2019. július 17., szerda

Kristálykoponya-meditáció

Állítólag létezik egy ősi maja jóslat, mely szerint az atlantiszi mágusok tudását tizenhárom ősi kristálykoponyába sűrítették, és különböző őrzőkre bízták, hogy amikor majd eljön az ideje, akkor újra egymásra találhassanak a kristálykoponyák és átadják az ősi tudást az emberiség arra alkalmas tagjainak.

"Létezik egy legenda, miszerint 12 koponya létezik a Földön. Ha egy napon mind a 12 előkerül és kiegészülnek a rejtélyes 13. koponyával, akkor az emberiség számára egy olyan magasabb szintű tudás válik elérhetővé, mely információkat tartalmaz a világegyetemmel kapcsolatban.

Állítólag az ősi maják lelkei szálltak bele ezekbe a koponyákba, és azt várják, hogy újra kiszabaduljanak, szétterjesztve az általuk ismert információt a világban.

Egy híres médium, Carole Wilson szerint a kristálykoponyákat sok-sok évezreddel ezelőtt alkották egy magasabb intelligencia tagjai - egy olyan civilizáció, amely megelőzte a majákat.

Így vall erről:
"Ez a tárolóedény tartalmazza sokak elméjét és az egy elmét. Nem az általatok 'fizikainak' nevezett eljárás útján készült. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte. A világ java része a szellem erejével jött létre. A szellem teremti az anyagot. Ez az edény azért kristályosodott ki, mert neked, a három dimenzió által behatároltan, szükséged van a látásra, a hallásra és a tapintásra.

További edények fognak előkerülni. Számosan vannak még. Amikor valamennyi tárolóedény együtt lesz, bámulatos tudásnak lesztek birtokosává. A fény és a hang lesz a kulcs; amikor a megfelelő rezgést előállítjátok, megkapjátok az információt, melyre szükségetek van. De az idő még nem jött el. Még mindig vannak olyanok, melyek még formát sem nyertek, és mások, melyek biztonságban pihennek az óceánok mélyén. Túl veszélyes lenne az embernek birtokolnia ezt az információt, túl korai az evolúció szempontjából, mert az emberiség még mindig a pusztítás eszközeinek jobbítására tör."

Egyes, a cherokee-ktől származó információk alapján a legenda úgy szól, hogy kezdetben 12 világ létezett az univerzumban az élet számára. 12 civilizáció, 12 bolygó.

A bolygók mindegyike összegyűjtötte tudását, és ezt a tudást egy holografikus számítógépbe táplálta: egy kristálykoponyába.

A planéták öregjei segítették a Föld népeit, hogy felépítsenek négy nagy civilizációt: Lemúria, Mu, Mieyhun és Atlantisz civilizációit. Arra használták fel a koponyák tudását, hogy misztikus iskolákat hozzanak létre, a rejtett bölcseletek iskoláit, és titkos gyógyító szervezeteket. Később kezdték széles körben is elterjeszteni a tanokat.

Ezeket a hatalmas erővel bíró és értékes kristálykoponyákat mindig különféle piramisokban tartották, majd a végidőkben egyetlen piramisban, melyet egy óriási, Bárkaként emlegetett szerkezetben helyeztek el.

A kör 12 koponyából állt, középen egy kiegészítő 13. darabbal.

Ez a tizenharmadik koponya képviselte valamennyi világ kollektív tudatát, és kapcsolódott valamennyi szent bolygó tudásához.

Az utazó emberek a koponyákból álló Bárkát először az olmék néphez vitték el, majd a maják vették át, azután az aztékok. Ám az aztékok arra használták fel a koponyák hatalmát, hogy visszaéljenek saját erejükkel, és másokat az irányításuk alá vonjanak. Az egyetlen hatalom, amely képes volt megtörni az aztékokat, a spanyol birodalom volt.

Mielőtt azonban a spanyol hódítók megkaparinthatták volna a kristálykoponyákat, a helyi papok és harcosok elmenekültek velük. A koponyák szétszóródtak a világban, és addig kell vándorolniuk, míg megtanulunk osztozni egymással a tudáson, gondoskodunk egymásról, tanítjuk egymást, és békés, harmonikus világot teremtünk a Földön."


A szkeptikusok szerint persze még a leghíresebb és legantikabbnak tekintett kristálykoponyák is viszonylag modern, 19. századi készítmények. Amikkel pedig mi találkozunk, nyilván még modernebbek, ám valahogy mégis azt tapasztalja a legtöbb ember, aki elkezd meditálni a kristálykoponyákkal, hogy komoly erőt és tudatosságot képviselnek, és megkeresik egymást. Az Atlantiszi Gyógyítók oldalon találtam ezt a néhány információt, melyek szerintem (az elvadultabb ezó kijelentésektől eltekintve, amik az oldalon bőségesen megtalálhatók) hasznunkra lehetnek, ha valóban szeretnénk kapcsolódni a kristálykoponyákhoz. Ehhez valójában nem is kell egy koponya előtt ülni vagy annak az őrzőjévé válni, hanem elég, ha meditációban összekapcsolódunk a tudatosságukkal.

"A koponyákkal véletlenszerűen senki sem találkozhat, ha ők nem akarják, de megfelelő belső alázattal közeledve hozzájuk gondolatban bárki rájuk kapcsolódhat. Hogy melyikre? És az éppen hol van? – NINCS JELENTŐSÉGE. A tudás, azok a képek, látomások a fontosak, amit megmutatnak.

És most szeretném leírni a KOPONYA MEDITÁCIÓ lépéseit:

- Helyezkedj el kényelmesen, meditációs ülésben, de lehet az egy kényelmes szék is.

- Hunyd be a szemed, és csendesítsd el a tudatodat. Amíg ezt teszed, figyelj a légzésedre, vegyél néhány mély lélegzetet, és ugyanolyan mélyről fújad ki.

- Képzeld el, hogy a koponyád belsejét egy ugyanolyan méretű víztiszta, áttetsző kristálykoponya tölti ki. Érezd, hogy megszűnik a kapcsolatod a fizikai világgal, és a koponya szemén keresztül betekintést kapsz egy másik dimenzióba.

- Ahol most vagy, nem a valóságos világ, amit látsz, minden csak szimbolikus. Annak, hogy odamentél – oka van.

Közöld az okot a koponyával, és kérd meg, mutasson olyan képeket, közöljön olyan gondolatokat, amiket megértesz, amiket fel tudsz fogni.

Ha megkaptad a tanítást, gondolatban köszönd meg, és nagyon lassan nyisd ki a szemed.

- Maradj még néhány percig ebben az ellazult testhelyzetben, és gondolkodj el azon, amit láttál, hogy milyen információhoz jutottál.

Rövid, de nagyon hatásos meditációnak tartom, és aki valaha kapcsolatban volt valamelyik koponyával, érdekes, ismerős érzései támadhatnak."

„Sok ezer évvel ezelőtt, a jelenlegi kor kezdetén érkeztek ide, és hátrahagyták a kristálykoponyákat. Elhozták számunkra ezt a tudást, hogy segítsenek bennünket a nagy szükség idején, a Figyelmeztetés korában, mely a korok között jön el, egy régi és egy új világ között. A koponyák óriási tudást, bölcsességet foglalnak magukba, hogy segítségünkre legyenek most, hogy eljött az idő...”

„...Erre a tudásra a tudatalatti segítségével lehet szert tenni. A koponyák látomásokat bocsátanak ránk, akár együtt vagyunk velük, akár nem. Ezek a mentális kinyilatkoztatás erejével hatnak. Gondolkodhatsz a koponyákon a legváratlanabb pillanatokban, vagy amikor alszol, de a lelked mindenképen az űrben fog szárnyalni, és ráébredsz, hogy mi minden van odafönt. Ha megkérdezed a koponyát mindarról, amiről mestereik beszéltek, akkor holnapután eszedbe fog jutni, mit is mondott, és ezen az úton a tudás csak terebélyesedni fog. Látomásokon és kozmikus víziókon keresztül tettünk szert tudásunkra. Ez olyas valami, amit nagyon kevesen értenek meg...


De két út létezik. Ha magadért, vagy magad által naggyá akarsz válni, felhasználva ehhez a koponyákat, ugyanakkor nem akarod védelmezni a bolygót, egyszerűen, mert saját céljaidra akarod kiaknázni, akkor a szellemed energiáit negatív irányba hasznosítod. A koponyák ekkor nem beszélnek hozzád, és nem tesznek naggyá. De ha hittel közeledsz, még ha az csak gondolataidban nyilvánul meg, és arra kéred a szent tudást, hogy segítsd és meggyógyítsd ezt a bolygót – és érdekel is ez a szent tudás, mely része a koponyának -, akkor minden jóra fordul, hiszen kérésed a szívedből és hitedből fakad. Senki nem lehet naggyá a koponyák által, ha csak nem a gyógyítás a célja. A koponyák csak akkor adják át tudásukat, ha a tudás Földanya javát szolgálja, és nem személyes vágyainkat."

A koponyák azért vannak itt, hogy felébresszék a tudatunkat, hogy megtanuljunk szeretni mindent. Meg van írva a naptárunkban, hogy a világ ezúttal ide fog figyelni ránk, hogy a világ meg fogja hallani Földanya szívének dobbanását. A koponyák azt mondják, hogy tisztelnünk kell teremtőnket, és szeretnünk kell egymást...” 

És végül, ha szeretnétek még olvasni a koponyákkal kapcsolatosélményekről, ezt a cikket is ajánlom a figyelmetekbe a prherald.hu oldaltól.

Nincsenek megjegyzések: