszkodás, nem tudni nemet mondani, a saját vélemény és a remény hiánya, perspektíva nélküliség, időpocsékoló tevékenységek, örömtelenség, rögeszmés vágy a saját rendeltetés megtalálása iránt, áldozati viselkedés
A 13 Galaktikus tónus
Maja kinek táblázata
A Kapcsolat háló
Vezető erő
Vezető erő
Sárga Csillag
Kihívás pozíció
Kihívás pozíció
Fehér Világáthidaló

Kin
Sárga Harcos
Analóg partner
Analóg partner
Kék Éjszaka
Rejtett erő
Rejtett erő
Vörös Kígyó

Végül álljon itt hét maja ima a különböző galaktikus irányokhoz. A sámáni hagyományokban és a természeti népeknél minden szertírtást imával kezdünk a hét irény felé, így akár ezeket a gondolatokat is beleszőhetjük.

A hét galaktikus irány fohásza 

A FÉNY KELETI HÁZÁBÓL Hadd pirkadjon bölcsesség bennünk és hadd lássunk mindent világosan! 

AZ ÉJSZAKA ÉSZAKI HÁZÁBÓL Hadd érjen meg a bölcsesség bennünk és hadd ismerjünk meg mindent belülről! 

AZ ÁTVÁLTOZÁS NYUGATI HÁZÁBÓL Hadd változzon a bölcsesség cselekedetté és hadd tegyük azt, amit tennünk kell! 

AZ ÖRÖK NAP DÉLI HÁZÁBÓL Hadd gyűjtse be a jócselekedet a termést és hadd élvezzük a bolygó-lét gyümölcseit! 

A MENNY FÖNTI HÁZÁBÓL Ahol a csillagemberek és az őseink összegyűlnek hadd érjen áldásuk bennünket! 

A FÖLD ALSÓ HÁZÁBÓL Hadd áldjon meg bennünket kristályszívének dobbanása összhanggal, hogy végét vegye minden háborúnak! 

KÖZPONTI GALAKTIKUS FORRÁSBÓL, Ami egyszerre mindenütt ott van, Hadd legyen minden megismerhető, mint a kölcsönös szeretet fénye! 

Ah Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho! 
Ah Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho! 
Ah Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho!

Nincsenek megjegyzések: