2011. december 10., szombat

Az elme hullámai

Újabb részlet Gregor Maehle Jóga-szútra magyarázataiból:"1.2. Jógas csitta-vritti niródhah


jógah - jóga; csitta - a tudat (elme); vritti - fluktuáció; niródhah - felfüggesztés.


A jóga az elme hullámzásának megszüntetése.


Ebben a második szútrában Patandzsali meghatározza a jóga fogalmát. Egy kicsit el kell tűnődni, hogy megértsük, hogy ennek a definíciónak a fényében a jóga fogalma mint összekapcsolódás nem igazán értelmezhető. Az összekapcsolódás helyett ebben az esetben a jóga úgy van meghatározva, mint az az erőfeszítés vagy fegyelmezés, amely az elmét egy tiszta felületté változtatja, amely képes visszatükrözni bármit, amire irányítjuk.


Vegyük fontolóra a következőt: ha egy tó felülete csendes, akkor tükörként használható arra, hogy visszatükrözze a tárgyakat. Ha viszont bedobunk egy követ a tóba, akkor megjelennek a fodrok, amelyek eltorzítják a tükörképeket. A tó az elmét képviseli, a fodrok pedig az elme hullámzásai. Míg az elme hullámai szükségesek lehetnek a túlélés céljából, akadályt jelentenek, ha meg akarjuk ismerni legbelső természetünket. Az elme hullámainak el kell ülniük, és az elmének csendessé kell válnia ahhoz, hogy lényünk legmélyebb belsőjét tudja visszatükrözni. Azt, hogy pontosan mi az elme hullámzása, az 1.5-11. szútrában fogjuk megtárgyalni.


Következőnek Patandzsali felfogását tárgyaljuk az elmével kapcsolatban. A szanszkrit csit szó arra vonatkozik, ami tudatos. Az acsit kifejezés, az "a" tagadó előtaggal, arra vonatkozik, ami tudattalan. A csitta kifejezés használatával (az antahkarana helyett, amit a szánkhja követői általában használnak) Patandzsali arra utal, hogy az elme tudattalan, vagy más szavakkal a tudat nem az elmében található. 


Sok szempontból Patandzsali nem egy önálló filozófiát mutat be, hanem egy pszichológiai rendszert, vagy ahogy Georg Feuerstein nevezi, pszicho-technológiát ("The Yoga Tradition", 2001). Ahol flizofiai kérdések kerülnek szóba, Patandzsali teljes mértékben elfogadja a szánkhja álláspontját, egyetlen kivétellel, az Isvarával kapcsolatban, amit majd később tárgyalunk. A jóga és a szánkhja közötti hasonlóságok olyan szembeötlőek, hogy, ahogy S. Dasgupta azt mondja: "Kapila szánkhjája és Patandzsali jógája annyira hasonlók, hogy igazából egy és ugyanazon rendszer két módosulatának tekinthetők." ("Yoga as Philosophy and Religion", 1973)"

Nincsenek megjegyzések: