2013. június 19., szerda

Napforduló-riport - Laár András

Laár András idén először lép fel a Napforduló Jógafesztiválon, délután kettőkot hallgathatjátok a koncertjét.

G: Első találkozásod a jógával hogyan történt?

A: 1985-ben a Krisna-tudatú bhaktáktól kaptam egy nagy indítást a szellemi utamon, akik valahonnan megtudták, hogy érdeklődöm a filozófiai dolgok iránt, és meglátogattak a lakásomon. Elkezdtek beszélni nekem a Krisna-tudatról, és a bhakti-jógáról, amit ők gyakorolnak. Ekkor, az ő bátorításukra kezdtem el a vegetárius életmódot. Teljesen beláttam azt a szempontot, amiből ők érvelnek a vegetárizmus mellett.

A bhakti-jóga akkoriban nem tartalmazott testi elemeket, egy kicsit még lenézően is beszéltek a testi gyakorlatokról, a hatha-jógát nem tartották egy nagyon jó útnak. Én viszont soha nem is vonzódtam a tornázás felé, mivel a jóga akkoriban annak tűnt számomra. Engem nem is zavart, hogy nincsenek testi gyakorlatok, én csak mantráztam, és gyakoroltam a vegetárius életmódot.

Ez a kapcsolat a krisnásokkal nézeteink összeegyeztethetetlensége miatt rövid idő után megszakadt. De nagyon erős oltást kaptam ebből az irányból. Aztán buddhista vonalon kerestem tovább az igazságot és a buddhizmus lett választott vallásom, mert ebben találtam meg a legátfogóbb szempontot világnézetem kialakításához. Milyen érdekes, hogy az utóbbi tíz évben megint rendkívül jó kapcsolatot ápolok a krisnásokkal, de ez nem ugyanaz a krisnás vonal, mint akik régen voltak. Sőt, azok közül az erős térítő vággyal rendelkező krisnások körül, akiknek az erőszakossága visszatetszést is ébresztett bennem, közülük már egy sem krisnás, pedig annak idején nagyon meg akartak győzni, hogy csak úgy van az igazság, ahogy ők mondják.

Én nagyon szeretem a Krisna-tudatot, voltaképpen én is Krisna-tudatú vagyok, csak egy kicsit más módon, mint ők. Én is abban hiszek, hogy nincs semmi más, csak az Isten. Ezen felül viszont történt egy érdekes változás 2002-ben, amikor is a „Jóga a mindennapi életben” egyesület tagjai, akik Swami Maheshwarananda tanítványai, meggyógyítottak egy betegségemből, szent bhadzsant énekeltek azért, hogy meggyógyuljak. Akkor én elkezdtem korábbi irányultságomtól eltérően már a fizikai gyakorlást is. Nagyon jó eredményekre jutottam a rádzsa-jóga technika segítségével, amely nagyon erős bhakti-elemekkel van fűszerezve. Hasonló, mint a Krisna-tudat, de kicsit más formában. A guru személye itt nagyon fontos. A Krisna-hívők nem gondolták azt, hogy a gurujuk egy isteni megtestesülés lenne, de nagyon nagy szent embernek tartották. A „Jóga a mindennapi életben” gyakorlói azt gondolták, hogy a guru konkrétan Isten megtestesülése. Engem különben egyik nézet sem zavar, mert én eleve azt gondolom, hogy minden Isten megtestesülése. A lényeg az, hogy ott nem csak testi gyakorlatokat, hanem pránájámát és kriját is tanultam, amit a mai napig is gyakorlok.

G: A zene és a spiritualitás között milyen kapcsolatot látsz?

A: Az én praxisom elsősorban a mantrázás, és a zenélés. A összes többi gyakorlat valamivel kevésbé fontos számomra, a zenét és a mantrázást azonban nem lehet kihagyni. A zene egy olyan rezgés, ami közvetlenül eljut Istenhez. Úgy hiszem, hogy Isten rezgések formájában tartja fenn a világot, és az anyag is egy rezgés. Ezt a rezgést isten bocsátja ki, és a Védák szerint az Óm hangban testesül meg Isten az anyagi világban. Abból nő ki minden jelenség.

Tehát, ha én rákapcsolódok erre a rezgésre, és harmóniába kerülök vele, akkor tulajdonképpen kommunikációba tudok lépni a Legfelsőbbel, a magasabb régiókkal. Az Úr a Legfelsőbb, aki Egy. Vannak még további istenek, félistenek. Tulajdonképpen a rezgések útján tudunk a világok között közlekedni. Tudunk olyan rezgést is kelteni, ami a poklok világába visz. A rezgés egy közlekedési eszköz. Így értem én a zenét. A zene nekem ima, összekapcsolódás Istennel, vagy egy magasabb spirituális régióval. És ugyanígy a mantrák, amelyekről azt mondják, hogy közvetlenül Brahmá, az anyagi teremtő adta az embereknek.

G: Egy ilyen koncerten milyen mantrák szólalnak meg? Védikus, buddhista mantrák, vagy akár magyar nyelvű dalok is?

A: Igen, mert az én hitem ökumenikus. Én egy vallások fölötti eredetben hiszek, Aki a vallásokon belül megnyilvánul. Nekem nagyon szimpatikus, ha több oldalról nézek ugyanarra. A lelkem beállítódása olyan, hogy én örülök annak, ahogy a sokban megtestesül az egy. Tetszik a buddhizmus, mint megközelítési mód, a tudat-tan, amely a tudatállaptok hierarchiájában látja meg a beérkezés útját, és ugyanúgy tetszik a konkrét istenhit, mert nem látok különbséget Isten és a Tudat között. Ezért védikus, és egyéb hindu mantrák, bhadzsanok, ezekkel párhuzamosan buddhista mantrák is elhangzanak. De az igazságot látom más vallásokban is, például a kereszténységet is elfogadom. Krisztust és Máriát, a férfi és női istenséget, akár mondhatom, hogy Krisna és Rádhá kettőssége tükröződik Krisztus és Mária kettősségében, más módon. Ezért magyar nyelvű, kicsit sámánisztikus mantrák és énekek is elhangzanak, plusz Mária-ima, a hangvétel azonban minden esetben nagyon hasonló, világzenei jellegű.

G: Nagyon változatos világgal fogunk megismerkedni, azt hiszem. Nagyon türelmetlenül várjuk a koncertet. A Facebookon megtaláltok minden információt a június 23-ai Napforduló Jógafesztiválról:

http://www.facebook.com/napfordulojogafesztival
http://www.facebook.com/laarandras
http://www.laarandras.hu
http://www.facebook.com/atmacenteryoga
http://www.facebook.com/gerillajoga
http://www.facebook.com/wndrlnd.bp

Nincsenek megjegyzések: