2016. október 15., szombat

Nahusa király története

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:


Ezek után Vaszistha a saját fiaként nevelte fel Nahusát az ásramjában. A fiú intelligens volt és gyorsan tanult. A fegyverek használatát is megtanulta. Mivel az erdőben lakott, és Vaszistha oktatta, hamarosan ragyogó gondolkodó és vadász lett belőle. De ez még nem minden. Nahusa nem értette, hogy a bölcs miért oktatta neki a diplomáciát és egy királyság igazgatásának művészetét is.

Hamarosan Nahusa délceg legénnyé cseperedett. Egy napon Nahusa látta, hogy egy ember látogatja meg Vaszistha erdei hajlékát, és beszélt vele. Vaszistha Nahusát is meghívta, hogy vegyen részt a beszélgetésben. Az ember nagyon fáradtnak és űzöttnek tűnt. Nahusát érdekelte, hogy mi aggasztja az embert. „Uram! Hunda az! Hunda egy átok a környékre. Mindenkit rettegésben tart, aki az erdő körül él. Az emberek nem mernek szembeszállni vele, mert erős és hatalmas.”

Vaszistha ránézett az emberre, majd Nahusára, és azt kérdezte: „Ez a Hunda mindig ilyen volt?”

Az ember bólogatott, és azt mondta: „Az elmúlt jó pár évben mindenkinek csak bajt okozott, amióta elrabolta Pratisthána hercegét...” Nahusa azt érezte, hogy mélyen megdobban a szíve, amikor a Pratisthána nevet hallotta, mintha hívogatná ez az ismeretlen hely. Emellett az ember szavai: „Pratisthána hercege” is furcsán hangzottak.

Igen, Uram!” - most nézett rá először Nahusára, és így folytatta: „Áju királynak és Indumati királynőnek volt egy fia, de Hunda elrabolta a gyermeket, amikor még csak egy éves volt. Senki nem tudja, hogy mi történt a gyermekkel azután. A legtöbben azt gondolják, hogy a herceg meghalt, ami nagyon is lehetséges.” Az ember nagyot sóhajtott. „A király és a királynő azonban makacsok. Ők szilárdan hisznek abban, hogy a fiuk vissza fog térni.” Az ember megrázta a fejét álmélkodásában. „Olyan, mintha biztosak lennének abban, hogy a fiuk életben van.”

Nahusa hallgatta, ahogy az ember arról beszél, hogy Hunda szenvedést okoz a falusiaknak. Nahusa méregbe gurult. Ez a Hunda nagy gonosztevő, és meg kell állítani! Vaszistha megszólalt: „Ne aggódj! Vedd úgy, hogy a problémád már meg van oldva!” Vaszistha ránézett Nahusára és mély meggyőződéssel mondta: „Hunda már senkinek sem fog bajt okozni.” A férfi meghajtotta a fejét a bölcs előtt, és elment.

Ekkor Vaszistha Nahusához fordult és azt mondta: „Nahusa! Mielőtt nekiindulsz, hogy beteljesítsd a sorsodat, van egy történet, amit el kell mondanom neked! Nahusa megdöbbenéssel hallgatta a bölcs szavait, miközben mellette ült. Vaszistha mindent elmondott neki a születéséről, és arról, ahogy az ásramjába került. Nahusa lassan lehajtotta a fejét. Vaszistha ünnepélyes mosollyal folytatta: „Nos, Pratisthána hercege, van egy másik történet is, amiről tudnod kell, ez pedig Asókaszundarí.”

Nahusa értetlenkedve nézett, miközben a bölcs folytatta: „Ő az Úr Siva és Párvatí kívánság-lánya, akinek Párvatí istennő azt az áldást adta, hogyegy nagy király fogja feleségül venni, akit Nahusának hívnak. Később Asókaszundarí találkozott Hundával, de sikerült elmenekülnie tőle. De aznap Asókaszundarí megátkozta Hundát, hogy a jövendőbelije fogja megölni. Tehát Hunda sorsa az, hogy te öld meg.” A bölcs Nahusára nézett, akinek millió gondolat kavargott a fejében.

Végül Nahusa, a guruja áldásaival elment, hogy megölje Hundát. Félelmetes csata alakult ki kettejük között. Nahusa remek harcos volt, mert Vaszistha arra is kiképezte. Hunda erőlködött, hogy ne maradjon alul a csatában, de végül Nahusa megölte. Mindenki üdvrivalgással fogadta a démon halálát.

Ezután Nahusa Pratisthána királyságába ment. Áju király és Indumati nagyon megörült annak, hogy visszatért a fiuk. Indumati nagyon örült, hogy férfiként látta viszont a fiát, aki most készen állt arra, hogy átvegye a királyság irányítását. Még több ok lett az ünneplésre, amikor Nahusa elment és találkozott Asókaszundaríval.

Asókaszundarí szégyenlősen fogadta, és első pillantásra egymásba szerettek. Asókaszundarí sokat hallott Nahusa bátorságáról és régóta arra várt, hogy egy nap eljöjjön hozzá. Miután Vaszistha beszélt neki Asókaszundaríról, Nahusa is mindent meg akart tudni róla, hallott a szépségéről és éles elméjéről és el volt ragadtatva tőle. Pratisthána királysága megünnepelte a trónörökös, Nahusa és Asókaszundarí házasságát. Miután Pratisthána királya lett, erényesen kormányozta a királyságot és száz lóáldozatot hajtott végre. Annyira kiváló király volt, hogy a félistenek kijelölték Indra posztjára, amíg az távol volt.

Nincsenek megjegyzések: