2020. március 22., vasárnap

A Jógászanagalu bevezetője

Újabb részlet a Krishnamacharya-könyvből:

"Jógászanagalu (1941+1972)

Köszönetnyilvánítás
Az alábbi fordítás Anthony Grim Hall blogjából származik. Az angol fordítást Sathya Murthey végezte kannada nyelvről. A Jógászanagalu első huszonegy ászanájával kapcsolatos instrukciók megegyeznek a Jóga-makarandában található instrukciókkal, de a sorrendjük más, ezért itt most még egyszer bevágom a fordításokat, melyek e kiadás alapján készültek:
Jóga Makaranda vagy Jóga Száram (a jóga lényege), Srí T. Krishnamacharya Mysore Samasthan Acharya (kannada)
Tamil fordítás: Sri C.M.V Krishnamacharya és Sri S. Ramganathadesikacharya, 1934 Madurai, tamil kiadás 1938
Bevezetés
Nem törekedtem az összes ősi jóga-szöveg részletes elemzésére, mivel így a könyv nagyon hosszú lett volna, és bizonyára untatta volna az olvasókat. Bocsánatot kérek. Ez az írás főként az alábbi szövegekre támaszkodik:
Patandzsalagaszútra, Hathajógapradípiká, Rádzsajógaratnákára, Jógakuranti, Jóga-upanisadok, a gurum tanításai és a saját tapasztalataim.
A második kiadásról
Ez a második kiadás. Az egyik rész szövegét kiegészítettem. Bízom benne, hogy ennek elolvasásával az olvasók és a gyakorlók képesek lesznek legyőzni kétségeiket. Mély meggyőződőssel javaslom és kívánom, hogy a tanárok képesek legyenek megtanítani a jóga lényegét tanítványaiknak.
T. Krishnamacharya
Harmadik kiadás
A jógának sok formája létezhet, de a legfontosabb jóga az, ami elősegíti, hogy ne veszítsük el önmagunk és nemzetünk dharmáját.
Ezt Bhagatatpatandzsalí mondja (a Patandzsalí Jóga-szútrákban).
Csak ez a kettő fogja megmutatni az emberi élet útját. Patandzsalí elmagyarázta, hogy a jóga haszna főként ez a kettő és ezek elvihetnek ebből a világból a fényesebb világba. Azt is említi, hogy ezek Isten, a prána és az elme irányítása alatt vannak.
Emellett azok, akik szattvikus ételeket esznek, valamint gyakorolják a jamát, nijamát, ászanát, pránájámát, pratjáhárát, dháranát, dhjánát és a szamádhit a guru irányítása alatt, jutalomban részesülhetnek. Azt mondják, hogy az ember négy életcélja – a dharma, artha, káma és móksa mellett négy másik cél – Isten, az elme, a prána és az étel egyformán fontosak.
(Megjegyzés: A négy védikus életcél a dharma (vallásos elvek követése), artha (gazdasági fejlődés), káma (a vágyak beteljesítése) és móksa (a felszabadulás elérése). A négy pótlólagos életcél a kapcsolat Istennel, az elme szabályozása, a prána (életerő) uralása és a tudatos étkezés.)
Karnataka államunk Maharadzsája (uralkodója), Őfelsége Sri Krishna Rajendra a jóga lelkes támogatója, aki sok évig gyakorolta a patandzsala ashtanga jógát a guruja irányítása alatt, és most arra vágyik, hogy az alattvalói is élvezzék a hasznát, nagylelkűen megalapította az alábbi intézményeket:
  1. Maharaja Sanskrit Patha Shala
  2. Jaganmohan Palota Sri-jógashala
  3. Bangalore Sanskrit Patha Shala
  4. Mysore Egyetem
  5. Chitradurga Srí-jógashala
A jóga gyakorlásának elősegítése érdekében pedig elrendelte a „Jógamakaranda”, Jógászanagalu” és a „Jógándzsalí” kötetek kiadását és terjesztését kannada nyelven.
Ezeket a köteteket az alábbi kiadók nyomtatták:
  1. Bangalore Government Press
  2. University Publications, Mysore
  3. magánnyomda
Őfelsége parancsára az első könyv, a Jógamakaranda le lett fordítva tamil nyelvre és ki lett adva Maduraiban, Tamil Naduban.
Mindezen könyvek szerzője Őfelsége jógaoktatója. A „Jógászanagalu” harmadik kiadásának megjelentetése érdekében, és azért, hogy segítsem a férfiak, nők, fiatalok, idősebbek, és betegek helyes gyakorlását, új fényképsorozatot használtam és kiterjesztettem, valamint megváltoztattam sok témát a gyakorlást illetően.
Nagyjából 38 évvel ezelőtt a Maharadzsa elkezdett érdeklődni a jóga terjesztése iránt, és ennek következtében sok országban elterjedt az egészséges életmód.
Ezelőtt nem volt elérhető külföldön. Még ha voltak is elérhető könyvek, azok nem ebben a praktikus formátumban voltak.
Mély hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni a Mysore University tisztségviselőinek, mely egész Karnatakában elismert.
Madras, 1972.5.10
a szerző

Nincsenek megjegyzések: