2017. december 5., kedd

Az isteni törvény

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"A visuddhához tartozó érzéktárgy a hang (sabda), de a sabda sokkal többet jelent annál, amit mi a hang fogalma alatt értünk, beleértve azt a tényt is, hogy a hangnak levegőre vagy ahhoz hasonló közegre van szüksége ahhoz, hogy terjedjen. A sabda azonban minden rezgésminta összessége, beleértve a kvazárok, fekete lyukak, szupernóvák, galaxisok, elemi részecskék, molekulák, kvarkok, fotonok rezgését is. Ezek a minták rendelkeznek egy közös vonással: űrre van szükségük ahhoz, hogy keletkezzenek, de messze túljutnak a levegőn.

Az egész univerzum, valójában az összes univerzum egymásra rétegződő rezgésmintákból állnak, melyek anyaggá kristályosítják az energiát. Az eredeti rezgésminta, melyből az összes többi ered, az Óm. Az Óm abból a határtalan intelligenciából keletkezik, amely mindenható (OMnipotens), mindenhol jelenlévő (OMniprezens), és mindentudó (Omniszciens). Ez a határtalan intelligencia Isten intelligenciája, és az Ő határtalan potenciálja és isteni akarata, mely által valósággá teszi a világot. Azt az állapotot, amelyből az Óm létrejön, sabda-brahmannak nevezik szanszkritul. A sabda-brahman Isten potenciális, de még megnyilvánulatlan képessége, hogy a kikristályosodó rezgésminták végtelen sokaságaként nyilvánítsa meg magát, melyek az idő bármely pillanatában számtalan univerzumot hoznak létre, tartanak fenn és semmisítenek meg. Mivel a sabda-brahman a tiszta tudat, a határtalan potenciál és kreativitás, nem tud nemet mondani semmire, ami lehetséges volna. Minden, ami lehet, az lenni fog! Amikor ezt megvalósítjuk, az olyan kérdések, hogy „Miért teszi Isten ezt velem?”... „Miért engedi ezt Isten?” a semmibe olvadnak.

Az egész világ, az szent Óm hang eredeti kiáradásától a legkisebb és legjelentéktelenebb rovarig vagy kristályig – az isteni törvény megnyilvánulása. Az egész világ a törvény szerint nyilvánul meg. Vannak fizikai törvények, a harmónia törvényei a zenében, állami törvények, melyek a társdadalom működését szabályozzák, nyelvi szabályok, melyek képessé tesznek bennünket arra, hogy megértsünk másokat, építészeti törvények, melyeket ha betartunk, akkor az épületek nem dőlnek össze, aerodinamikai törvények, melyek, ha megértjük és alkalmazzuk őket, a levegőben tartják a repülőgépeket, stb, stb.

Azok, akik a visuddha csakra irányítása alatt állnak, az isteni törvények megtapasztalásán, megértésén és továbbadásán keresztül viszonyulnak másokhoz. Az emberi társadalom evolúcióját mindig is az a néhány ember vitte előre, akik valamilyen módon megnyitották vagy spontán módon elérték a visuddhát. Zseniknek nevezzük őket, de nagyon gyakran nem értjük meg őket, és ők sem értik saját magukat. A visuddha csakrában az a hihetetlen, hogy képes megláttatni és megértetni velünk az isteni törvényt. Míg a jógi arra törekszik, hogy szisztematikusan és módszeresen fejlessze magában a képességet az isteni törvény megértésére, azok a nagy vízionáriusok vitték előbbre a társadalmat, akik intuitív módon elérték ezt a csakrát. Például Newton képes volt úgy látni a klasszikus fizika törvényeit, ahogy előtte mások nem. Mozart ugyanígy képes volt felismerni a zenei harmónia törvényeit, míg Shakespeare a nyelvét. Albert Einstein csalhatatlan képességgel rendelkezett az isteni törvény felismerésére a relativitásban. Ezek az óriások nem feltalálták a törvényeket, hanem megvolt az a képességük, hogy felismerjék a már létező isteni törvény megnyilvánulását az isteni akaraton keresztül."

Nincsenek megjegyzések: