2011. december 25., vasárnap

Az elme felfüggesztése

Újabb részlet Gregor Maehle Jóga-szútra magyarázataiból:


"A tudat megvalósításának útja az elme hullámainak passzív felfüggesztésén, lenyugtatásán, és megszűnésén keresztül vezet, ami csak a befelé forduláson, bölcsességen, intelligencián és tudáson keresztül lehetséges. Az 1.16. szútra kijelenti, hogy a niródha állapotát a teljes meghódolás hozza létre, ami nem más, mint a legfelsőbb lemondás (pará vairágja). Ezért a niródhát felfüggesztésnek vagy megszűnésnek fogjuk fordítani, mivel nem utal egy külső agresszorra, mint a "kontrollálás" kifejezés.


A felfüggesztett elmeállapot (niródha csitta) terméke a tárgy nélküli vagy tudaton túli szamádhi (aszampragjáta szamádhi), A 2.45-ös szútra azt állítja, hogy a szamádhi a Legfelsőbb Lény előtti meghódolás eredményeként is elérhető. Srí T. Krisnamácsárja, aki Srí K. Pattabhi Jois tanítványa volt, abban hitt, hogy ez volt a szamádhi elérésének elsődleges módja. 


Mindezek a kijelentések arra utalnak, hogy a szamádhi a meghódolás, elkülönülés, megvalósítás, és az elme hullámainak megnyugtatásán, lecsillapításán, felfüggesztésén és elcsendesítésén keresztül szerzett tudás folyamatának következménye. Ha olyan kifejezéseket használunk a niródha magyarázatára, mint a kontroll, elnyomás, és korlátozás, akkor ez az elme felingerlését is magában foglalja az egó és az akaraterő használata miatt. Ha ilyen módon végezzük, akkor a meditáció nem a felszabadulás, hanem az egó-mánia felé visz. 


Ebben a második szútrában Patandzsali azt is kijelenti, hogy csak a szamádhi legmagasabb formája alkotja a valódi jógát. A szamádhi két formája, vagyis az alacsonyabb rendű, tárggyal rendelkező (szampragjáta), valamint a magasabb rendű, tárggyal nem rendelkező (aszampragjáta) szamádhi annyira különböznek, hogy Patandzsali akár két különböző lépcsőfokra is oszthatta volna őket. Ahelyett azonban, hogy szétválasztotta volna őket, ebben a szútrában a jógát tárgy nélküli szamádhiként határozza meg, a 3.3. szútrában pedig meghatározza a tárggyal rendelkező szamádhit. A tárgy nélküli szamádhit a következő módokon lehet megérteni: A szamádhinak ez a legmagasabb a valódi és természetes állapotunk, amikor a tudat elmerül a tudatban. Ez nem egy élmény, hanem örök, teremtés, kezdet és vég nélküli, Nem lehet gyakorolni, és nem lehet létrehozni. Ez a középpontunk, a forrásunk és a sorsunk. Ebben lakozunk jelen pillanatban is, de a tudatlanság miatt nem értjük.Ez a legmagasabb szamádhi a cél, és ez a valódi jóga. 


A nyolc lépcsőfok, amelyekbe beletartozik a tárggyal rendelkező szamádhi is, azok a lépések, amelyek visszavezetnek bennünket a forrásunkhoz. Ebből az okból kifolyólag a jógát itt a felfüggesztett elme természetes állapotaként definiálják, míg a szamádhit a 3.3.-as szútra úgy határozza meg, mint egy tárgy felismerését úgy, ahogyan az van. összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a tárgy nélküli (aszampragjáta) szamádhi a jóga célja és valódi állapota. A tárggyal rendelkező (szampragjáta) szamádhi gyakorlása pedig az út, ami ahhoz a célhoz vezet. 

Nincsenek megjegyzések: