2017. december 18., hétfő

A Karácsony mantrája

Eljött az év vége, és vele együtt a téli napforduló és a Karácsony ünnepe is. Az emberiség ősidők óta kémlelte az eget, és feljegyezte a Nap, valamint az égitestek mozgásának nevezetes pontjait. Ezekből a megfigyelésekből alakultak ki a különböző naptár-rendszerek. Az Európában használt Gergely-naptár szerint december 21-re esik a téli napforduló, és ehhez az időponthoz egészen közel került a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, a karácsony, Jézus születése. 

A nyári napforduló június 21-re szokott esni, ehhez pedig a Szent Iván-éj ünnepsége lett hozzákötve, illetve Keresztelő Szent Jánost (Jézus "beavató guruját") is ilyenkor ünneplik.  A tavaszi napéjegyenlőség március 21-re esik, ez kb egy hónappal húsvét előtt van, és nagyjából erre a dátumra esik Gyümölcsoltó Boldogasszony (Szűz Mária) ünnepe. Mária méhében ekkor fogant meg Jézus a Szentlélek jóvoltából, hogy kilenc hónap múlva, karácsonykor megszülessen. Mária és a Szentlélek nászát a Prakriti és a Purusa egyesülése analógiájának is tekinthetjük. Mária a Prakriti, az Anyaistennő, aki méhében a transzcendens tudásra törekvő egyéni lelket érleli. Krisztus, a Fiú, a megvilágosodott Buddhához hasonlóan, egy lélek, aki közülünk való, de odaadása és tudása révén elérte a Megvilágosodás és az Istenszeretet állapotát. Életével és tanításával pedig nekünk is példát, illetve utat mutat, hogy miként érhetjük el az Örökkévalóságot. Jézus Krisztus szerepe pontosan ezért fontos, mert megmutatja, nem csak személyes példája, hanem hűséges követői, az apostolok és a nagy szentek példája által is, hogy a tökéletlen, gyarló élőlény is valójában örök, tökéletesen traszcendens lélek, mely jelen pillanatban az illuzórikus energia csapdájába került. 

Az őszi napéjegyenlőség még kimaradt, ez szeptember 21-re szokott esni. A kereszténység előtti időkben a Földanya ünnepe volt, a kereszténységben Szent Mihály, az angyalok seregének parancsnoka ünnepe lett belőle. Ha a védikus, illetve a sámánikus kultúrában is alapvetőnek tartott négy őselemhez, a földhöz, vízhez tűzhöz és levegőhöz szeretnénk kapcsolni a napfordulókat, akkor a nyári napforduló a tűz ünnepe, az őszi napéjegyenlőség a földé, a tavaszi napéjegyenlőség a vízé és vele együtt a termékenységé ("tavaszi szél vizet áraszt"), a téli napforduló ünnepe pedig kizárásos alapon a levegő elem ünnepe lenne. Nem véletlen, hogy a keresztény szimbolizmusban Jézus születése, azaz a Szentszellem testetöltése kapcsolódott hozzá. Emlékezzünk, hogy Isten a teremtéskor az ember orrába lehelte az élet leheletét (a pránát): “Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.”
(1Mózes 2:7). 
J
ézus Krisztus a hús-vér ember, aki Isten fia és hű követője, de akinek teste halandó, megölhető, Krisztus azonban transzcendens lényegében feltámad a keresztrefeszítés után (húsvét) és a halhatatlanok és test nélküliek közé kerül. 

A védikus és hindu kultúra alapvető mantrája, az Óm vagy AUM, hangtanilag nagyon közel áll a kereszténység egyik fő mantrájához, az Ámenhez. Az A (görög alfa vagy héber alef) és az Ó (görög omega vagy héber táv/váv) a görög ábécé első és utolsó betűje. A keresztény szimblizmusban az A az Atyát, Istent jelöli, az Ó pedig a Fiút, Jézust. Egy másik értelmezésben az A a szentháromság hármasságát, az Ó pedig az egységét képviseli. 

Az AUM mantrát négy részre bonthatjuk, amelyben az A, U és M hangok a hármasság sokféle szimbolikus kategóriáját képviseli (pl. az ébrenlét, álom és mélyalvás tudatállapotait, Brahmát (Átmabhú), Visnut (Urukrama) és Sivát (Mahésvara), valamint a Férfi energiát (Purusa), a Női energiát (prakriti) és az egyesítő Intelligenciát (Pragjá) képviseli. Az AUM után létrejövő csend a mantra negyedik, megnyilvánulatlan, vagyis a fül számára nem hallható része, ez pedig a lélek Brahman állapotát képviseli. Az Óm mantra tehát ugyanúgy megtestesíti a Karácsony spirituális esszenciáját, mint az Ámen. A december 21-ei téli napéjegyenlőség-meditáción 108 Óm mantrával kezdtük a behangolódást.

Nincsenek megjegyzések: