2017. december 29., péntek

Déví mantra

A Napforduló meditáció következő mantrája egy Déví-mantra volt. Siva női energiáját sokféleképpen nevezik: Sakti, Durgá, Párvatí, Mahámájá, Jógamájá, Kundaliní, Mahádéví stb. Ugyanúgy, ahogyan a Paramátmá ott lakozik minden élőlény szívében, a Sakti is ott lakozik az alvó Kundaliní kígyó formájában a múládhára csakrában. Csak az emberi születés során vagyunk megáldva azzal a transzcendentális intelligenciával, amely szükséges a Kundaliní felébresztéséhez és eredeti lelki azonosságunk visszanyeréséhez. Ha a lélek újra állati létformában reinkarnálódik, ott elveszíti a lehetőséget a lelki fejlődésre. 


Déví Mantra
Já Déví Szarva-bhútésu Sakti-rúpéna Szamszthitá
Namasz Taszjai Namasz Taszjai Namasz Taszjai Namó Namaha
Jáh - aki; Déví - az Istennő; Szarva - minden; Bhútésu - élőlényben; Sakti - az Isteni Erő; Rúpéna - formájában; Szamszthitá - jelen van; Namasz - hódolat; Taszjai - Neki.

Annak az Istennőnek, aki minden lényben jelen van a Sakti (Kundaliní) formájában, hódolat, hódolat, hódolat.
Ez a vers a Déví-máhátmja részét képezi, és az utána következő versek szórendje azonos ezzel, csak a Sakti kifejezés van más szóra cserélve, utalva mindazokra a fontos tulajdonságokra és minőségekre, melyek az Istennő irányítása alatt állnak. Tekintsük most át ezeket:
Sakti-rúpa - erő, a Kundaliníre és a prána-saktira, vagyis az életerőre is vonatkozik. A különbség annyi, hogy a Kundaliní tudatos, önálló akarattal rendelkezik, és általános tudatállapot esetén szunnyadó állapotban marad. A prána és annak különböző válfajai viszont áthatják a durva is finomfizikai testet, a nádíkban (energiavezetékekben) kering, és minden vitális funkcióban részt vesz. A prána nélkül nem létezik élet, a prána köti össze a lelket, az elmét és a fizikai testet.
Buddhi-rúpa - intelligencia, különösen az a megkülönböztető képesség, melynek segítségével különbséget tudunk tenni az örök és átmeneti, a tudás és a tudatlanság, az igazság és az illúzió, a lélek és az anyag, valamint a halhatatlanság és a halál között.
Nidrá-rúpa - az alvás tudatállapota. Az élőlény tudatállapota négyféle lehet: ébrenlét (hétköznapi állapot), alvás (álmodás), mélyalvás (álom nélküli alvás), és felfüggesztett (transzcendens) tudatállapot. Az álom tudatosan is használható a spirituális élmények elérésére és a figyelmünk befelé fordítására. Ezt jóganidrának nevezik, és a felfüggesztett elmeállapotban bekövetkező szamádhihoz hasonlít. Az Úr Visnu is a jóganidrá állapotában irányítja az univerzum működését.
Ksudhá-rúpa - az éhség formája. A Déví szolgáltatja mindazokat az anyagi elemeket és pránát, amiből a testünket tápláló és fenntartó élelmiszerek állnak. A test nem maradhat életben táplálék nélkül, és ugyanígy az elménk, az intelligenciánk és a lelkünk is éhes, és táplálékra van szüksége. Az elme benyomásokra, tapasztalatokra vágyik, melyekből az intelligencia szerencsés esetben tudást tud leszűrni. A megkülönböztető tudás elengedhetetlen ahhoz, hogy a lélek táplálékát, a megvilágosodás fényét elérhessük.
Cshájá-rúpa - az árnyék formájában is jelen van a Déví minden élőlényben. Egyrészt, az egyéni lélek a Paramátmá árnyéka vagy visszatükröződése az anyagi energiában. A Paramátmá sohasem kerül az illúzió hatása alá, mivel irányítja azt, míg a dzsívátmá illúzióba eshet, és a Paramátmá segítségével tud kikeveredni belőle. Ugyanakkor az egó, a hamis azonosság a lélek árnyéka, illetve a finom és durva fizikai test, amellyel azonosítjuk magunkat, szintén transzcendens lényegünk árnyéka.
Trisná-rúpa - szomj, az éhséghez hasonló analógiák kapcsolhatók hozzá. A szomjúság kiszolgáltatottá teszi az élőlényt, és ha a Természet nem biztosítja számára mindazt, ami oltja a szomját, akkor szenved és úgy érzi, hogy elpusztul.
Ksánti-rúpa - a megbocsájtás formája. Az, aki valóban rendelkezik spirituális erővel és tudással, megbocsájt azoknak, akik bántották őt, mert tudja, hogy ezt tudatlanságból tették, és a szenvedésének oka valójában a saját karmájában gyökerezik, a bántó fél csupán eljátssza a szerepet.
Dzsáti-rúpa - a születés formája. A születésben elengedhetetlen az anya szerepe. A Prakriti és a Purusa gyermekei vagyunk, mivel testet öltött lelkekként járjuk a szamszára birodalmát. Minden egyes újjászületés egy újabb lehetőség arra, hogy elérjük a megvilágosodást, és kiszabaduljunk az újraszületés béklyóiból.
Laddzsá-rúpa - visszafogottság, mértékletesség, a ragaszkodások elengedése. Az elengedés nélkül nem érhetjük el a felszabadulást. Nem elég elméletileg érteni, hogy nem vagyunk azonosak a testünkkel, rokonainkkal, vagyonunkkal, házunkkal, anyagi helyzetünkkel és társadalmi pozíciónkkal vagy meggyőződéseinkkel, hanem valóban el kell elengednünk a ragaszkodást mindezek iránt. A laddzsá szégyenlősséget, szégyenérzetet is jelez, vagyis a bűntudatra is vonatkozik, amelyet ragaszkodásaink okoznak.
Sánti-rúpa - a béke formája. A jóga célja az elme békés állapotának helyreállítása, lecsendesítése. A béke elengedhetetlen a megvilágosodás eléréséhez.
Sraddhá-rúpa - a hit formája. A hit szintén egy női jellegű energia, mely segít abban, hogy az ísta-dévatánkon (Isten általunk választott formáján) tudjunk meditálni.
Kánti-rúpa - a vonzerő formája. Mindaz, ami vonzó a női természetben, eredetileg Sakti energiája és ajándéka.
Laksmí-rúpa - a szerencse formája. Laksmí, a szerencse istennője szintén a Purusa (ez esetben az Úr Visnu) kiáradása.
Vritti-rúpa - a cselekvés formája. A cselekvés vagy változás először az elme módosulásainak formájában nyilvánul meg, majd a fizikai cselekvés formájában is megnyilvánul. A cselekvés célja a cselekvés nélküli állapot elérése, ugyanúgy, mint ahogy az elme változásait használjuk tudatosan ezen változások megszüntetésére.
Szmiriti-rúpa - az emlékezés formája. Az elme változásai (csitta-vrittik) közül a szmriti (emlékezet) az egyik. Az emlékezés lehetővé teszi az elménk számára, hogy felidézzük a múltban tanult dolgokat, vagy meditáció közben visszairányítsuk az elménket a meditáció tárgyára, ha elkalandozott.
Dajá-rúpa - a kegyesség formája. A kegyesség, könyörületesség, jóindulat, jótékonykodás nem hiányozhat egyetlen spirituális gyakorló lelkéből sem. Akinek kemény a szíve, az még nem szabadult meg a visnu-granthitól, amely a közömbösséghez láncolja a lelket.
Tusti-rúpa - az elégedettség formája. Az elért anyagi és lelki eredményekkel elégedettnek kell lenni. Ez nem csak a motivációnkat fogja fenntartani, hanem segít a mohóságunk legyőzésében is, és így könnyebben meg tudunk szabadulni a ragaszkodásoktól.
Mátri-rúpa - az Anya formája. A védikus felfogás szerint mindenkinek hét anyja van: a szülőanya, a guru felesége, a bráhmanák (papi rend) feleségei, a király felesége, a tehén, a dajka és a földanya. Mindegyik anya az eredeti Anyaistennő energiáját képviseli.
Bhránti-rúpa - az illúzió formája. Az illúzió különösen vonzó formákat tud felvenni, és amikor megpróbálunk azonosulni vele, szertefoszlik. Az az illúzió, amelyik az anyagi energiához köti a lelkeket, a Mahámájá, az pedig, amely a spirituális világban biztosít végző helyet nekik a Jógamájá.
Ha az Istennő valamelyik energiájára különösen szükségünk van, akkor a fenti felsorolásból a megfelelő szóval behelyettesíthetjük a "sakti" szót.


Nincsenek megjegyzések: