2013. június 22., szombat

Ászanák és anatómia

Újabb részlet Gregor Maehle Ashtanga-könyvéből:

"Hatodik fejezet

Anatómia: testünk képességeinek és korlátainak megértése

A régmúlt időkben a jógiknak nem esett nehezére a pózok helyes végrehajtása, mivel az elméjük természetszerűleg a felfüggesztett (niródha) vagy egy pontra szegezett (ékágra) állapotban volt. A niródha elme abban az időben volt uralkodó, amikor a Védákat összeállították. Az őseinknek általában megvolt az a képességük, hogy az elméjüket a szívükbe olvasszák, és ezért „látták” azt az isteni mátrixot, ami létrehozta az ászanát és annak megfelelő összhangját. Az ékágra elme az upanisadok idején volt elterjedt. Bár addigra az elme önkéntes felfüggesztésének (niródha) szokása elveszett, az emberek általában még mindig tudták olyan mértékben és időtartamra koncentrálni az elméjüket, hogy „le tudták tölteni” az ászana mögött rejtőző mátrixot, vagyis annak lényegét (dharmáját). Mindkét elmeállapot rendkívül ritka manapság.

A jelenlegi korban (Kali-júga) az elménk számára a megszállott (múdha) állapot a megszokott, és java részt a testünkkel, pénztárcánkkal vagy genetikai mintánkkal (családunkkal) vagyunk elfoglalva. A megszállott, vagyis múdha állapotban lévő elme nem rendelkezik sem a niródha elme képességével, hogy közvetlenül a dolgok szívébe lásson, sem az ékágra elme képességével, hogy lézerként átszelje a külső megnyilvánulásokat, és közvetlenül a legmélyebb rétegbe hatoljon. A múdha elme hajlamos arra, hogy kivetítse a múltbeli feltételekhez kötöttséget a jelenbeli érzéki benyomásokra. Más szavakkal, általában a múltban él, és a félelmeivel vagy bűntudatával van elfoglalva, vagy pedig a jövőben, és kivetíti a vágyait a jelenre. A szentírások azt mondják, hogy a Kali-júgában élőknek világos utasításokra van szükségük ahhoz, hogy bármit, például az ászanákat helyesen tudják végrehajtani. A Siva Purána például azt mondja, hogy a Kali-júgában az ember tetteit csak akkor koronázza siker, ha a legnagyobb precizitással hajtja őket végre. A szentírásoknak van egy speciális osztálya, a tantrák, amelyek az ember által végrehajtott minden egyes tevékenységet részletesen leírnak.

India tantrikus korszakát az elfogadott hiedelmek és gondolkodási rendszerek vizsgálata és szétbontása jellemezte. Elég érdekes módon, ugyanez a tendencia jelent meg, bár sokkal később, nyugaton, a nyugati tudomány formájában. Mivel a nyugati anatómiai kutatások lehetővé teszik számunkra a Siva Purána és más szövegek előírásainak követését, vagyis hogy a tetteinket (ebben az esetben az ászanát) a legnagyobb pontossággal hajtsuk végre, a modern jógik egyik eszközévé kell válnia. Legtöbbünk számára az ászana anatómiai vizsgálata a legjobb lehetőséget adja ahhoz, hogy pontosan, fájdalom és sérülés nélkül tudjuk gyakorolni a pózokat.

Ez a fejezet tartalmazni fogja azokat az eszközöket, melyekre szükségünk van, hogy az anatómiai vizsgálódás segítségével mélyebben megérthessük az ászana-gyakorlásunkat. Azonosítjuk a fájdalom különböző formáit, és elmagyarázzuk, hogy miért kell kerülni a fájdalmat az ászanák gyakorlása közben. Utána megvizsgáljuk a kapcsolatot a második sorozat pózai és a testrészek között, melyekre ezek a pózok fókuszálnak. Ez alapozza meg a fejezet hátralévő részét, melyben ezeknek a testrészeknek az anatómiai részeivel fogunk foglalkozni, és megtárgyaljuk a különböző kérdéseket, melyek felmerülhetnek az ászana-gyakorlás közben, beleértve a sérüléseket és az anatómiai rendellenességeknek köszönhető korlátokat is. Sok tippet is találhatunk benne a sorozat legnagyobb kihívást jelentő pózainak végrehajtásához, illetve terápiás javaslatokat is. Úgy gondolom, hogy ez a fejezet az egyik legfontosabb és legpraktikusabb a könyvben, és ezért érdemes többször is áttanulmányozni."

Nincsenek megjegyzések: