2016. október 9., vasárnap

A nahusászana mitológiája

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Nahusászana (Nahusa király póza)

A nahusászana a múlabandhászanához nagyon hasonló póz, így természetes, hogy utána következik a sorozatban.

Nahusa az Aila dinasztia ismert királya volt a Hold-dinasztiában. Áju fia volt, aki pedig a Purúravák és Prabhá fia volt. Nahusa Pratisthánában uralkodott. Viradzsát, a Pitrik lányát vette feleségül. Hat vagy hét fiuk volt a különböző Puránák tanulsága szerint. Legidősebb fia, Jati aszkéta lett, így a trónját második fia, Jajáti örökölte meg.

A Manu-szamhitá szerint Nahusa konfliktusba keveredett a bráhmanákkal. Manu szerint Nahusa számtalan áldozatot, lemondást, önmegtartóztatást végzett, tanulmányozta a szentírásokat és erényes tetteket hajtott végre, így mindhárom világ urává vált. Viszont, mivel erre büszke lett, el is veszítette.

A történet egyik változata szerint Indra feleségére, Szacsira áhítozott, miközben Indra Vritrászurának álcázta magát, mivel megölt egy bráhmanát. Ezer nagy risi vitte a hordszékét, és egy alkalommal a lábával megérintette a nagy bölcset, Agasztját, aki szintén a hordszékét vitte. A bölcs így kiáltott fel haragjában: „Ess le, te kígyó!” Ekkor az átok hatására Nahusa leesett a hordszékéről és kígyóvá vált.

Agasztja Nahusa könyörgésére enyhített az átkon, és az egyik változat szerint Judhisthira Mahárádzsa közbenjárása mentette meg a kígyó-léttől, minekutána „Levetette hatalmas kígyó-formáját, mennyei testet vett fel és felemelkedett a mennyekbe.”

Egy alkalommal Csjavana Risit halászok fogták ki a tengerből egy hálóban, majd Nahusa királyhoz vitték a risit. A király egy tehenet ajánlott fel a halászoknak a bölcsért és a halakért cserébe.

Nahusa születése

Áju király feleségét Indumatinak hívták. Mindketten örültek, hogy fiuk született. De még aznap éjjel egy szolgálólány felvette az alvó gyermeket az ágyról és elvitte az égbe. Igazából a Hunda nevű démon rabolta el a gyermeket, szolgálólánynak álcázva magát. Hunda a saját palotájába vitte Nahusát és megkérte a feleségét, hogy főzze meg a gyermeket vacsorára. A szakács nem tudta megölni, ezért odaadta egy embernek, az pedig elvitte és ott hagyta Vaszistha Muni háza előtt. Másnap reggel Vaszistha Muni éppen a reggeli kötelességei végzésére indult, amikor észrevette az újszülöttet az ajtaja előtt. Felvette a karjaiba, és elnevezte Nahusának. Áju és a felesége viszont éppen azon siránkoztak, hogy elveszett a gyerekük, amikor Nárada Muni megérkezett, és megvigasztalta őket, hogy a gyermekük biztonságban van.

Vaszistha meglepődve nézte a gyönyörű kisbabát, aki békésen aludt az ásramja előtt. Felvette a gyereket és körülnézett, de senkit sem látott, aki a kisbabát hozhatta. A bölcs még egyszer szemügyre vette a gyermeket. Értékes ékszerek díszítették, és így Vaszistha levonta a következtetést, hogy ez egy királyi sarj, de nem értette, hogy miért hagytak ott egy herceget az ajtaja küszöbe előtt.

Ekkor Vaszistha behunyta a szemét és meditálni kezdett. Mentális szemei előtt megjelentek a gyermek életének eseményei, amik ide vezették. Látta, ahogy Hunda elrabolja, és ahogy Hunda szakácsa megmenti a haláltól. Ekkor Vaszistha kinyitotta a szemét és ránézett a gyermekre, aki szintén kinyitott a szemét és ránézett. Vaszistha azt is megtudta, hogy kik a gyerek szülei, és hogy Nahusának nevezték el. Valóban az volt, hiszen a név jelentése: „Aki nem ijed meg”.


Ekkor még egy jelenet megjelent Vaszistha belső szemei előtt: Párvatí és Siva egyszer meglátogatták Nanádakannant, és ott Párvatí egy leánygyermeket kért egy kívánságteljesítő fától. Ennek következtében született egy Asókaszundarí nevű lánya. Párvatí azt az áldást adta a lányának, hogy Nahusa lesz a férje. Ekkor Vaszistha elmosolyodott, mivel megértette Párvatí vágyát.

Nincsenek megjegyzések: