2019. július 12., péntek

A hét tudatalatti csakra

A jógairodalom és a tantra tanulmányozása során nagyon részletekbe menően foglalkozhatunk a hét fő csakrával és a nekik megfelelő tudati vagy tudatossági szinten történő evolúciós lépésekkel. Ami azonban sokkal kevésbé van előtérben, azok az úgynevezett árnyék-csakrák, vagy állati csakrák, melyek a múládhára alatt találhatók különböző szinteken. Nem sikerült olyan konkrét jóga-vagy tantra-írásra rátalálnom eddig, amely részletezné az alsó hét csakra jelentőségét, de a fellelhető internetes cikkek azért nagyjából egybehangzanak azt illetően, hogy a fizikai test mely tájaihoz kapcsolhatók ezek a csakrák (már ha szeretnénk valahová tájolni őket, mint ahogyan a felső csakrákkal tesszük), és milyen érzelmi energiák kötődnek hozzájuk. Ezek alapján már intuitív módon is el lehet kezdeni a munkát azokon a területeken és tudatalatti barlangokon, melyekről úgy érezzük, hogy dolgunk van vele. A hét alsó csakra nevei a hét alsó világhoz is kapcsolódnak, melyeket a hindu purána-irodalom ismertet részletesen. Ha lesz majd időm, ezek kutatásába is belekezdek. A hindu puránák sok kincset rejtenek az univerzum szerkezetével kapcsolatban, amit aztán a mikrokozmikus világunk analógiáira is lefordíthatunk. Hét felső világról, és hét alsó világról beszélnek, és a középső világot, a Bhú-mandalát is hét koncentrikus világra osztják, tehát a "hetedhét határon túl", vagy a "hét tengeren túl" kifejezések úgy látszik több helyen is előbukkantak a kollektív tudatból az emberi történelem során. De térjünk most vissza a hét alsó csakrára.

1. Atála csakra

A csípők magasságában található, a félelem és a kéjérzet energiáit tartalmazza. Az atála szó azt jelenti, hogy "aminek nincs alja" Azok az emberek, akiknek ez a csakra uralja a tudatát, félnek az élettől, a haláltól, Istentől és mindenkitől. Ugyancsak ez az energiaközpont hordozza a szexualitás vagy a kéjérzet önző, alsóbbrendű formáját, melyben a partner öröme nem számít, csak az önző, állati szintű kielégülés, még annak árán is, hogy a partnernek fájdalmat okozunk a beleegyezése nélkül. A nemi erőszak csakrája is.

2. Vitala csakra

A combok magasságában található, a neheztelést, megsértődést és a haragot irányítja. Akit ez a csakra ural, az könnyen kerül bele az áldozat vagy mártír-szerepbe, másokat okol a szenvedéséért, dühös vagy sértődött a világra, a környezetére és Istenre.

3. Szutala csakra

A szutala jelentése "nagy mélység", a térdek magasságában található, és a féltékenység energiáját uralja. A féltékenység oka az, hogy tudat alatt nem érezzük magunkat "elég jónak", kilátástalannak, segítségre szorulónak és alsóbbrendűnek érezzük magunkat. Akit ez a csakra ural, az minden után sóvárog, de nem érzi magát méltónak arra, hogy elérje, tagadja Isten létét és mindenkivel perlekedik, harcol. Igényli az ellenségképet, ezért akkor is kreál magának egyet, amikor a valóságban nincs ellensége.

4. Talátala csakra

Jelentése: "ami az alja alatt van", a vádlik magasságában található, a folyamatos zavar és erőfeszítés jellemzi, melyből hiányzik a tudatosság. A mohóság és a hamisság jellemzi azt, akit ez a csakra ural, és minél több pénzt, hatalmat, szexuális vagy érzelmi birtoklást szeretne elérni, mert nem érzi biztonságban magát. Szüntelenül az erejét és hatalmát igyekszik fitogtatni, és uralkodni próbál mások felett, mert különben fél, hogy felülkerekednek rajta. A narcisztikus pszichopaták jellegzetes fixációja.

5. Raszátala csakra 

A raszátala jelentése az "érzéki élvezet alja vagy állapota". A bokák magasságában található, az önzőség és az állati érdekérvényesítés központja. Mindent a saját jólétének rendel alá, képtelen az együttérzés, önzetlenség, önkéntes lemondás gyakorlására. Nem hatja meg mások szenvedése. A harag, féltékenység és a félelem erős érzései még meditáció vagy emelkedett tudatállapotok közepette is rátörhetnek. Düh-, pánik-, és hisztéria-rohamok jellemzik.

6. Mahátala csakra

A lábfejek magasságában található. A mahátala jelentése: "a nagy alsó világ", vagy a feneketlen mélység, az öntudatlanság sötétségének és a belső vakságnak a világa. Akit ez a csakra ural, az habozás nélkül ellop bármit, meggyőzve magát, hogy az neki "jár", és a világnak kötelessége az ő rendelkezésére bocsátani mindent anélkül, hogy erőfeszítést tenne bármiért. Nem hisz a karmában, a kötelességben, majdhogynem nincs lelkiismerete.

7. Pátála csakra

Ez a csakra a talpakon található, a gonoszság, a kínzás, a gyilkosság és a pusztító gyűlölet birodalma. Ezen a szinten a megzavarodott lélek a pusztításban, kínzásban, gyilkolásban leli örömét, néha isteni igazságszolgáltatónak tekintve magára, aki végez azokkal, akik "megérdemlik". A sorozatgyilkosok, kéjgyilkosok, önmagukat kínzók birodalma. A pátála az "elesettek, bűnösök világa". A puránák makrokozmosz-leírása szerint a Pátála alatt már csak a Naraka, vagyis a pokolbolygók vannak. Ez a Purgatóriumhoz hasonló karmikus büntetésvégrehajtó, illetve javító-nevelő régió azok számára, akik súlyos bűnöket halmoztak fel.

Nincsenek megjegyzések: